Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιχειρήσεις: Τέσσερα κίνητρα με το νέο αναπτυξιακό νόμο .

  • Τα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού θα είναι η επιχορήγηση κεφαλαίου, οι φορολογικές απαλλαγές, η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις διάρκειας ως 7 χρόνια.
Επιχειρήσεις: Τέσσερα κίνητρα με το νέο αναπτυξιακό νόμο .

Τα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού θα είναι η επιχορήγηση κεφαλαίου, οι φορολογικές απαλλαγές, η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις διάρκειας ως 7 χρόνια.

Mόνον φορολογικές απαλλαγές για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τις επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ και κίνητρα τεσσάρων ειδών για τις μικρότερες -περιλαμβανομένων της επιχορήγησης κεφαλαίου και χρεολυσίων δανείων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και των φορολογικών απαλλαγών- θα προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, τις βασικές αρχές του οποίου παρουσίασε χθες η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη σε συνάντηση με επιχειρηματίες που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Επιχειρηματιών «Βήμα Ανάπτυξης».

Η κ. Κατσέλη δήλωσε ότι τα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού θα είναι η επιχορήγηση κεφαλαίου, οι φορολογικές απαλλαγές, η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις διάρκειας ως 7 χρόνια.

Η υπουργός τόνισε ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω του παραγωγικού, γνωστικού και τεχνολογικού μηχανισμού της οικονομίας, στη δημιουργία εγχώριας προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών, καθώς και στην «πράσινη επιχειρηματικότητα» και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Για κάθε επιχειρηματική πρόταση θα αθροίζονται μόρια με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν κυρίως τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της εξωστρέφειας, την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθώς και την απασχόληση και την ισόρροπη ανάπτυξη.


Περιφέρειες
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αξιοποιεί τον χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων όπως ισχύει από την Ε.Ε., χωρίζοντας την επικράτεια σε 4 ζώνες ενίσχυσης (Α, Β, Γ και Δ) με συνολικά ποσοστά ενίσχυσης 15%, 20%, 30% και 40% αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά θα επαυξάνονται ως 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και ως 20 ποσοστιαίες μονάδες για τις μικρές.

Αλλάζει, επίσης, ο τρόπος υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων, αφού κάθε εξάμηνο θα προκηρύσσεται η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων με ανακοίνωση των συνολικών διαθέσιμων πόρων για επιχορηγήσεις. Η πρόταση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα γίνεται αυτόματη απόρριψη των ελλιπώς υποβαλλόμενων φακέλων. Η κατανομή των φακέλων στους αξιολογητές θα γίνεται με τυχαίο τρόπο, ενώ θα υπάρξει νέα διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων. Ο επενδυτής θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης από το διαδίκτυο.


Αποτελέσματα
Παρουσιάζοντας τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του προηγούμενου αναπτυξιακού ν.3299/04 η υπουργός δήλωσε ότι στο διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2010 εκταμιεύτηκαν 440 εκατ. ευρώ για ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων, ενώ για το οκτάμηνο ως τα τέλη Δεκεμβρίου οι εκταμιεύσεις υπολογίζεται να φθάσουν στα 700 εκατ. ευρώ. Συνολικά έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση 3.438 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 10,9 δισ. ευρώ με αναμενόμενο ύψος ενισχύσεων 4,1 δισ. ευρώ.

Στον ν.3299/04 υποβλήθηκαν συνολικά 13.486 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν υπαχθεί οι 7.100, προυπολογισμού 14 δισ. ευρώ με εγκεκριμένη επιχορήγηση 5,8 δισ. ευρώ. Ομως μόνον τα 1. 451 επενδυτικά σχέδια, που αντιστοιχούν στο 20,4% απ' όσα είχαν υπαχθεί στον νόμο έχουν ολοκληρώσει την επένδυση. Οι συνολικές εκταμιεύσεις ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ.

Πηγή Ημερησία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης