Αποτελέσματα live αναζήτησης

Και τώρα τι μας περιμένει...

25 Απρίλιου 2010
  • Συγκεκριμένα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και όχι απλώς προβλέψεις για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, παράλληλα με την άμεση προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, είναι το λιγότερο στο οποίο υποχρεώνεται η ελληνική κυβέρνηση μετά το αίτημα για ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης.
Και τώρα τι μας περιμένει...

Συγκεκριμένα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και όχι απλώς προβλέψεις για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, παράλληλα με την άμεση προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, είναι το λιγότερο στο οποίο υποχρεώνεται η ελληνική κυβέρνηση μετά το αίτημα για ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης.

Και εάν για το τρέχον έτος μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί επαρκούν, δεν ισχύει το ίδιο για την επόμενη διετία, κατά την οποία το οικονομικό επιτελείο έχει δεσμευθεί μέχρι στιγμής μόνον για τα νούμερα και όχι για τις επιμέρους πολιτικές.

Τόσο και τα τρία μέρη (ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ), που θα συνυπογράψουν μαζί με τη χώρα μας το τελικό κείμενο για την έγκριση της χρηματοδότησης, όσο και οι αγορές, πιέζουν για άμεση εφαρμογή όσων συμφωνηθούν, θεωρώντας αυτό ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου η κινητοποίηση του μηχανισμού να οδηγήσει πράγματι στη διάσωση της Ελλάδας.

Υψηλόβαθμοι μάλιστα οικονομικοί παράγοντες τονίζουν χαρακτηριστικά ότι όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα χρήματα αυτά αποτελούν το τελευταίο πακέτο για την αποφυγή μίας αναγκαστικής αναδιάρθρωσης του χρέους, που θα σημάνει ουσιαστικά τη χρεοκοπία της χώρας. Ακριβώς για τον λόγο αυτό θα πρέπει να καθίσταται παραπάνω από επιβεβλημένη η εφαρμογή του όποιων μέτρων απαιτηθούν.


Στη θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, είναι αλήθεια, ότι δεν διαθέτει ουσιαστικά διαπραγματευτικά όπλα. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει ακόμη τη δυνατότητα να αρνηθεί μέτρα που θα κριθούν εξωπραγματικά από κοινωνική άποψη (όπως για παράδειγμα η μείωση του βασικού μισθού των 740 ευρώ), υπό το δεδομένο όμως ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και τη δημοσιονομική διαχείριση.

Εξακολουθεί δεν να διατηρεί σημαντικές ελπίδες ότι τελικώς δεν θα είναι το ΔΝΤ εκείνο που θα έχει το γενικό πρόσταγμα. Κυβερνητικοί παράγοντες θεωρούν ότι υπό την ομπρέλα της ΕΕ μπορεί να πιεστεί το ταμείο να υπάρξει ταύτιση απόψεων έτσι ώστε η επίβλεψη να γίνει με κοινούς κανόνες που θα ευθυγραμμίζονται με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και την ανεξαρτησία της Οικονομικής Νομισματικής Ενωσης.


ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις μέχρι τώρα συζητήσεις του οικονομικού επιτελείου με το μικτό κλιμάκιο που βρίσκεται στη χώρα μας, το τελικό κείμενο συμφωνίας θα προέλθει από ένα μίγμα προτάσεων και μέτρων μέσα από:

- Τον δραστικό περιορισμό του δημόσιου τομέα: Το ΔΝΤ απαιτεί λιγότερο κράτος, προτείνοντας ακόμη και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Το σχέδιο συμπεριλαμβάνει και τη δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση των νομικών προσώπων που ελέγχονται σήμερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση από 6.000 σε 2.000 προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι άνω των 500 εκατ. ευρώ.

- Την αύξηση του ΦΠΑ στα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα του 25%.

- Τη φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου και υπολογισμό των φόρων βάσει εμπορικών και όχι αντικειμενικών αξιών.

- Το τριετές πάγωμα των μισθολογικών αυξήσεων μέχρι την επάνοδο της χώρας στη δημοσιονομική εξυγίανση. Πρόταση, η οποία δεν περιορίζεται μόνον στον δημόσιο τομέα, αλλά επεκτείνεται και στον ιδιωτικό. Η συνταγή συμπληρώνεται και από την καθαρή μείωση των συντάξεων και υπολογισμό τους βάσει των αποδοχών ολόκληρου του εργασιακού βίου, Επιπλέον, προτείνεται να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και να περιοριστούν οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

- Την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, παράλληλα με την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την απελευθέρωση των απολύσεων και το πάγωμα των προσλήψεων ακόμη και σε τομείς όπως η υγεία.

- Τις καθολικές ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων, το άνοιγμα των αγορών και την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.

- Την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών των δημόσιων νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων.


ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Σημειώνεται ότι πριν την έλευση του μικτού κλιμακίου (ΕΚΤ, ΕΕ και ΔΝΤ), εμπειρογνώμονες μεμονωμένα του ΔΝΤ μελέτησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες τον φορολογικό μηχανισμό και το σύστημα των δαπανών της χώρας, διαπιστώνοντας σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, που κατέγραψαν αναλυτικά στο πόρισμα που παρέδωσαν στο υπουργείο Οικονομικών.

Το 12μελές κλιμάκιο έμεινε έκπληκτο όταν διαπίστωσε ότι επτά στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες ( γιατροί, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικηγόροι κ.ά.) δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο, ενώ το 30% των οφειλετών ΦΠΑ δεν έχουν καταθέσει δήλωση! Για τον λόγο αυτό συνιστούν «διαρθρωτικές αλλαγές και μέτρα - άμεσα και μεσοπρόθεσμα - που θα βοηθήσουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η επιβολή αυστηρών κυρώσεων για τους φοροπαραβάτες, η ενίσχυση των μηχανισμών είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η διενέργεια φορολογικών ελέγχων με βάση κριτήρια κινδύνου».

Ειδικότερα, στο μέτωπο της ορθολογικότερης διαχείρισης οι διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν:

- Ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικής διοίκησης και σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Φορολογίας και Τελωνείων.

- Ανάπτυξη και διατήρηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνου φορολογικής συμμόρφωσης: (i) Δημιουργία διεύθυνσης διαχείρισης κινδύνων, (ii) δημιουργία συμβουλίου συμμόρφωσης υπό το υπουργείο Οικονομικών, (iii) ανάπτυξη μίας στρατηγικής βάσει του κινδύνου συμμόρφωσης και (iv) ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων για την υλοποίηση της στρατηγικής συμμόρφωσης.

- Ουσιαστική βελτίωση της διαχείρισης των ελέγχων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αποτροπή φορολογικών παραβάσεων μέσα από ελέγχους με βάση κριτήρια κινδύνου.

- Ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους με τη δημιουργία ειδικής διεύθυνσης και με την ανάπτυξη στρατηγικής για τις φορολογικές υπηρεσίες.


ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι δράσεις συμπληρώνονται με την ενεργοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, με στόχο να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες και επιτευχθούν το ταχύτερο δυνατό τα δημοσιονομικά οφέλη. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να εισπραχθεί από αποκρατικοποιήσεις ανέρχεται περί τα 5,7 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,3% του ΑΕΠ.

Το σχέδιο καλύπτει όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τη φιλοσοφία της κυβέρνησης ότι οι στρατηγικής σημασίας εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε δίκτυα και υποδομές, θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου, ενώ παράλληλα θα προωθηθούν και κάποιες μετοχοποιήσεις, προκειμένου να αντληθούν πόροι από την κεφαλαιαγορά και να καταστούν οι επιχειρήσεις αυτές ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Αναλυτικότερα, το σχέδιο προβλέπει

- Πλήρη ιδιωτικοποίηση για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με τα δημόσια αγαθά και αποκλείονται από τα κρατικά στρατηγικά συμφέροντα.

- Μειωμένη δεσμευμένη κρατική ιδιοκτησία (34%) ή κρατική ιδιοκτησία μικρότερη από 34% με συμφωνίες μετόχων για τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία πρέπει να διατηρηθεί μία αποτελεσματική διακριτική παρέμβαση.

- Πλειοψηφικό δημόσιο έλεγχο (τουλάχιστον 51%) για έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών που σχετίζονται με δημόσια αγαθά, υποδομές και ασφάλεια.

Πηγή Κέρδος



Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης