Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τ.Ε.Κ.Α. - Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την ασφάλιση

23 Φεβρουάριου 2022 Σχόλια
Τ.Ε.Κ.Α. - Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την ασφάλιση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 8 λεπτά



Τ.Ε.Κ.Α. Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την ασφάλιση

Ι. Νέοι Ασφαλισμένοι Μισθωτοί


Ε. Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

Α. Από 1.1.2022 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εφόσον αναλάβουν εργασία για την οποία υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι μισθωτοί του δημοσίου, καθώς και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι θα υπάγονταν υποχρεωτικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Από 1.1.2023 έως 31.12.2023, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ με ηλικία κάτω των 35 ετών (γεννημένοι από 1.1.1987 και εφεξής) μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν αλλαγή ταμείου επικουρικής ασφάλισης και να μεταβούν στο ΤΕΚΑ.

Ε. Τι εισφορές πληρώνω στο ΤΕΚΑ;

Α. Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ως έχει. Δηλαδή, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές για την επικουρική ασφάλισή τους είτε υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ είτε υπάγονται στο ΤΕΚΑ.

Σήμερα, το ύψος των εισφορών ανέρχεται στο 6,5% των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων (3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο) και από 1.6.2022 το ποσοστό μειώνεται στο 6% (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο).

Τα ποσοστά αφορούν την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών (π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).
 
Ε. Πώς πληρώνω εισφορές;

Α. Οι εισφορές για τους μισθωτούς καταβάλλονται από τον εργοδότη τους. Ο εργοδότης παρακρατά από τις μεικτές αποδοχές του εργαζομένου τις εργατικές εισφορές (3,25% των μεικτών αποδοχών) και τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές (3,25% των μεικτών αποδοχών) υπέρ επικουρικής ασφάλισης.

Ε. Τι είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές και ποιο είναι το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών;

Α. Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι αποδοχές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών.

Οι αποδοχές που ξεπερνούν ένα ορισμένο όριο παύουν να λογίζονται ως ασφαλιστέες.

Το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) σήμερα είναι 6.500€, που σημαίνει πως όταν οι μηνιαίες αποδοχές ενός εργαζομένου ξεπερνούν το πλαφόν, για το τμήμα των αποδοχών που ξεπερνά το πλαφόν δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης των εισφορών. Το ως άνω ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά την εισφορά του ασφαλισμένου. Ως προς την εργοδοτική εισφορά, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη.

Ε. Πώς γίνεται η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του ΤΕΚΑ;

Α. To TEKA αντλεί τα στοιχεία του μητρώου των ασφαλισμένων του από τον e-ΕΦΚΑ. Συνεπώς, η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας γίνεται είτε στο Τμήμα Μητρώου σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ είτε διαδικτυακά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, δες εδώ.

 

ΙΙ. Νέοι Ασφαλισμένοι Μη Μισθωτοί

Ε. Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

Α. Από 1.1.2022 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εφόσον δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικό κλάδο για τον οποίο υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης υπάγονται υποχρεωτικά οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και μηχανικοί, καθώς και ορισμένες κατηγόριες ελεύθερων επαγγελματιών. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα υπαγόμενα πρόσωπα εδώ.

Από 1.1.2023 έως 31.12.2023, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ με ηλικία κάτω των 35 ετών (γεννημένοι από 1.1.1987 και εφεξής) μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν αλλαγή ταμείου επικουρικής ασφάλισης και να μεταβούν στο ΤΕΚΑ.

Επιπλέον, από 1.1.2023 μπορούν προαιρετικά να υπαχθούν οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασκούντες επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, καθώς και πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Ε. Τι εισφορές πληρώνω στην κοινωνική ασφάλιση;

Α. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι πληρώνουν σταθερά ποσά μηνιαίως ανά κλάδο ασφάλισης, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσονται.

Δεν είναι υποχρεωτικοί όλοι οι κλάδοι ασφάλισης για όλους τους μη μισθωτούς. Οι κλάδοι ασφάλισης για τους οποίους όλοι οι μη μισθωτοί υποχρεούνται να αποδίδουν εισφορές είναι ο κλάδος κύριας σύνταξης, ο κλάδος υγείας καθώς και οι εισφορές υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ειδικές κατηγορίες μη μισθωτών με μεγαλύτερες εξ αυτών τους δικηγόρους και τους μηχανικούς υποχρεούνται στην απόδοση εισφορών και για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.

Άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως π.χ. οι υγειονομικοί, υποχρεούνται στην απόδοση εισφορών μόνο για τον κλάδο εφάπαξ παροχών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ εδώ.

Ε. Τι είναι οι ασφαλιστικές κατηγορίες;

Α. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, καθώς και οι έμμισθοι δικηγόροι και οι μισθωτοί μηχανικοί μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστικών κατηγοριών, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικά ποσά μηνιαίας καταβολής στους διάφορους κλάδους ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η ευελιξία στους ασφαλισμένους να ρυθμίζουν το ύψος των εισφορών που αποδίδουν και ειδικότερα των εισφορών στους κλάδους σύνταξης ανάλογα με τα εισοδήματά τους, έτσι ώστε να μην εισφέρουν δυσανάλογα πολλά όταν έχουν λίγα εισοδήματα, αλλά και να μπορούν να αποταμιεύουν περισσότερα όταν έχουν ικανοποιητικά εισοδήματα.

Η κατάταξη σε μία από τις ασφαλιστικές κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ εδώ.
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε κλάδο ασφάλισης.
Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους.
Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ εδώ.

Ε. Τι ύψος εισφορών ασφάλισης πληρώνω στο ΤΕΚΑ;

Α. Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το ΤΕΚΑ είναι ίδιες με τις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (παλιά επικουρική).

Το ύψος των μηνιαίων εισφορών καθορίζεται μέσω της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος μετά από ελεύθερη επιλογής μεταξύ των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστική κατηγορία Μηνιαία εισφορά επικουρικής ασφάλισης έως 31.5.2022
42€
51€
61€

 

Ασφαλιστική κατηγορία Μηνιαία εισφορά επικουρικής ασφάλισης από 1.6.2022
39€
47€
56€


Ε. Πώς επιλέγω ασφαλιστική κατηγορία εισφορών επικουρικής;

Α. Οι ασφαλισμένοι με δικαίωμα υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης επιλέγουν ελεύθερα την κατάταξή τους σε μία από τις ασφαλιστικές κατηγορίες επικουρικής ασφάλισης, με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ εδώ.

Ε. Ποια ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξω;

Α. Το ύψος των εισφορών καθορίζει και το ύψος της μελλοντικής σύνταξης. Οι ασφαλισμένοι χαμηλού εισοδήματος πιθανότατα ωφελούνται από την επιλογή χαμηλότερης κατηγορίας. Όσο αυξάνεται το εισόδημα όμως είναι πιο φρόνιμη η επιλογή υψηλότερης κατηγορίας, προκειμένου να προκύψει σταδιακά υψηλότερο κεφάλαιο και κατά συνέπεια υψηλότερη σύνταξη. Όσες περισσότερες εισφορές καταβάλλονται, τόσο υψηλότερες παροχές λαμβάνονται κατά τη συνταξιοδότηση.

Ε. Πώς πληρώνω τις εισφορές μου στο ΤΕΚΑ;

Α. Κάθε μήνα εκδίδεται ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ εδώ οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται και για τις εισφορές στο ΤΕΚΑ, καθώς και να λαμβάνουν και να εκτυπώνουν τα ειδοποιητήριά τους.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή).

Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα μέσα (web banking, mobile banking, ταμείο κ.ά.). Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συναλλαγών (ποσό, κωδικός εντολής πληρωμής / πάγιας εντολής) αναγράφονται στα ειδοποιητήρια.

Για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, χρειάζονται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο taxisnet και ο ΑΜΚΑ.

Ε. Πώς παίρνω ασφαλιστική ενημερότητα;

Α. Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ μέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να χορηγηθεί η ασφαλιστική ενημερότητα είναι ο υπόχρεος να έχει εξοφλήσει/τακτοποιήσει/ρυθμίσει όλες τις οφειλές του και προς το ΤΕΚΑ και προς τον e-ΕΦΚΑ.

Ε. Είμαι δικηγόρος, τα γραμμάτια προείσπραξης συμψηφίζονται με τις εισφορές μου;

Α. Τα ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης δεν συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΚΑ.

Ε. Γιατί δεν συμψηφίζονται τα γραμμάτια προείσπραξης με τις εισφορές του ΤΕΚΑ;

Α. Οι εισφορές που καταβάλλουν οι δικηγόροι στο ΤΕΚΑ έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν συναντάται στις υπόλοιπες εισφορές που καταβάλλονται υπέρ e-ΕΦΚΑ. Η καταβολή τους συναρτάται με άμεση ταμειακή κίνηση πίστωσης του ατομικού λογαριασμού τους. Αν δεν καταβληθούν οι εισφορές, δεν πιστώνεται ο ατομικός τους λογαριασμός και δεν μπορεί να πιστωθεί ο ατομικός τους λογαριασμός χωρίς ταμειακή κίνηση εξόφλησης των εισφορών. Για αυτό δεν δύναται να υπάρξει εξόφληση μέσω λογιστικού συμψηφισμού έναντι των γραμματίων προείσπραξης.

Ε. Είμαι μηχανικός εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ ή δικηγόρος εγγεγραμμένος στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Πρέπει να πληρώνω εισφορές στο ΤΕΚΑ;

Όχι απαραίτητα. Η υπαγωγή στην ασφάλιση έχει αποσυνδεθεί από την ιδιότητα και πλέον βασικό στοιχείο της υπαγωγής στην ασφάλιση είναι η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

Ε. Πώς γίνεται η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του ΤΕΚΑ;

Α. Το TEKA αντλεί τα στοιχεία του μητρώου των ασφαλισμένων του από τον e-ΕΦΚΑ. Συνεπώς η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας γίνεται είτε στο Τμήμα Μητρώου σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ είτε διαδικτυακά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, δες εδώ.

 
Δείτε το σχετικό video για την ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης από εδώ

Βλέπε και σχετική ανάρτηση του κόμβου «ΤΕΚΑ: Ερωτήσεις-απαντήσεις για εργοδότες και επαγγελματικούς φορείς»



Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης