Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λούκα Κατσέλη: Με ένα βήμα και σε μία ημέρα ίδρυση επιχείρησης.

15 Απρίλιου 2010 Σχόλια
  • To νομοσχέδιο για την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων θα παρουσιάσει στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου η υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Κατσέλη, όπως σημείωσε από το βήμα εκδήλωσης τυου Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου για την παρουσίαση της ''Ελληνο-Αμερικάνικης Πρωτοβουλίας''.
Ένα νέο νομοσχέδιο που στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, με απώτερο στόχο την ίδρυση επιχείρησης σε ένα βήμα και μία μέρα, προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Πρωταρχικός στόχος του νομοσχεδίου είναι, με την θέσπιση υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shops) στην ίδρυση όλων των μορφών των εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ), η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας των εταιρειών, με την ελαχιστοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται. Επιτυγχάνεται έτσι η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τις ιδρυόμενες επιχειρήσεις και η εξοικονόμηση του διοικητικού κόστους για την δημόσια διοίκηση. Μειώνεται, επίσης, η πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς για την επιτάχυνση των πολύπλοκων διαδικασιών της υπάρχουσας διαδικασίας ίδρυσης και αυξάνεται η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος με τις αποτελεσματικότερες μορφές έλεγχου που εισάγονται.

Στόχος είναι να ιδρύονται όλες τις επιχειρήσεις σε ένα βήμα και μία ημέρα.

Το δίκτυο εξυπηρέτησης που συγκροτεί το υπουργείο αποτελείται από τα 100 καταστήματα και υποκαταστήματα των Επιμελητηρίων, που συμπληρώνεται από επιλεγμένα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των μικρότερων δήμων και τους 3.200 συμβολαιογράφους της χώρας. Για την ίδρυση των ΟΕ και ΕΕ, που δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ως υπηρεσίες μιας στάσης θεσπίζονται τα Επιμελητήρια και επιλεγμένα ΚΕΠ. Για τις ΕΠΕ και τις ΑΕ που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως υπηρεσία μιας στάσης θεσπίζεται ο συμβολαιογράφος. Οι υπηρεσίες μιας στάσης αναλαμβάνουν να κάνουν όλες τις εργασίες για να δώσουν νομική οντότητα και οικονομική ταυτότητα στις ιδρυόμενες επιχειρήσεις:

Εισπράξουν το ενιαίο τέλος που αντικαθιστά όλα τα επιμέρους τέλη που ισχύουν σήμερα
Συνδέονται με το ηλεκτρονικό Γενικό Επιχειρηματικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καταχωρούν την επωνυμία και εγγραφούν την επιχείρηση σε αντικατάσταση της δημοσίευσης στο Πρωτοδικείο, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, και  στο ΦΕΚ
Συνδέονται ηλεκτρονικά με τους ασφαλιστικούς φορείς για την εγγραφή, χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων και την χορήγηση ΑΜΚΑ της επιχείρησης  
Συνδέονται με το ΤΑΧΙS για την έκδοση ΑΦΜ
Με τις αλλαγές που εισάγονται με το παρόν νομοσχέδιο, επιτυγχάνονται:

Η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, με τη μείωση του κόστους ίδρυσης για τις επιχειρήσεις κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος ίδρυσης μιας μέσης ΕΠΕ, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, υπολογισμένο το 2009, από 1900 Ευρώ πέφτει στα 590 Ευρώ (72% μείωση)
Η μείωση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της ίδρυσης, από δεκαέξι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.  σε ένα βήμα, από δεκαπέντε για τις ΕΠΕ σε ένα και από δεκαέξι για τις Α.Ε. σε ένα βήμα.
Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της ίδρυσης Επιχειρήσεων (ενδεικτικά ο Μ.Ο. χρόνου για την ίδρυση μιας ΕΠΕ σύμφωνα με στοιχεία της World Bank μέχρι και το 2008 ήταν 38 ημέρες και αναμένεται να μειωθεί σε μια ημέρα.
Η άμεση βελτίωση των όρων ανταγωνιστικότητα της χώρας, αναφορικά με την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. Συγκεκριμένα, με την νέα διαδικασία προκύπτει, σημαντική βελτίωση της κατάταξης της θέσης της χώρας: στον δείκτη starting a business από τη θέση 140 το 2009, η χώρα μας θα κερδίσει 97 θέσεις και θα βρεθεί μέσα στις 43 πιο ευέλικτες οικονομίες. Στον πολύ-παραγοντικό δείκτη μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, doing business της Παγκόσμιας Τράπεζας, χωρίς να γίνουν αλλαγές στα αλλά πεδία που επηρεάζουν την λειτουργία μιας επιχείρησης, η νέα διαδικασία ίδρυσης ανεβάζει την χώρα στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα από την θέση 109 στην θέση 90 (κέρδος 19 θέσεις).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης