Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου 113/2009 του Ο.Α.Ε.Ε.

13 Απρίλιου 2010 Σχόλια
  • Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τη νομιμότητα της απόφασης 113/2009 του Ο.Α.Ε.Ε.
Με αφορμή τις διατάξεις της υπ αριθμ 113/2009 εγκυκλίου του Ο.Α.Ε.Ε. και μετά από πληθώρα καταγγελιών από ενδιαφερόμενους πολίτες, η Πανελλήνια Διαδικτυακή Ομάδα Σκέψης και Παρέμβασης Λογιστών – Φοροτεχνικών κρίνοντας ότι οι διατάξεις αυτές στερούνται νομικού ερείσματος, προέβη έγκαιρα στη σύνταξη και κοινοποίηση επιστολής διαμαρτυρίας στην ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη νομιμότητα ή όχι της επίμαχης εγκυκλίου.

Την επιστολή διαμαρτυρίας υπέγραψαν δεκάδες λογιστές-φοροτεχνικοί από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας.

Πράγματι ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι οι διαμαρτυρίες των πολιτών είναι βάσιμες και η Διοίκηση του ΟΑΕΕ αναρμοδίως και μη συννόμως τροποποίησε συγκεκριμένη ευνοϊκή για ορισμένους ελεύθερους επαγγελματίες κοινωνικό-ασφαλιστική ρύθμιση. Μάλιστα για το ζήτημα της νομιμότητας ή όχι της σχετικής εγκυκλίου του Ο.Α.Ε.Ε., ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε πόρισμα (με ημερομηνία 23.3.2010) μέσα από το οποίο αναλύει επακριβώς το νομικό καθεστώς και εγείρει τα εύλογα ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα της ανωτέρω εγκυκλίου. Στην κατακλείδα του πορίσματός της η ανεξάρτητη αρχή αναφέρει τα εξής:

«Τελική Πρόταση

Με το παρόν έγγραφο πόρισμα, εξαντλώντας τα περιθώρια του διαμεσολαβητικού της ρόλου, η Αρχή μας προτείνει την άμεση συνεργασία Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ΟΑΕΕ προκειμένου να μην εφαρμοστεί (δηλαδή να ανακληθεί άμεσα και να μην ισχύσει) η μη σύννομη εγκύκλιος 113/2009 του ΟΑΕΕ. Εφόσον επιλεγεί αρμοδίως, να εισαχθεί με νέο τυπικό νόμο, ρύθμιση παρεμφερής με αυτή της εγκυκλίου 113/2009 του ΟΑΕΕ, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ α) για το μέλλον (και όχι αναδρομικά) και β) με γνώμονα την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη (δηλαδή τάσσοντας ο νέος νόμος μεταβατικό διάστημα για την αλλαγή του φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης). Εισφορές που τυχόν κατεβλήθησαν ή θα καταβληθούν στον ΟΑΕΕ βάσει της εγκυκλίου 113/2009 θα πρέπει να επιστραφούν.»Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισυνάπτουμε  ολόκληρο το σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.Πανελλήνια Διαδικτυακή Ομάδα Σκέψης και Παρέμβασης Λογιστών – ΦοροτεχνικώνΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης