Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο επιδότησης επιτοκίου δανείων μικρών επιχειρήσεων

26 Νοέμβριος 2005
  • Ειδική δράση ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης στο ΕΠΑΝ για επιδότηση επιτοκίου δανείων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που μπορεί να φτάνει και το 50%.

Ειδική δράση ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης στο ΕΠΑΝ για επιδότηση επιτοκίου δανείων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που μπορεί να φτάνει και το 50%.

Το μέτρο αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενδεχομένως με προσωπικό έως και 9 άτομα, οι οποίες προσφεύγουν στο ΤΕΜΠΜΕ για εγγύηση των δανείων τους.

Ο πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ, Δ. Αλέπης, με τον οποίο μίλησε η «Ν», επισημαίνει ότι ήδη γίνεται επεξεργασία των κριτηρίων αξιολόγησης των επενδύσεων για την επιδότηση επιτοκίου.

Πηγή Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης