Αποτελέσματα live αναζήτησης

Να δοθεί παράταση σε όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις και να δοθούν διευκρινίσεις για τα εργασιακά ζητήματα λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων

25 Ιανουάριου 2022
Να δοθεί παράταση σε όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις και να δοθούν διευκρινίσεις για τα εργασιακά ζητήματα λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός


Για την κατάσταση που επικρατεί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που ενέσκηψε σε πολλές περιοχές της χώρας δε χρειάζονται πολλά λόγια, αφού, αφενός μεν, μιλούν από μόνες τους οι εικόνες, αφετέρου δε, τα λόγια των ανθρώπων που υπέστησαν απίστευτη ταλαιπωρία ή που ταλαιπωρούνται ακόμη. Δυστυχώς, για πολλοστή φορά αποδεικνύεται πως ο κρατικός μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στην αντιμετώπιση ενός καιρικού φαινομένου για το οποίο μάλιστα έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου οι επιστήμονες εδώ και μέρες. Αυτό όμως απαιτεί μεγάλη συζήτηση που δεν είναι του παρόντος άρθρου, ούτε το παρόντος ιστοχώρου.

Στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, η κατάσταση είναι τραγική, αφού επικρατεί ένα κομφούζιο στους δρόμους (ακόμη και σε κεντρικές αρτηρίες και όχι μόνο στην Αττική Οδό) όπου δεν μπορεί να μετακινηθεί σχεδόν κανείς, ενώ είναι επικίνδυνη ακόμη και η μετακίνηση με τα πόδια. Για τα μικρούς δρόμους και τους παράδρομους, δε χρειάζεται να αναφέρουμε τι συμβαίνει...

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως, τα μείζονα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας έχουν αντίκτυπο και στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και στα λογιστικά γραφεία που, αυτή την περίοδο έχουν να διεκπεραιώσουν πληθώρα δηλωτικών υποχρεώσεων.  Οι εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία και στα λογιστήρια, αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία τους, όπως άλλωστε και οι ιδιοκτήτες των γραφείων κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν στη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, κονιορτοποιώντας ταυτόχρονα κάθε προγραμματισμό εργασιών. Πολλά προβλήματα υπάρχουν επίσης και λόγω των διακοπών στο δίκτυο ρεύματος, οπότε όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, ακόμη κι αν καταφέρει να φτάσει κάποιος μετά κόπων και βασάνων στο γραφείο του δεν θα μπορεί να εργαστεί παρά μόνο αν διαθέτει γεννήτρια!

Έχοντας υπόψη όλα αυτά, και μετά τη σημερινή ανακοίνωση για νέα παράταση στην «αργία» και για την αυριανή ημέρα (σ.σ. 26.1.2022), απαιτείται η άμεση παράταση όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων (υπ. Οικονομικών & Εργασίας) με καταληκτική ημερομηνία έως την 31.1.2022, σε χρόνο ικανό ώστε να μπορέσουν όλοι να ανταποκριθούν, χωρίς την πίεση του άγχους και τον κίνδυνο των προστίμων. Μάλιστα, επιβάλλεται η άμεση ανακοίνωση της παράτασης έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι εργασίες από όλους, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακολουθηθεί η αγαπημένη «συνήθεια» της ανακοίνωσης της παράτασης την τελευταία ήμερα.  Αν δε δοθεί παράταση, θα συσσωρευτεί τεράστιος όγκος εργασιών που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, οπότε είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι δε θα προλάβουν και θα επωμιστούν μεγάλα πρόστιμα.

Περαιτέρω, πρέπει να δοθούν άμεσα σαφείς διευκρινίσεις από το υπ. Εργασίας, για την ομοιόμορφη εφαρμογή και αντιμετώπιση των εργασιακών θεμάτων που ανακύπτουν λόγω της «αργίας» που έχει αποφασιστεί. Τονίζουμε πως απαιτείται η άμεση τοποθέτηση του υπ. Εργασίας έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι πως πρέπει να χειριστούμε τα θέματα που ανακύπτουν και συνάμα να αποφευχθούν και προστριβές ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Ήδη, η έλλειψη επίσημης ανακοίνωσης από το υπ. Εργασίας μετά τη χθεσινή απόφαση (δείτε εδώ) έχει δημιουργήσει πολλές απορίες, αφού ο κάθε επαγγελματίας, αναζητά τι πρέπει να κάνει και κυρίως τι υποχρεώσεις έχει. Να σημειώσουμε εδώ, πως μεγάλο όγκο τηλεφωνημάτων έχουνε δεχθεί από τους εργοδότες οι λογιστές και οι υπεύθυνοι μισθοδοσίας, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση (σ.σ. η μόνη οδηγία είχε δοθεί πριν την απόφαση της «αργίας» και αφορούσε στη σύσταση για τηλεργασία).

Κατά την άποψη της ομάδας του κόμβου, η χθεσινή απόφαση, του Γενικού Γραμματέα Πολιτική Προστασία η οποία έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4662/2020 για την εφαρμογή των άρθρων 25, 26 1 του ιδίου νόμου, δε συνιστά «αργία», αλλά ουσιαστικά πρόκειται για αναστολή λειτουργίας λόγω ανωτέρας βίας2, οπότε η όλη κατάσταση αντιμετωπίζεται βάσει όσων αναφέρονται σε σχετικό άρθρο του κόμβου με θέμα « Συνέπειες χιονοπτώσεων - Ανυπαίτιο κώλυμα - Μη απασχόληση μισθωτών λόγω ανωτέρας βίας». Σε κάθε περίπτωση όμως, ασχέτως της δικής μας άποψης ή των έγκριτων συναδέλφων και νομικών, το υπ. Εργασίας οφείλει άμεσα να δώσει τις διευκρινίσεις που απαιτούνται.

 

_______
[1] «Άρθρο 25
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
1. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας συντρέχει σε περίπτωση συντελεσθείσας φυσικής και τεχνολογικής καταστροφής ευρείας κλίμακας στον πληθυσμό και στις υποδομές, για την αντιμετώπιση της οποίας δεν επαρκούν οι άμεσα διαθέσιμοι πόροι, μέσα και υλικά των φορέων διαχείρισης σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και απαιτείται η λήψη έκτακτων μέτρων αποκατάστασης ορισμένης χρονικής διάρκειας, έτσι όπως ορίζεται στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο, από τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, αναφορικά με την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Τυχόν ειδικότερα ζητήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού.
2. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί.

Άρθρο 26
Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας
1. Λόγω επαπειλούμενου κινδύνου ή προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να κηρύσσει τις επαπειλούμενες περιοχές σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
2. Στην Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται μέτρα ορισμένης χρονικής διάρκειας, αντίστοιχα με εκείνα της κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
3. Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας».

 

[2] Στην απόφαση αναφέρονται εκτός των άλλων και τα εξής:

«[...] 2. Στις περιοχές της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης και της τηλεκπαίδευσης), των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκτός των καταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων και άλλων δομών υγείας, πρατηρίων υγρών καυσίμων και άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τις αργίες, όπως επίσης επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων διανομής τροφίμων και ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier).

Ειδικώς τα καταστήματα τροφίμων δύνανται να λειτουργήσουν την ίδια ημέρα, από τις 10:00 έως τις 18:00
».
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης