Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποσύρεται η παρακράτηση 8% - Οι τελευταίες αλλαγές στο φορολογικό.

8 Απρίλιου 2010 Σχόλια
  • Σημαντικές βελτιώσεις κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών στη Βουλή, στο πλαίσιο του φορολογικού νομοσχεδίου. Σημαντικότερες από τις 23 συνολικά αλλαγές θεωρούνται η μη επιβολή τελικώς της παρακράτησης 8% στις αμοιβές που λαμβάνουν επιχειρήσεις για παροχή υπηρεσιών.
Αποσύρεται η παρακράτηση 8%, στο 12μηνο ο φόρος στα χρηματιστηριακά κέρδη.

Πήρε πίσω η κυβέρνηση την παρακράτηση του 8%

Σημαντικές βελτιώσεις κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών στη Βουλή, στο πλαίσιο του φορολογικού νομοσχεδίου. Σημαντικότερες από τις 23 συνολικά αλλαγές θεωρούνται η μη επιβολή τελικώς της παρακράτησης 8% στις αμοιβές που λαμβάνουν επιχειρήσεις για παροχή υπηρεσιών.

    Όπως σημείωσε ο υπουργός, η κυβέρνηση κρίνει ότι η κατάσταση στην αγορά θα επιβαρυνόταν υπέρμετρα, ενώ όπως είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα η κ. Ντόρα Μπακογιάννη από τη ΝΔ, θα μπορούσε να γίνει η διασταύρωση στοιχείων για την αποκάλυψη πλαστών τιμολογίων, μέσω του ελέγχου ηλεκτρονικών συναλλαγών.

    Μεταξύ των αλλαγών είναι επίσης οι ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα ιδιωτικά σχολεία, τις οικιακές βοηθούς, αλλά και τη μη φορολόγηση της ηθικής βλάβης, ενώ αυστηροποιούνται τα τεκμήρια για τα ακριβά αυτοκίνητα

    Με τις αναδιατυπώσεις επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

    1. Αυξάνεται το ποσό της μείωσης του φόρου στα 3.000 ευρώ για τους διαζευγμένους και εν διαστάσει που καταβάλλουν διατροφή.

    2. Αυξάνεται η έκπτωση από τον φόρο για όσους έχουν συνάψει ιδιωτική ασφάλιση από 1.000 ευρώ σε 1.200 ευρώ για τον άγαμο και σε 2.400 ευρώ για οικογένεια.

    3. Βελτιώνεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για την κύρια κατοικία, έτσι ώστε το πρώτο κλιμάκιο μέχρι τα 80 πρώτα τ.μ. να είναι 30 ευρώ αντί 60 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή επιβάρυνσης των χαμηλών εισοδημάτων από το τεκμήριο της κατοικίας. Αντίστοιχα προστίθεται κλιμάκιο για πάνω από τα 300τ.μ. κατοικίας (300 ευρώ ανά τ.μ.), προκειμένου τα τεκμήρια να προσεγγίζουν το πραγματικό εισόδημα όσων κατέχουν τέτοια κατοικία.

    4. Αυξάνεται η αντικειμενική δαπάνη για τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα, με την προσθήκη κλιμακίων (για πάνω από 2.000 κυβικά και μέχρι 3.000 προστίθενται 500¤ ανά 100 κ.ε. και για πάνω από 3.000 κ.ε. 700 ευρώ ανά 100 κ.ε.)

    5. Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τη φοίτηση τέκνων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσδιορίζεται στο ποσό που πραγματικά καταβάλλει ο φορολογούμενος, όπως προκύπτει από τη σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

    6. Αποσυνδέεται από την αντικειμενική δαπάνη η χρήση μιας οικιακής βοηθού, προκειμένου να μην αποτελέσει η ρύθμιση κίνητρο για μαύρη εργασία και προκειμένου να μην δημιουργεί δυσλειτουργία στην πολιτική που πρόκειται να εφαρμόσει στον τομέα αυτό το Υπουργείο Εργασίας.

    7. Εξορθολογίζονται και γίνονται πιο αυστηρές οι ρυθμίσεις για την αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής και αεροπλάνων. Λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για τα ιστιοφόρα και για τα σκάφη παραδοσιακής ναυπηγικής.

    8. Προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας, οι αντικειμενικές δαπάνες εφαρμόζονται μειωμένες κατά 30%.

    9. Μειώνονται οι συντελεστές φορολόγησης των ναυτικών από 9% και 6% σε 6% και 3%.

    10. Βελτιώνεται η ρύθμιση για τη φορολόγηση των ομόρρυθμων εταιρειών, προκειμένου να εμποδιστεί η καταστρατήγησή της με την αποφυγή φορολόγησης του ποσοστού των εταίρων στην κλίμακα.

    11. Ορίζεται ότι και για τους μηχανικούς καθώς και για τα άλλα ελευθέρια επαγγέλματα που μπαίνουν στο λογιστικό προσδιορισμό, οι ζημιές μπορούν να μεταφέρονται και σε επόμενες χρήσεις, όταν προκύπτει αρνητικό εισόδημα (μέσα στα επόμενα 5 χρόνια).

    12. Βελτιώνεται και ρυθμίζεται με κλίμακα η φορολόγηση των μπόνους στελεχών των τραπεζών, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν χαμηλόβαθμα και μεσαία στελέχη υπέρμετρα.

    13. Προσδιορίζεται σε ποσοστό επί της εργοστασιακής αξίας το εισόδημα που προστίθεται στα στελέχη εταιρειών από τη χρήση αυτοκινήτου που τους παραχωρεί η εταιρεία. Το ποσοστό αρχίζει από 15% για τα χαμηλότερης αξίας και φθάνει το 30% για τα ακριβά αυτοκίνητα.

    14. Ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις για τις πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007, τροποποιείται ωστόσο η σχετική διάταξη ώστε το ποσοστό του εισοδήματος που τυγχάνει απαλλαγής να μην υπερβαίνει το 10%.

    15. Βελτιώνονται και αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές των άρθρων 39 και 39 Α του ΚΦΕ.

    16. Οι βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές επί των κερδών των οποίων επιβάλλεται φορολόγηση ορίζεται από 3 μήνες στους 12 μήνες.

    17. Βελτιώνεται νομοτεχνικά η διάταξη για τον ειδικό φόρο επί των πλοίων αναψυχής.

    18. Προστίθενται διατάξεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επιβολή προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώνονται προφανείς παραβάσεις (π.χ. μη έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών ή απόδειξης), οι οποίες παραβάσεις λόγω της φύσης τους προκύπτουν από αντικειμενικά δεδομένα, η ακρόαση του φορολογούμενου δεν είναι απαραίτητη και το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι δεδομένο ως προς το ύψος του. Οι διατάξεις αυτές, θεωρείται, ότι θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην φοροαποφυγή, λόγω της δυνατότητας άμεσης επιβολής προστίμου.

    19. Ορίζεται ότι το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται, όταν ασκείται προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, ανέρχεται σε 25% (από 10% που είναι σήμερα). Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος ενόψει της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

    20. Τέλος, εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα χρυσά κοσμήματα αξίας κάτω από 1.000 ευρώ ανά τεμάχιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η εγχώρια βιοτεχνία στο χώρο αυτό.

    21. Δεν θα γίνεται παρακράτηση 8% στις επιχειρήσεις.

    22. Δεν γίνεται παρακράτηση 20% σε ελεύθερους επαγγελματίες για συναλλαγές ως 300 ευρώ.

    23. Δεν θα φορολογείται η αποζημίωση για ηθική βλάβη.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης