Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απάτη με υπεράκτιες Εταιρίες και επιχορήγηση μηχανημάτων

25 Νοέμβριου 2005 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, διαπίστωσε τη διενέργεια οικονομικής απάτης μεγάλου μεγέθους κατά του Ελληνικού Δημοσίου......

Δελτίο τύπου 25-11-05         YΠΕΕ                          

  
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, διαπίστωσε τη διενέργεια οικονομικής απάτης μεγάλου μεγέθους κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

          Συγκεκριμένα, βιομηχανία με εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα προμη­θεύ­θηκε μηχανολογικό εξοπλισμό από οίκους του Εξωτερικού.

          Για την τιμολόγηση και πληρωμή του εξοπλισμού χρησιμοποιήθηκαν δύο υπεράκτιες εταιρείες, οι οποίες υπερτιμολόγησαν με τη μέθοδο της τριγωνικής συναλλαγής, ως εκδότες, τον μηχανολογικό εξοπλισμό που παρέλαβε η εταιρεία.

          Ακολούθως η αγορά των μηχανημάτων εντάχθηκε σε επενδυτικά προγράμματα και επιχορηγήθηκε σε μεγάλο ποσοστό από το Ελληνικό Δημόσιο .

          Αποδείχθηκε, έπειτα από την έρευνα της υπηρεσίας αλλά και από τα στοιχεία που διαβιβάσθηκαν κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής, ότι η εταιρεία έλαβε και χρησιμοποίησε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 7.641.868.744 δρχ ή 22.426.611€.

Διαπιστώθηκε ότι η πραγματική αξία του εξοπλισμού ήταν 3.784.462.587 δρχ ή 11.106.276€ και κατά συνέπεια τα εικονικά στοιχεία, που χρησιμοποιήθηκαν παράνομα λόγω υπερτιμολόγησης, ανέρχονται στο ποσό των 3.857.406.157 δρχ ή 11.320.335 €.

Το Ελληνικό Δημόσιο επιβαρύνθηκε με ποσό 1.660.884.861 δρχ. ή 4.874.204 € για παράνομες επιχορηγήσεις συνεπεία των εικονικών συναλλαγών. Το ποσό αυτό, όπως διαπίστωσε η έρευνα, κατέληξε στους προσωπικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων που έχουν σχέση με την εταιρεία.

Καταλογίσθηκαν οι σχετικές φορολογικές παραβάσεις, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς και η υπόθεση θα προωθηθεί για το ποινικό μέρος της.

Η έρευνα συνεχίζεται για την αποκάλυψη όλης της έκτασης της απάτης και όλων των ενεχόμενων προσώπων.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης