Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα προγράμματα για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών.

1 Απρίλιου 2010 Σχόλια
  • Με τέσσερα πρώτα προγράμματα τα οποία αφορούν 119.000 ανέργους συνολικού προϋπολογισμού 816 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο κύμα της ύφεσης και της εκδηλούμενης ανεργίας. Τα προγράμματα αφορούν την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και αναφέρονται ιδιαίτερα σε ΜμΕ καθώς και στον τουριστικό τομέα.
Τα προγράμματα για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών.

Με τέσσερα πρώτα προγράμματα τα οποία αφορούν 119.000 ανέργους συνολικού προϋπολογισμού 816 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο κύμα της ύφεσης και της εκδηλούμενης ανεργίας. Τα προγράμματα αφορούν την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και αναφέρονται ιδιαίτερα σε ΜμΕ καθώς και στον τουριστικό τομέα.

Τα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώθηκαν χθες, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου σε υποκατάστημα του ΟΑΕΔ Περιστερίου.

Ο κ. Παπανδρέου έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης στους τομείς της «πράσινης ανάπτυξης», των γυναικών, των νέων και ανθρώπων κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης, τονιζοντας ότι «κάνουμε, με ένα μεγάλο βήμα στον χώρο της ανεργίας, επιδοτώντας την εργασία, επιδοτώντας τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και νέα προγράμματα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα σε νέους τομείς, όπως της πράσινης ανάπτυξης, στηρίζοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, που χρειάζεται η χώρα. Είναι τα πρώτα δείγματα της νέας φάσης της πολιτικής μας, που βοηθάνε τον πολίτη σε μία δύσκολη εποχή για τη χώρα μας».


ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο υπουργός Εργασίας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος συνόδευε τον Πρωθυπουργό, υπογράμμισε με έμφαση ότι τα προγράμματα αυτά τίθενται σε εφαρμογή άμεσα. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει αμέσως μετά το Πάσχα. Αναλυτικά, τα προγράμματα έχουν ως εξής:


1. Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.

Προϋπολογισμός: 500 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζόμενων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ:

α) Για τους «κοινούς» άνεργους, (100%) για το πρώτο έτος, (75%) για το δεύτερο έτος, (50%) για το τρίτο και (25%) το τέταρτο έτος.

β) Για τους νέους έως 30 ετών, τους ανέργους που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών, τους πολύτεκνους/νες και τρίτεκνους/νες καθώς και τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (100%) για το πρώτο και το δεύτερο έτος και (50%) για το τρίτο και το τέταρτο έτος.


2. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

Προϋπολογισμός: 170 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας.

α) Για τους «κοινούς» ανέργους, (80%) για το πρώτο έτος και (60%) για το δεύτερο έτος.

β) Για τους νέους έως 30 ετών και τις λοιπές ειδικές ομάδες (όπως παραπάνω), τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (80%) για το πρώτο έτος και (80%) για το δεύτερο έτος.


Και στα 2 προγράμματα:

- Δίνεται προτεραιότητα σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα, και στους τομείς της πράσινης οικονομίας.

- Επιβάλλεται ένα πρόσθετο έτος υποχρεωτικής απασχόλησης.

- Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους λόγω απόλυσης τους τελευταίους 6 μήνες.

- Δεν υπάγονται ένας αριθμός από δραστηριότητες (νυκτερινά κέντρα, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης).


3. Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών.

Προϋπολογισμός: 96 εκατ. ευρώ.

Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα της πράσινης οικονομίας.

4. Ειδικό πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ.

Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ. Το ποσό επιχορήγησης αφορά το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζόμενων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του 30πλασίου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ. Η επιχορήγηση δίνεται για δύο μήνες που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στο διάστημα Απριλίου - Οκτωβρίου, εκτός από το διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν συνολικά τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού σε σχέση με το 2009.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης