Αναβάθμιση εφαρμογής Express Φ.Π.Α. - VER 2.24

Επιχειρήσεων Νέα

31 Μάρτιος 2010
Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα έκδοση της εφαρμογής Express Φ.Π.Α. VER. 2.24 στην οποία περιλαμβάνεται η ... Taxheaven.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα έκδοση της εφαρμογής Express Φ.Π.Α. VER. 2.24 στην οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα υπολογισμού - εκτύπωσης των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με παλιούς και νέους συντελεστές. Στην έκδοση 2.24 δύνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της περιοδικής σύμφωνα με την οδηγία της Γ.Γ.Π.Σ. ( συνένωση συντελεστών ) όπως επίσης και εκτύπωσης - υπολογισμού εκκαθάρισης με παλιούς και νέους συντελεστές. Επιλέξτε στην ενότητα Προιόντα για την αναβάθμιση της εφαρμογής.