Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας για το άρθρου 38 του Ν.2873/2000

  • Στο σχέδιο νόμου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ», που κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνονται και διατάξεις που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος και στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, μέσω της αξιοποίησης των ελεγκτών των νομικών προσώπων και της αναβάθμισης του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού.
Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας

Γαμβέττα 4,  Αθήνα
Τηλ. FAX.: 2103813942
e-mail:[email protected]    

                                                  
Αθήνα 29 Μαρτίου  2010
Αρ. Πρ. 5124

Προς: Υπουργό Οικονομικών
Κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

Επιστολή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) για το άρθρου 38 του Ν.2873/2000

          
Κύριε Υπουργέ

    
Στο σχέδιο νόμου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ», που κατατέθηκε στη Βουλή,  περιλαμβάνονται και διατάξεις που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος και στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, μέσω της αξιοποίησης των ελεγκτών των νομικών προσώπων και της αναβάθμισης του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού.

Συγκεκριμένα, στη παράγραφο 9 του άρθρου 17, του σχεδίου νόμου, περιλαμβάνονται διατάξεις που στοχεύουν, εκτός των άλλων, στο να καταστήσουν τους λογιστές υπεύθυνους, έναντι των συμφερόντων του Δημοσίου, για την ακρίβεια και ειλικρίνεια όλων των δηλώσεων και των καταστάσεων, που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις,

Ο στόχος όμως των διατάξεων αυτών δεν είναι εφικτός, επειδή στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αναφέρεται ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δηλώσεις και καταστάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000, η οποία προβλέπει υπογραφή λογιστή - φοροτεχνικού μόνο για δηλώσεις επιτηδευματιών με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 293.470,00 ευρώ, από εμπορία και άνω των 146.735,00 ευρώ, από παροχή υπηρεσιών, εφ'όσον τηρούν  βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

    
Κύριε Υπουργέ,

Η κατάργηση  των πιο πάνω ορίων ( της παρ.2 του άρθ.38 του Ν.2873/2000 ) αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου των λογιστών - φοροτεχνικών, από τότε που καθιερώθηκαν. Δεν είναι δυνατό, ένα σύγχρονο κράτος, να επιτρέπει στο 75% των επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων, να συντηρούν τη φοροδιαφυγή και τη παραοικονομία.

Επειδή πιστεύομε ότι ο στόχος του σχεδίου νόμου, είναι πράγματι ο τίτλος του, σας καλούμε κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε άμεσα στη κατάργηση των αναφερομένων ορίων, προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα οι σχετικές διατάξεις. 

Η μη κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 ακυρώνει την προσπάθεια σας , εξυπηρετεί αυτούς που εργάζονται παράνομα και λειτουργεί και σε βάρος του συνόλου των συναδέλφων μας που εργάζονται νόμιμα. Ευελπιστούμε ότι θα καταργήσετε τα όρια του συγκεκριμένου άρθρου και θα θέσετε τέλος στην ασυδοσία που έχει επιβληθεί στο Οικονομολογικό Επάγγελμα.

      

Με εκτίμηση

Ο εκπρόσωπος της  Α.ΚΙ.Ο.Ε
Παναγιώτης Αλεβιζάκης


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης