Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Πόθεν έσχες» και για πρώτη κατοικία.

  • «Πόθεν έσχες» για την απόκτηση ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αυστηρότερα τεκμήρια για τους κατέχοντες κατοικίες άνω των 200 τ.μ. φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Παράλληλα καταργείται από την 1η Ιουλίου 2010 η δυνατότητα εξόφλησης του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις.
«Πόθεν έσχες» και για πρώτη κατοικία.

«Πόθεν έσχες» για την απόκτηση ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αυστηρότερα τεκμήρια για τους κατέχοντες κατοικίες άνω των 200 τ.μ. φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Παράλληλα καταργείται από την 1η Ιουλίου 2010 η δυνατότητα εξόφλησης του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις.

Ενεργοποίηση του πόθεν έσχες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο ακόμη και για τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις των στεγαστικών δανείων αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας, αυστηρότερα τεκμήρια για τους έχοντες κατοικίες άνω των 200 τ.μ., υψηλότερο αφορολόγητο για τη φορολόγηση των αποζημιώσεων αλλά και ευνοϊκότερες διατάξεις για τη φορολόγηση των δωρεών προς την Εκκλησία είναι ορισμένες από τις νέες διατάξεις που προστέθηκαν την τελευταία στιγμή στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μέχρι σήμερα, η αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας απαλλασσόταν από το τεκμήριο εφόσον η επιφάνειά της δεν ξεπερνούσε τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Με τις νέες διατάξεις η εφορία θα λαμβάνει υπόψη της την αγορά πρώτης κατοικίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο, προκειμένου να εξακριβώσει την προέλευση των χρημάτων.
«Πόθεν έσχες» και για πρώτη κατοικία

Επίσης όσοι αποκτήσουν πρώτη κατοικία με στεγαστικό δάνειο θα πρέπει το εισόδημά τους να δικαιολογεί την ετήσια καταβολή των δόσεων αποπληρωμής. Σε περίπτωση που τα εισοδήματα του φορολογούμενου δεν καλύπτουν τις δαπάνες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, τότε οι δαπάνες αυτές θα λαμβάνονται υπόψη, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός του.

Τελευταίες αλλαγές

Στο τελικό κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή επήλθαν οι εξής αλλαγές:

1. Τεκμήρια: Αυξήθηκαν τα ποσά των νέων τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες με επιφάνεια μεγαλύτερη από 200 τ.μ. καθώς επίσης και για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.800 ευρώ ανά τ.μ. Συγκεκριμένα: από 201 μέχρι και 300 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων του ακινήτου το τεκμήριο διαμορφώνεται στα 150 ευρώ το τ.μ. από 120 ευρώ αρχικά και για τα πλέον των 300 τ.μ. στα 200 ευρώ αντί 150 ευρώ αρχικά. Το τεκμήριο προσαυξάνεται στις περιοχές με τιμή ζώνης, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά 40% (από 30%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ., κατά 70% (από 50%).

2. Καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκμήριο η οποία ισχύει για τα δάνεια που χορηγούν φυσικά πρόσωπα προς εταιρείες, κοινοπραξίες ή κοινωνίες στις οποίες μετέχουν. Στο εξής και τα ποσά αυτά που δαπανά ο φορολογούμενος θα λαμβάνονται υπόψη ως τεκμήρια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου ορίου φορολογητέου εισοδήματός του.

Τόκοι

3. Καταργείται από την 1-1-2010 η έκπτωση 40% από τον φόρο των τόκων στεγαστικών δανείων κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας έως 200 τ.μ. και για ποσό δανείου έως 350.000 ευρώ που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση για όσους ελάμβαναν δάνειο εντός της διετίας 2009-2010. Ετσι, επανέρχεται σε ισχύ η προηγούμενη διάταξη που ίσχυε από το 2003 σύμφωνα με την οποία εκπίπτει από τον φόρο το 20% των τόκων στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 120 τ.μ και για ποσό δανείου έως 200 τ.μ. Καμία μεταβολή δεν επέρχεται για τους παλαιούς δανειολήπτες καθώς για δάνεια έως 31-12-1999 αφαιρείται το 100% των τόκων από το εισόδημα και για δάνεια από 1-1-2000 έως 31-12-2002 αφαιρείται το 100% των τόκων από το εισόδημα αλλά για ακίνητα έως 120 τ.μ.

4. Εξακολουθεί να εκπίπτει στο σύνολό της από το εισόδημα του φορολογούμενου η δαπάνη για την εξόφληση τόκων στεγαστικών δανείων που ελήφθησαν μέχρι 31-12-2002.

5. Απαλείφθηκε η διάταξη με την οποία προβλεπόταν κατάργηση φοροαπαλλαγών για αναπήρους και πολυτέκνους με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα από 30.000 ευρώ.

Αποζημιώσεις

6. Μετά από τις έντονες αντιδράσεις αλλά και από αλλεπάλληλες διορθώσεις το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αύξηση του αφορολογήτου ορίου αποζημίωσης απόλυσης στα 60.000 ευρώ καθιερώνοντας νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου με συντελεστές φόρου 10% για το κλιμάκιο αποζημίωσης από 60.001 έως 100.000 ευρώ, 20% για το κλιμάκιο από 100.001 έως 150.000 ευρώ και 30% για το κλιμάκιο από 150.001 και πάνω, εγκαταλείποντας τις αρχικές σκέψεις για καθιέρωση συντελεστή 40% για ποσά πάνω από 150.000 ευρώ.

ΦΠΑ

7. Επιβάλλεται ΦΠΑ 21% στις υπηρεσίες που παρέχουν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες και δικαστικοί επιμελητές.

8. ΦΠΑ 10% για υπηρεσίες που παρέχουν οι ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

9. ΦΠΑ 10% για υπηρεσίες που παρέχουν συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης προς άλλους υποκείμενους στον φόρο.

10. Καταργείται από την 1η Ιουλίου 2010 η δυνατότητα εξόφλησης του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις.

11. Από την 1η Ιουνίου 2010 θα εφαρμόζονται οι νέες αυστηρότερες διατάξεις που προβλέπουν ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών για όσους συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου να μην εκδίδουν αποδείξεις ή τιμολόγια για τρεις τουλάχιστον διαφορετικές συναλλαγές ή να επαναλαμβάνουν την παράβαση της μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων κατά τη διάρκεια νέου φορολογικού ελέγχου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2010.

12. Επιβάλλεται φόρος 0,5% στις δωρεές μετρητών άνω των 1.000 ευρώ και στις δωρεές ακινήτων προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιερούς ναούς, ιερές μονές και λοιπά πρόσωπα που έως σήμερα ήταν απαλλασσόμενα. Στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου προβλεπόταν η επιβολή φόρου 10% στις δωρεές μετρητών και 5% στις δωρεές ακινήτων προς τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας.

13. Εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας επιβατηγά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους.

14. Μείωση του φόρου κατά ποσοστό 10% της δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, για αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, αγορά ηλιακών συλλεκτών κ.λπ.

Αποζημίωση
Μετά από τις έντονες αντιδράσεις το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αύξηση του αφορολογήτου ορίου αποζημίωσης απόλυσης στα 60.000 ευρώ καθιερώνοντας νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου.

Δωρεές
Επιβάλλεται φόρος 0,5% στις δωρεές μετρητών άνω των 1.000 ευρώ και στις δωρεές ακινήτων προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιερούς ναούς, ιερές μονές και λοιπά πρόσωπα που έως σήμερα ήταν απαλλασ­σόμενα.

Ανάπηροι
Εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας επιβατηγά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους.


Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης