Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από την Δημόσια Διαβούλευση που διοργάνωσε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 05/03/2010 με θέμα: « ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ» στα πλαίσια της αναμόρφωσης του Φορολογικού Συστήματος που προωθεί η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

  • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από την Δημόσια Διαβούλευση που διοργάνωσε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 05/03/2010 με θέμα: « ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ» στα πλαίσια της αναμόρφωσης του Φορολογικού Συστήματος που προωθεί η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από την Δημόσια Διαβούλευση που διοργάνωσε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 05/03/2010 με θέμα:
« ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ» στα πλαίσια της αναμόρφωσης του Φορολογικού Συστήματος  που προωθεί η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου ΟικονομικώνΚατά την συζήτηση εκφράσθηκαν οι απόψεις των :
1ον της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
•    δια του Προέδρου του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κου ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΙΔΗ &
•    δια του Προέδρου του ΙΝ.ΦΟΡΟ. κου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
2ον της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών
•    δια του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων κου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (παρόντες επίσης ήταν ο Γ. Γραμματέας Οικονομικών κος ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ, ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥΛΟΣ και οι εκπρόσωποι της Γ.Γ.Π.Σ. κ.κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ και ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ)
3ον του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Ελληνικής Βουλής
•    δια του Αναπληρωτή του Τομέα Οικονομίας της Ν.Δ. κου Θεόδωρου Καράογλου
4ον του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
•    δια του Προέδρου της Κεντρικής Διοίκησης κου Πελοπίδα Καλλίρη
5ον του Επιχειρηματικού Κόσμου, τον οποίο εκπροσώπησαν
•    για την Ε.Σ.Ε.Ε. ο κος Λέντζας εκπρόσωπος του Προέδρου κου Κροκίδη
•    για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ ο Πρόεδρος κος Παναγής Καρελάς
•    για το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ο κος Ιωάννης Δρούλιας
6ον των Συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών που εκπροσώπησαν Συνάδελφοι Μέλη και Μη Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από όλη την  Ελλάδα (από την Ορεστιάδα μέχρι την Καλαμάτα και από τα Χανιά και το Ηράκλειο μέχρι την Φλώρινα) που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα των 350 θέσεων στο κέντρο της Αθήνας.

1ον - Η πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Η συζήτηση ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό του Πρόεδρου του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και την αναφορά του στον βασικό άξονα της πρότασης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την ανάγκη Πιστοποίησης όλων όσων ασκούν νόμιμα το Επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού και θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής σημεία που τονίσθηκαν:
« Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την Πιστοποίηση των Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων καθώς θα τεθούν ελάχιστοι κανόνες για τον έλεγχο τόσο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς όσο και της τήρησης ενός minimum Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις τους με τους φορολογούμενους και τις Δημόσιες Υπηρεσίες που όμως είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί  νομοθετικά καθώς η ύπαρξή του προβλέπεται ακόμη και από τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Κ. που αναφέρονται στην άσκηση του Επαγγέλματός μας»  και συνέχισε:

«Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι αναφερόμενοι σε «πιστοποίηση» δεν αναφερόμαστε στην κατοχή πιστοποίησης τύπου ISO 9001 ή κάτι ανάλογου αλλά αναφερόμαστε στην θέσπιση όρων και κανόνων ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να δημιουργήσει έναν κατάλογο αναγνωρισμένων «Πιστοποιημένων Φοροτεχνικών – Λογιστών » (όπως υφίστανται σε πολλές χώρες της Ε.Κ.) στους οποίους θα αναγνωρίζει – και μόνον σε αυτούς - την πλήρη αντιπροσώπευση των πελατών τους και την διεκπεραίωση πάσης φύσεως συναλλαγών με τις Δ.Ο.Υ. και το TAXISnet.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ως ο μόνος Ομοιοεπαγγελματικός - Κλαδικός Εκπρόσωπος των Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχει καταθέσει από τον Αύγουστο του 2009 την πρότασή της, σαν μια βάση γόνιμης συζήτησης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί ώστε να προχωρήσει η πιστοποίηση και να γίνει η ουσιαστική κατοχύρωση του Επαγγέλματος προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και των Επιχειρήσεων.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Φοροτεχνικών (ΙΝ.ΦΟΡΟ.) της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. διάβασε την αναλυτική πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., το πλήρες κείμενο της οποίας μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (www.pofee.gr ),  ενώ εδώ για οικονομία χώρου θα μνημονεύσουμε μόνον δύο μικρά αλλά σημαντικά αποσπάσματα, που αφορούν την αρχή χορήγησης της πιστοποίησης :

«Η Αρχή που θα ελέγχει και θα ενημερώνει το «ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (ή όπως αλλιώς ονομασθεί αυτό) μπορεί να είναι μια Ολιγομελής (τριμελή) Επιτροπή αποτελούμενη από έναν Εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών που θα εκτελεί και χρέη Προέδρου, έναν εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε. κάτοχο Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού και Ελεύθερο Επαγγελματία (που θα ορίζεται από την Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.) και από έναν Εκπρόσωπο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.».

και την σύνδεση με το σήμερα υφιστάμενο καθεστώς:
«Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι η κατοχή της «πιστοποίησης» και η εγγραφή κάποιου στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Φοροτεχνικών - Λογιστών» είναι ανεξάρτητη και δεν καταργεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 3 του Π.Δ.340/1998) για το «Περιεχόμενο  Επαγγελματικής Δραστηριότητας  κατά κατηγορία αδείας» ενώ επιπλέον κατοχυρώνει τις εκ του νόμου προσδιορισθείσες αρμοδιότητες κάθε Τάξης των χορηγούμενων Αδειών, κάτι που σήμερα ουσιαστικά δεν ελέγχεται από τις Δ.Ο.Υ.»

2ον  Η θέση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών (βασικά αποσπάσματα)

Ο Γεν. Γραμματέας ξεκίνησε την τοποθέτησή του με την επισήμανση :
«Δεν νομίζω να είναι κανένας εδώ ανάμεσά μας που να πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική  Φορολογική Μεταρρύθμιση»
«.. πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα τόσο από πλευράς κανόνων όσο και από πλευράς λειτουργίας αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει και ένα εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη. Γνωρίζεται πολύ καλά ότι πάρα πολλοί επενδυτές όταν έρχονται στην Ελλάδα βάζουν σαν θέμα το πολύπλοκο φορολογικό μας σύστημα.
Σε λίγες ημέρες αρχίζει η περιπέτεια της φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα …»

Στην συνέχεια προχώρησε σε μια περιγραφή του τρόπου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και των «συναλλαγών» των φορολογούμενων με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των υπουργείων σε διάφορες χώρες όπως στην Δανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Βρετανία, στην Γερμανία στην Γαλλία η  επισημαίνοντας ότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής κατάθεσης της δήλωσης στις Εφορίες αλλά μόνον  μέσω internet ή συμπλήρωση και αποστολή μέσω ειδικευμένων Φοροτεχνικών (το πλήρες κείμενο των σχετικών αναφορών και συγκρίσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα www.pofee.gr ) .

Η αναφορά έγινε για να καταδείξει το μέγεθος των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην Χώρα μας και συνέχισε:
«Μέσα σε όλες τις αλλαγές που σχεδιάζουμε να κάνουμε είναι και η δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ του Υπουργείου και των Λογιστών. Μια σχέση με οφέλη και για τις δύο πλευρές.
Οφέλη  για εσάς  που η πιστοποίηση που θα παίρνεται από το Υπουργείο ακόμη και για την χρήση του συστήματος εκκαθάρισης των δηλώσεων αλλά και της αναγνώρισης της εγκυρότητας της υπογραφής σας, για την ακρίβεια των στοιχείων, είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε εδώ, σπεύδω να σας πω, ένα νέο κλειστό επάγγελμα , όσοι έχουν κάτι τέτοιο στο μυαλό τους να το βγάλουν . Εδώ θα καταργήσουμε τα κλειστά επαγγέλματα δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα νέο κλειστό επάγγελμα.
Οφέλη όμως θα έχει και το Υπουργείο για τον λόγο ότι αφού με την συμμετοχή σας θα μειωθεί κατά πολύ ο αντιπαραγωγικός χρόνος των υπηρεσιών θα μπορούν αυτές να ασχολούνται με πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές εργασίες.
Σε αυτή την συνεργασία όπως καταλαβαίνεται θα μπουν πάρα πολύ αυστηρές ρήτρες . Σε μια συζήτηση που κάναμε, στην διαβούλευση που έγινε, είχα πει το εξής : όποιος είναι πιστοποιημένο γραφείο ή πιστοποιημένος Φοροτέχνης – Λογιστής θα έχει απόλυτα την ευθύνη της υπογραφής του για αυτά τα οποία θα στέλνει στο Υπουργείο Οικονομικών . Οποιαδήποτε, όχι λάθος , παρατυπία γίνει να ξέρεται ότι οι ποινές θα είναι αυστηρές. Αν θέλετε σε 1η φάση θα είναι χρηματικές σε 2η φάση θα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες αλλά θα υπάρχει και αφαίρεση της Αδείας για την άσκηση του Επαγγέλματος. Θα αφαιρείται η Άδεια έτσι ώστε να τελειώσουμε με ότι γίνεται, γιατί πάρα πολλοί Λογιστές, μα πάρα πολλοί, εάν  δεν συμμετέχουν με την θέλησή τους εν τούτοις συμπράττουν στο αδίκημα της φοροδιαφυγής. Είτε από ανάγκη γιατί είναι υπάλληλοι είτε γιατί έχουν πελάτες και δεν θέλουν να τους χάσουν είτε για τον α’ ή  β’ λόγο, ενώ τώρα με την πιστοποίηση θα είστε κατοχυρωμένοι και εσείς να αντισταθείτε σε αυτούς οι οποίοι σας πιέζουν κάθε φορά όταν θέλουν να δημιουργήσουν τα συστήματα, όλα αυτά, της φοροδιαφυγής.
Θα πρέπει να κλείσουμε σιγά – σιγά και τις πόρτες και τα παράθυρα στην φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί Κυρίες και Κύριοι να συνεχίζεται αυτό το σπορ που έχουμε στην Χώρα μας να παρουσιάζεται πάνω από το 40% της Οικονομίας να είναι στο πλαίσιο της παραοικονομίας. Αναλογισθείτε μόνο αν από το 40%, εγώ θα πω από το 20% από το μισό δηλαδή εισπράτταμε το Φ.Π.Α. σήμερα δεν θα είχαμε κανένα μα κανένα λόγο να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν αναστατώσει την Κοινωνία μας και δεν θα είχαμε κανένα λόγο να φτάσουμε να έχουμε τα ελλείμματα  εκείνα τα οποία έχουμε. Δεν μπορεί κάποιοι να επιλέγουν στο όνομα της αναποτελεσματικότητας του Κράτους, στο όνομα της διαφθοράς του Κράτους, στο όνομα του οποιουδήποτε άλλου δεν πληρώνω γιατί δεν απολαμβάνω αυτές τις υπηρεσίες που έπρεπε να τις απολαμβάνω. Γιατί τότε φτάνουμε να αναρωτιόμαστε αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, γιατί από την άλλη μεριά το Κράτος λέει αν δεν έχω τους φόρους δεν μπορώ να παρέχω τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι Πολίτες.  Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει και το Κράτος, και το τονίζω αυτό, και το Κράτος, να σταματήσει να συμπεριφέρεται στον Πολίτη ως «υπήκοο» και να μην πω καμιά βαρύτερη λέξη, αλλά και οι Πολίτες θα πρέπει να δουν το Κράτος ότι έχουν υποχρεώσεις δεν έχουν μόνον δικαιώματα και αν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους τότε μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.
Εμείς το σύστημα φορολογίας, και την μεταρρύθμιση την οποία θέλουμε να κάνουμε στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, εκεί θα είναι πολύ βαθιά η τομή. Θα δημιουργήσουμε τα περιφερειακά φορολογικά κέντρα και οι Δ.Ο.Υ. όπως είναι σήμερα θα είναι απλώς κέντρα εξυπηρέτησης των πολιτών και θα υπάρχει μια οριζόντια και κάθετη διασύνδεση όλων αυτών των κέντρων και των υπηρεσιών έτσι ώστε ο Πολίτης με το Α.Φ.Μ. του, όπου βρίσκεται σε όποια υπηρεσία και να πάει να μπορεί να εξυπηρετείται.
Το σύνθημά μας είναι προς τους Πολίτες «θέλουμε να σας ξέρουμε, δεν θέλουμε να σας βλέπουμε» . Δεν χρειάζεται δηλαδή ο Πολίτης κάθε μέρα να πηγαίνει στην Εφορία. Θα μπορεί από το σπίτι του, θα μπορεί από το γραφείο του να εξυπηρετείται, να πληρώνει, να κάνει τα πάντα και αν χρειάζεται κάτι να πάει στο ΚΕΠ στο Φορολογικό ΚΕΠ να το πούμε ή το Οικονομικό ΚΕΠ να εξυπηρετηθεί. Ακόμη και σε αυτά τα ΚΕΠ που υπάρχουν σήμερα και εκεί ακόμη θα μπορεί να εξυπηρετηθεί. Να πάψει αυτό που γίνεται σήμερα, αυτή η πολυπλοκότητα, αυτά τα χαρτιά, το πήγαινε – έλα χωρίς να βρίσκουμε τέλος.
Θα μας πείτε ότι είναι φιλόδοξο το σχέδιό μας ; Ναι είναι φιλόδοξο, πιστεύουμε όμως ότι αν δεν κάνουμε την αρχή δεν θα τελειώσουμε ποτέ.

Και γι΄αυτό σας είπα προηγουμένως ότι οφέλη θα έχει και το Υπουργείο, γιατί όλοι εσείς, οι 25.000 όταν μέσα από το γραφείο σας θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά τις φορολογικές δηλώσεις προς το Υπουργείο, ουσιαστικά  θα υποβάλλεται και θα κάνετε δουλειά με αυτό τον τρόπο την οποία σήμερα είναι αναγκασμένο να την κάνει το Υπουργείο.

Αν δεν γίνεται στην βάση της, στην αρχή της, η ηλεκτρονική είσοδος των στοιχείων δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε πλήρη στοιχεία για τον κάθε φορολογούμενο. Με το σύστημα “Elenxis” το οποίο θα εφαρμοστεί λίαν συντόμως αλλάζει ο τρόπος ελέγχου πλέον , με το point system, με την «ανάλυση κινδύνου» που θα γίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται ακόμα και οι έλεγχοι και οι παραγραφές θα βρεθούμε σε ένα καινούργιο φορολογικό τοπίο το οποίο θα πρέπει όλοι και να βοηθήσουμε αλλά και να προσαρμοστούμε γρήγορα για να μπορέσουμε να τελειώσουμε.

Μην σας παίρνω όμως άλλο χρόνο, όπως είπα σε αυτές τις συνεργασίες θα μπούνε αυστηρές ρήτρες. Ρήτρες που θα έχουν σαν συνέπεια όπως σας είπα την αφαίρεση της Άδειας άσκησης επαγγέλματος στις περιπτώσεις συμμετοχής σας σε παράνομες ή παράτυπες πράξεις ή παραλείψεις που δημιουργούν φοροδιαφυγή. Όμως είναι γεγονός ότι η πιστοποίηση με όρους και προϋποθέσεις που θα συζητήσουμε, όταν φτάσει αυτή η ώρα, θα βάλει τέλος και στα φαινόμενα της παραοικονομίας και θα βοηθήσει πιστεύουμε εμείς σημαντικά την αύξηση της φορολογητέας ύλης, την μείωση της φοροδιαφυγής και βεβαίως την  αύξηση των εσόδων του Δημοσίου που είναι το ζητούμενο.

Ευελπιστούμε και προσβλέπουμε στην συμμετοχή σας , όχι για να φτιάξουμε, όπως σας είπα, καινούργια κλειστά επαγγέλματα ή να δώσουμε αρμοδιότητες σε Συλλόγους και τέτοια, γιατί κάτι τέτοιο διέβλεψα από αυτά τα οποία είπατε , μην έχετε τέτοιες αυταπάτες, δεν πρόκειται να σας δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις θα είναι αυστηρές μεν αλλά θα είναι προϋποθέσεις τέτοιες που να βοηθήσουν και το Επάγγελμά σας αλλά πάνω από όλα θα βοηθήσουν και το φορολογικό μας σύστημα να γίνει πιο δίκαιο , πιο αποτελεσματικό, πιο ουσιαστικό και πάνω από όλα να σταματήσει, όπως είπαμε αυτή η πληγή της φοροδιαφυγής.
Ευχαριστώ πολύ.»

3ον Η θέση του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Ελληνικής Βουλής

Μέσα από την τοποθέτηση του Αναπληρωτή του Τομέα Οικονομίας της Ν.Δ. κου Θεόδωρου Καράογλου. Παραθέτουμε τα βασικά αποσπάσματα:

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς η πρόσκληση για την συμμετοχή μας στην Ημερίδα σας.
Να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο μας, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Δυστυχώς σήμερα λόγω των εξελίξεων που τρέχουν δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας.
.….
Είναι επίσης προφανές ότι το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να είναι ένα σύστημα απλό, κατανοητό, ένα φορολογικό σύστημα σταθερό, αντιγραφειοκρατικό, που έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στο τέλος θα είναι κοινωνικά δίκαιο αλλά και αποδοτικό για το Κράτος.
……
Αυτό που είναι σίγουρο και θέλω να το ξέρετε όλοι ότι είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά του αγώνα, είναι ο Εθνικός στόχος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Για τον στόχο αυτό, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, και εμείς θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας και εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι και θα σταθούμε στο πλευρό της κυβέρνησης προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οικονομικό έγκλημα που λέγεται φοροδιαφυγή.
Σε σχέση με το θέμα της ημερίδας να σας πω ότι το θέμα της πιστοποίησης των Λογιστικών – Φοροτεχνικών γραφείων είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους. Άλλωστε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και το γνωρίζει ειδικότερα το Προεδρείο, ότι τον Αύγουστο του 2009 είχε ξεκινήσει μια τέτοια δημόσια διαβούλευση, είχε γίνει ομάδα εργασίας για να προχωρήσει η πιστοποίηση των Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων. Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει, μέσα από τον διάλογο μπορούν να προκύψουν τα θετικά εκείνα συμπεράσματα και να καταλήξουμε στην διαδικασία που μαζί με το Οικονομικό Επιμελητήριο, με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και με άλλους ενδεχόμενα φορείς οι οποίοι πρέπει  αν έχουν άποψη να προχωρήσουμε στην πιστοποίηση αυτή.
Και αυτό γιατί εκτιμούμε ότι στο οικονομικό τοπίο που αλλάζει θα πρέπει όλοι μαζί - και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί έχουν ένα βασικό λόγο στην κοινή προσπάθεια αυτή  - να βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά του λόφου, στην ίδια πλευρά του αγώνα για να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή. Θα κλείσω λέγοντας ότι με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τα πορίσματα της ημερίδας σας.
Εμείς θα περιμένουμε επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου. ……………… Να καταθέσουμε την συμφωνία μας όπου χρειάζεται, να καταθέσουμε την διαφωνία μας, όχι άγονη, αλλά τεκμηριωμένη με άλλη άποψη. Δηλαδή μπορεί να πούμε ότι διαφωνούμε στο συγκεκριμένο άρθρο, παράγραφο και αντί αυτού προτείνουμε αυτό. Έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε, γιατί θεωρούμε ότι ένα σοβαρό και υπεύθυνο Κόμμα.. θα πρέπει να είναι σοβαρό και υπεύθυνο στην κατάθεση των προτάσεων του.
Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόκληση.»

Παρέμβαση του Προέδρου Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κου Αβραάμ Πανίδη
απευθυνόμενος προς τον Γενικό Γραμματέα  κο Δημήτριο Γεωργακόπουλο

Κε Γενικέ στην τοποθέτησή μου είχα πει ότι εμείς γνωρίζουμε ότι και οι ευθύνες μας είναι μεγάλες. Νομίζω ότι τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε εκ των προτέρων γιατί είναι ένα σοβαρότατο θέμα, το είπατε και εσείς στην τοποθέτηση σας, ότι δεν θα δεχθούμε ένα νομοθέτημα για το επάγγελμα που δεν θα ορίζει μέχρι που είναι οι ευθύνες και δεν θα προστατεύει τον Λογιστή  - Φοροτεχνικό από κακόβουλες ενέργειες αυτών που θέλουν να φοροδιαφύγουν  αλλά και τρίτων, προσέξτε λίγο, που θέλουν να συμμετέχουν στην φοροδιαφυγή για να κερδίσουν.
Εμείς  στηρίζουμε την προσπάθεια και πιστεύουμε ότι το έχουμε αποδείξει γιατί πραγματικά το λέμε και το εννοούμε ότι η φοροδιαφυγή είναι η μάστιγα όλων μας. Και αν οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά και εμείς θα ψάχνουμε για δουλειά. Δεν θέλουμε να γίνουμε Δημόσιοι Υπάλληλοι γιατί θα προσπαθούσαμε να γίνουμε. Με την θέληση μας γίναμε Ελεύθεροι Επαγγελματίες, με την θέληση μας θα συνεχίσουμε έτσι, σαν Ελεύθεροι Επαγγελματίες και όχι σαν Δημόσιοι Υπάλληλοι. Το επάγγελμα μας ξέρουμε ότι είναι ανοικτό.
Σήμερα το πρωί είχαμε και μία πάρα πολύ εποικοδομητική συζήτηση, εγώ και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κος Πατέλης Νικόλαος με τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου  σχετικά με την διαδικασία της πιστοποίησης του Επαγγέλματος μας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών -  το Ο.Ε.Ε. και η Ομοσπονδία μας, πιστεύω ότι θα βρεθεί η φόρμουλα για το συμφέρον και το καλό όλων μας.
Εμείς έχουμε το εξής σύνθημα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ στην παρέμβαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

    «Δεν σκοπεύουμε να ενοχοποιήσουμε τους Λογιστές για την φοροδιαφυγή που κάνουν οι άλλοι. Έτσι; Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν πρόκειται να συγχωρήσουμε τους Λογιστές που θα είναι πιστοποιημένοι και θα συμπράττουν στην φοροδιαφυγή, τελεία και παύλα. Καθαρές κουβέντες. »

4ον Η θέση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κεντρικής Διοίκησης κου Πελοπίδα Καλλίρη

«Κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόκληση. Να σας συγχαρώ για την σημερινή εκδήλωση. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν μιλάμε για πιστοποίηση δεν μιλάμε για πιστοποίηση γνώσης. Ο Οικονομολόγος έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις του από το Πτυχίο που πήρε. Για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα γιατί κάπου υπάρχουν παρερμηνείες. Το Οικονομικό Επιμελητήριο ως πιστοποιημένος φορέας γνώσης, ως ο σύμβουλος της Πολιτείας και ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σήμερα έχει περίπου 85.000 Μέλη.
Ένα κομμάτι, δικό μας, γιατί έτσι σας νοιώθουμε είναι οι Φοροτέχνες – Λογιστές. Και σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο εκδίδει τις σχετικές άδειες, μέσα από μια διαδικασία με το Π.Δ. 340/1998.
Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε, και για αυτό είχαμε μια συνάντηση όλοι οι επιστημονικοί φορείς, το Τ.Ε.Ε., το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε., ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος και πήραμε μια κοινή απόφαση, ότι οι Επιστημονικοί Φορείς αυτοί θα πιστοποιήσουν τα Μέλη τους, σε συνεργασία με την πολιτεία αλλά είναι οι καθ’ ύλη αρμόδιοι φορείς που θα πρέπει αυτοί να έχουνε τον ρόλο, τον λόγο αλλά και την διαπίστευση των συγκεκριμένων Μελών.
Θέλω να σας πω ότι το Ο.Ε.Ε. ήδη έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες.
Έχει έρθει σε επαφή με την εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» , η οποία είναι μια ανώνυμη εταιρία ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με σκοπό την διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης της χώρας. Το Ο.Ε.Ε. έχει ξεκινήσει την διαδικασία προκειμένου να διαπιστευθεί ως φορέας πιστοποίησης των Λογιστών - Φοροτεχνικών και των Εταιριών παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών υπηρεσιών, ακολουθώντας τις παρακάτω ενέργειες:
Πρώτα από όλα με την σύσταση υπηρεσίας πιστοποίησης. Ανεξάρτητης από τις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Ε.. Θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Αμεροληψίας με συμμετοχή των εκπροσώπων του Ο.Ε.Ε. , του εκάστοτε Προέδρου του ή και ενός Φοροτέχνη – Λογιστή από το Οικονομικό Επιμελητήριο, του Υπουργείου Οικονομικών και των Κλαδικών Οργανώσεων που εδώ μπορούμε να πούμε, κε Πρόεδρε, των Κλαδικών Οργανώσεων  των Λογιστών – Φοροτεχνικών.»

Κος Α. Πανίδης - Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
«Μία είναι δεν υπάρχει άλλη»
Κος Ν. Πατέλης – Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
«Εάν πιστοποιηθούν και οι υπάλληλοι είναι και η Π.Ο.Λ. για τους υπαλλήλους . Για τους Επαγγελματίες δεν υπάρχει άλλη.»
Κος Α. Πανίδης - Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
«Συνάδελφοι αυτή την στιγμή μιλάμε για Κλαδικές Ομοσπονδίες.
Οι Κλαδικές Ομοσπονδίες είναι δύο (2). Μια η Ομοσπονδία, αποκλειστικά ,των εργαζόμενων που είναι η Π.Ο.Λ. και μια η ομοσπονδία, αποκλειστικά, των Ελεύθερων Επαγγελματιών που είναι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., δεν υπάρχουν Συνάδελφοι άλλες. Είτε Σύλλογοι είναι είτε Ομοσπονδίες Οικονομολόγων δεν είναι «κλαδικές Ομοσπονδίες». Μην μπαίνουμε σε διαδικασία να επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα»

Πρόεδρος Ο.Ε.Ε.- κος Π. Καλλίρης

«Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι η διευκρίνιση που έκανε ο Πρόεδρος και το δεύτερο στοιχείο είναι ο καθορισμός των προσώπων και των προϋποθέσεων που θα απαιτούνται για την πιστοποίηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για το Υπουργείο Οικονομικών για την φορολογική μεταρρύθμιση: λογιστική τήρηση βιβλίων και έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων.
Ένα λοιπόν σοβαρό ζήτημα που μας απασχόλησε στην φορολογική μεταρρύθμιση ήταν η πιστοποίηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών.
Πιστεύω ότι είναι κοινός στόχος, κοινό πεδίο, κοινό συμφέρον να πάμε σε αυτή την πιστοποίηση από κοινού με αρχές και κανόνες ώστε κα να αναβαθμιστεί το Επάγγελμα του Φοροτέχνη - Λογιστή και να υπάρχουν σωστοί κανόνες για αυτό το Επάγγελμα.»

Κος Α. Πανίδης - Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
«Πρόεδρε,
Να σε διακόψω λίγο εάν μου επιτρέπεις. Εδώ τίθεται ένα θέμα ότι εάν πάμε στην πιστοποίηση εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να κάνουμε μια συνεργασία μαζί σας. Όμως πέστε μας πως θα αντιμετωπίσετε τις Εταιρίες των Ορκωτών, πως θα αντιμετωπίσετε τα όρια τα οποία θέτουν οι Ορκωτοί.
Κάνω μια ερώτηση και νομίζω ότι έχουμε τον Πρόεδρο εδώ για αυτό είναι να τον ρωτήσουμε να μας απαντήσει.»

Πρόεδρος Ο.Ε.Ε.- κος Π. Καλλίρης

«Πρόεδρε, ξέρεις ότι το Ο.Ε.Ε. στην διαβούλευση που έγινε με το Υπουργείο Οικονομικών για τα ζητήματα της φορολογικής μεταρρύθμισης και λέω «διαβούλευση» σε παρένθεση γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε συγκεκριμένες προτάσεις και μια ατζέντα για να συζητήσουμε αλλά οι φορείς έθεσαν την ατζέντα. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
Εκεί τέθηκε ένα ζήτημα και ξέρεις ότι ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. έκανε την παρέμβαση του για την πιστοποίηση των φορολογικών καταστάσεων των εταιριών. Καθώς, ουσιαστικά, το Υπουργείο Οικονομικών μας έλεγε μέσα από μια διαβούλευση ότι οι ορκωτοί θα πιστοποιούν τις φορολογικές καταστάσεις και σε μικρότερες εταιρίες οι Φοροτέχνες - Λογιστές που κατά τον νόμο σήμερα έχουνε την φορολογική διαδικασία.
Αυτή η αναφορά σε «μεγάλες εταιρίες» - και προσοχή δεν είναι μόνον ο έλεγχος – δημιουργούσε ένα σοβαρό ζήτημα και εμείς είπαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί  σήμερα δεν υπάρχουν μικρές ή μεγάλες εταιρίες.
Ο Φοροτέχνης – Λογιστής δεν έχει όρια. Ο Λογιστής Α΄ τάξης μπορεί να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σε εταιρία με κύκλο εργασιών 500.000,00€ ή 30.000.000,00€, σε όποιο υπάρχει εν πάση  περιπτώσει.

Διότι εδώ, μπαίνει κάποιο ζήτημα από κάποιες ελεγκτικές εταιρίες, και εμείς κάναμε παρέμβαση στο συγκεκριμένο ζήτημα ότι δεν μπορεί ο Ορκωτός να πιστοποιεί κάτι χωρίς τον Λογιστή. Θα πρέπει από κοινού να πιστοποιείται από τον Λογιστή – Φοροτεχνικό και από τον Ορκωτό ανεξαρτήτου ποσού, στις δε «μικρές» εταιρίες μόνο ο Φοροτέχνης – Λογιστής, αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα.
Αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, το συζήτησα και με τον Πρόεδρο και με το Προεδρείο και θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί να το παλέψουμε. Ήδη το Υπουργείο δεν είχε τι να πει, για αυτό θα πρέπει να δοθεί μια συγκεκριμένη μάχη ώστε να μην περάσει αυτό το ζητούμενο γιατί να έχετε υπόψη σας ότι οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν με ένα επιπλέον κόστος από τις ελεγκτικές εταιρίες οι οποίες θα επιβάλλουν αυτό το κόστος εις βάρος και του Επαγγέλματος του Φοροτέχνη – Λογιστή.
Εμείς λοιπόν, για να τελειώσω και να ολοκληρώσω, σαν Ο.Ε.Ε. στο συγκεκριμένο θέμα κάναμε παρέμβαση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και θεωρούμε ότι είναι δίκαιο το αίτημα μας και θα συνεχίσουμε και ζητάμε και μια συνάντηση άμεση μαζί του ώστε να το διευκρινίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Θέλω να σας πω, ολοκληρώνοντας, ότι μπορούμε να πάμε μαζί ξέροντας   τους κανόνες. Δεν έχουμε αντιπαλότητες, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε μεταξύ μας, μπορούμε να κάνουμε καλύτερο το Επάγγελμα σας. Μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί και ο επιστημονικός φορέας να είναι ο κορωνίδα που θα στηρίξει τα δικά σας δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις σας. Ευχαριστώ.»
 
5ον Οι απόψεις του Επιχειρηματικού Κόσμου, τον οποίο εκπροσώπησαν

•    για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ ο Πρόεδρος κος Παναγής Καρέλας με εξουσιοδότηση και για εκπροσώπηση και της Ε.Σ.Ε.Ε.

«.. Εμείς προσυπογράφουμε την πιστοποίηση που εσείς ζητάτε σαν Επαγγελματίες. Αυτό όμως σημαίνει για μας συνυπευθυνότητα και πρέπει να το δούμε, να το δούμε βαθιά. Πιστεύω ότι εφόσον αποζητούμε και οι δύο, ίσως και η Πολιτεία, τέτοιους καινούργιους κανόνες στο παιχνίδι πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Παράλληλα πιστεύω ότι πρέπει να μπει στο τραπέζι η θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής υπογραφής, πάρα πολύ χρήσιμο πλέον. Κλείνοντας θέλω να πω ότι θεωρώ ουσιαστική και ειλικρινή στην σημερινή παρέμβαση και ίσως τα αποτελέσματα της σημερινής ημερίδας είναι ένα βήμα στην κοινωνία ...»

•    για το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ο κος Ιωάννης Δρούλιας

«.. Πιστεύω ότι η πιστοποίηση είναι πολύ απαραίτητη πλέον σε όλα τα επαγγέλματα. Η πιστοποίηση όμως που επιδιώκεται θα πρέπει κατά την άποψή μου να συμπορευτεί με την άποψη του Οικονομικού Επιμελητηρίου και μετά να έρθει η Πολιτεία γιατί εσείς πρέπει να καθοδηγείσεται το Οικονομικό  Επιμελητήριο , σύμφωνα με τις δικές σας επιδιώξεις και ανάγκες και το Επιμελητήριο (ΟΕΕ) να έρθει αρωγός ως προς αυτό και μετά να έρθει η Πολιτεία. Είναι γεγονός ότι η τάξη η δική σας είναι αυτή η τάξη – οι λειτουργοί – που πρέπει να συγκεντρώσουν τα χρήματα για να λειτουργήσει το Κράτος και έτσι λοιπόν πρέπει το Κράτος, κατά την άποψή μου, να έρθει αρωγός προς κάθε κίνηση η οποία θα είναι εποικοδομητική και εξασφαλίζουσα το δικό σας Επάγγελμα. Εγώ είμαι ασφαλιστής και ο Κλάδος μας είναι πιστοποιημένος όμως η πιστοποίηση έγινε με παρουσία του Κλαδικού μας Οργάνου και καθώς έχετε ένα τόσο οργανωμένο Κλαδικό Όργανο πιστεύω ότι θα επιδιωχθεί εκείνη η λύση που είναι αναγκαία στον Κλάδο… το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο που θα μπορούσε να είναι αρωγός είναι πρόθυμο να βοηθήσει τον Κλάδο σας, σε ότι μας ζητηθεί και παρακαλώ να μας δοθούν τα συμπεράσματα για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε ..»

•    για την Ε.Σ.Ε.Ε. ο κος Λέντζας εκπρόσωπος του Προέδρου κου Κροκίδη Βασίλειου

«.. Στις προτάσεις που έχει κάνει η Ε.Σ.Ε.Ε. δέχεται την συνυπευθυνότητα και την Πιστοποίηση, επίσης σε μια παράσταση που έγινε στον Γ.Γ. ο κος Πλασκοβίτης μου ζήτησε να μιλήσω για την πιστοποίηση. Έθεσα θέμα στον κο Γενικό το τι θέμα μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ υμών και των ορκωτών και επίσης είπα ότι ένα καλό κομμάτι θα μπορούσε να είναι η πιστοποίηση των δαπανών από την πλευρά μας σε σχέση με την παραγωγικότητά τους και να σταματήσει πια  να δημιουργείται αυτό το αλισβερίσι για την αναγνώριση των ή αυτές οι «περικοπές» που γίνονται από τις δαπάνες.    …»

6ον Οι απόψεις των Συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών

Οι απόψεις που κατέθεσαν οι Συνάδελφοι αφορούσαν τρία βασικά θέματα:
(α) ποιοι ΠΡΕΠΕΙ  να πιστοποιηθούν
(β) τον φορέα που ΠΡΕΠΕΙ να είναι  αρμόδιος για την χορήγηση της «Πιστοποίησης» και
(γ) την οριοθέτηση των ευθυνών που ΠΡΕΠΕΙ να αναλάβουν οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές

Αναφορικά με το (α) θέμα για το ποιοι πρέπει να πιστοποιηθούν οι απόψεις που ακουστήκαν συγκλίνουν στα εξής:
    η Πιστοποίηση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά για όλους ασκούν νόμιμα το Επάγγελμα (με έναρξη στην Δ.Ο.Υ.) του Λογιστή – Φοροτεχνικού σαν Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ατομικά ή εταιρικά)
    δεν μπορεί να υπάρξει υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις επάρκειας για τους κατόχους Άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού που εκδίδει το Ο.Ε.Ε. και το αυτό πρέπει να ισχύει και για όσους θέλουν να ασκήσουν το Επάγγελμα στην Ελλάδα . Το Π.Δ. 340/98 και ο Ν.2515/1997 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ως προς τα πλαίσια της ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ε.Ε.
    δεν μπορεί να αφορά τους Λογιστές Φοροτεχνικοί που είναι αποκλειστικά υπάλληλοι στον Ιδιωτικό ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς αφ΄ ενός αυτοί υποχρεωτικά υλοποιούν τις αποφάσεις της εκάστοτε διοίκησης της επιχείρησης στην οποία  εργάζονται ενώ αφ’ ετέρου ήδη συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και εκπροσωπούν τον Εργοδότη τους στην Δ.Ο.Υ. που αυτός ανήκει. Εφόσον υπάρχει παράλληλη άσκηση και δραστηριότητας με έναρξη στην  Δ.Ο.Υ. τότε, ναι, πρέπει να πιστοποιηθεί και αυτός ο Συνάδελφος
    πιστοποίηση χωρίς την ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 δεν νοείται καθώς έτσι δεν κλίνουμε τις πόρτες και παράθυρα της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στον Κλάδο μας, όπως είναι η πρόθεση του Υπουργείου
    Να μην δοθεί πιστοποίηση σε πρόσωπα ή εταιρείες που συμμετέχουν ή εξαρτώνται από Ορκωτούς Ελεγκτές ή Ελεγκτικές Εταιρείες

Αναφορικά με το (β) θέμα του φορέα χορήγησης της πιστοποίησης τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις τοποθετήσεις των Συναδέλφων είναι τα ακόλουθα:
    ότι το Δημόσιο (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών) πρέπει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνο και να ελέγχει όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την χορήγηση και την ανανέωση της Πιστοποίησης καθώς έτσι εξασφαλίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο η αδιάβλητη εφαρμογή όσων αποφασισθούν και προστατεύεται καλύτερα το Δημόσιο συμφέρον
    πρέπει να δημιουργηθεί ένας ΝΕΟΣ ανεξάρτητος φορέας λόγω του μεγάλου πλήθους αυτών που ασκούν το Επάγγελμα ο οποίος μπορεί να έχει ένα μικρό και ευέλικτο Διοικητικό Σχήμα και μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενος 100%, από τα παράβολα που μπορούν να προσδιοριστούν βάσει ενός σωστού προϋπολογισμού
    στον ανεξάρτητο αυτό φορέα πρέπει να εκπροσωπούνται :
    το Δημόσιο,
    το Ο.Ε.Ε. (ως ο φορέας που εποπτεύει – μετά από εξουσιοδότηση από το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. - τις Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος) με εκπρόσωπό του ο οποίος να είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας Λογιστής – Φοροτεχνικός και
    η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ως η μόνη Ομοιο-επαγγελματική  Δευτεροβάθμια Οργάνωση των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών.
Η σύνθεση των μελών της Επιτροπής αυτής είναι θέμα συν-απόφασης που θα κατοχυρώνει τους Συναδέλφους για το αδιάβλητο των αποφάσεών της.
    ο φορέας αυτός δεν μπορεί να είναι η Ε.Λ.Τ.Ε. καθώς αυτή σήμερα ελέγχει τον Ελεγκτικό Κλάδο (τους Ορκωτούς Λογιστές) και στην Διοίκηση συμμετέχουν τουλάχιστον τρία πρόσωπα που ήταν και Μέλη μεγάλων Ελεγκτικών Εταιρειών (οι 2 Αντιπρόεδροι και ένα Μέλος σύμφωνα με τα Βιογραφικά τους από την Ιστοσελίδα της Ε.Λ.Τ.Ε.) και της ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ Ελεγκτών και Λογιστών καθώς οι πρώτοι – παρά την σαφή απαγόρευση του νόμου – ιδρύουν και λειτουργούν τμήματα παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών καθιστώντας τους εαυτούς τους Ελεγκτές και Ελεγχόμενους.
    Επιπλέον ο ρόλος ίδρυσης της Ε.Λ.Τ.Ε. είναι εξειδικευμένος και στοχεύει στην διατήρηση του κλίματος εμπιστοσύνης στην κεφαλαιαγορά αν και ένα κομμάτι των καθηκόντων της (αυτό της Λογιστικής Τυποποίησης) σίγουρα αφορά και τον Κλάδο μας.
    Πολύ φοβούμαστε ότι δεν άλλαξε και δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε στο μέλλον ουσιαστική αλλαγή από την χρονική στιγμή που η νυν Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ, είχε τονίσει σε επερώτησή της στον τότε Υπουργό Οικονομίας (τον Μάρτιο του 2009) τα ακόλουθα σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της Ε.Λ.Τ.Ε. που ενισχύουν την άποψη των Συναδέλφων: «Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι η ΕΛΤΕ με ελλιπή στελέχωση και υπερσυγκεντρωτική οργανωτική δομή εποπτεύει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή των λογιστικών και των ελεγκτικών προτύπων, τον ποιοτικό έλεγχο των ελεγκτών και τις επαγγελματικές εξετάσεις. Εξ’ όσων μάλιστα γίνονται γνωστά, συζητείται η ΕΛΤΕ να αναλάβει και τον πειθαρχικό έλεγχο των ελεγκτών. Η συγκέντρωση όλων αυτών των αρμοδιοτήτων χωρίς σαφή όρια ευθύνης μεταξύ προσώπων και οργάνων δεν απαντάται σε καμία ανεπτυγμένη χώρα και φυσικά εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους.»  συνεχίζοντας:  «Μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργηθεί ποτέ δημόσιος ποιοτικός έλεγχος στην Ελλάδα καθώς η από ετών ψηφισθείσα διάταξη παραμένει ανενεργή.

Αναφορικά με το (γ) θέμα για την οριοθέτηση των ευθυνών που ΠΡΕΠΕΙ να αναλάβουν οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές τα συμπεράσματα από την Δημόσια Διαβούλευση συνοψίζονται στα εξής σημαντικά σημεία:
    την ανάγκη λεπτομερούς «καταγραφής» στον Νόμο ή το Π.Δ. των ορίων της συνυπευθυνότητας του Ελεύθερου Επαγγελματία Λογιστή – Φοροτεχνικού με τον φορολογούμενο (ατομική επιχείρηση ή εταιρεία) για φορολογικές παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την φοροδιαφυγή
    η προηγούμενη επισήμανση είναι αποτέλεσμα μιας σειράς παρατηρήσεων και ερωτημάτων  που πρέπει να απαντηθούν – κατά την διάρκεια της συζήτησης για την δημιουργία του σχετικού νόμου ή Π.Δ. - και από το Υπουργείο :
•    μπορεί να είναι συν-υπεύθυνος ο Συνάδελφος που καταχωρεί στα βιβλία ένα οποιοδήποτε παραστατικό εσόδου ή εξόδου που του προσκομίζει ο πελάτης του, καθώς δεν μπορεί να γνωρίζει τον λόγο έκδοσής του ;
o    παρά την ύπαρξη πολυδάπανων προγραμμάτων έχει συχνά παρατηρηθεί η ύπαρξη λαθών στην μεταφορά αθροισμάτων από ατέλεια του προγράμματος. Ποιος έχει ευθύνη η εταιρεία πληροφορικής, ο προγραμματιστής ή ο συνάδελφος που έχει εγκαταστήσει το πρόγραμμα στο γραφείο του ή το λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
o    είναι 100% σίγουρο ότι λάθη δεν κάνει μόνον όποιος δεν εργάζεται και παρά την αφαίρεση μεγάλου όγκου δουλειάς λόγω της μηχανογράφησης τα ανθρώπινα λάθη είναι μέσα στην δουλειά μας. Κάποια διορθώνονται κάποια όμως θα τα εντοπίσει ο έλεγχος.
o    Ποια θα είναι η διάκριση ή το όριο ανάμεσα στο «ανθρώπινο λάθος» και την «παράλειψη» με σκοπό την σύμπραξη σε φοροδιαφυγή» είναι δίκαιο για λάθη των υπαλλήλων μας
•    μπορεί να είναι συν-υπεύθυνος ο Συνάδελφος που επιβλέπει την ορθή τήρηση του λογιστικού σχεδίου και την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας κατά την σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων για το περιεχόμενο των βιβλίων που του παραδίδει το «εσωτερικό» λογιστήριο της επιχείρησης ;
o    Ο όγκος των στοιχείων καθιστά αδύνατη την αντιπαραβολή με το περιεχόμενο των βιβλίων και υπάρχει εμπιστοσύνη στην «διασφάλιση» της σωστής μεταφοράς από το χρησιμοποιούμενο Εμπορικό – Λογιστικό Πρόγραμμα για τα εκδιδόμενα στοιχεία από την επιχείρηση
o    Η καταχώρηση των παραστατικών που λαμβάνονται 9 φορές στις 10 γίνεται από το υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης και δεν αποκλείεται η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους
•    είναι συν-υπεύθυνος ο Συνάδελφος για τον Φ.Π.Α. ή τον φόρο εισοδήματος που δεν πλήρωσε και οφείλει ο επιχειρηματίας ;
•    Καθώς δεν έχει διαχωριστεί, ακόμη, η σύνταξη και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ή των δηλώσεων φορολογίας για τις εταιρίες με την ταυτόχρονη καταβολή μέρους (ή του συνόλου) του φόρου πως θα κατοχυρωθεί ο Συνάδελφος που εμπρόθεσμα ετοίμασε τα φορολογικά έντυπα τα οποία δεν κατατέθηκαν λόγω οικονομικής αδυναμίας του επιχειρηματία ;
•    Ο Λογιστής καταγράφει στα βιβλία της επιχείρησης όλα τα επίσημα και νόμιμα δικαιολογητικά όπως ο νόμος ορίζει . Για το Υπουργείο είναι συν-υπεύθυνος με τον επιχειρηματία για το αυξημένο υπόλοιπο του λογαριασμού ταμείου ; για την μη ύπαρξη σωστής απογραφής που την έκανε ο επιχειρηματίας ;

    Τα εύλογα ερωτήματα δεν είχαν σκοπό να απομακρύνουν  την πιθανότητα της υλοποίησης της «πιστοποίησης» αλλά να υπενθυμίσουν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πόσο εύθραυστη είναι η γραμμή που χωρίζει την νόμιμη παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών με την συν-υπευθυνότητα του Λογιστή για πράξεις ή παραλήψεις του επιχειρηματία με αποτέλεσμα την φοροδιαφυγή σε όφελος ΜΟΝΟΝ του επιχειρηματία.
    Ο Κλάδος θέλει να εξαλειφθεί ή άποψη κάποιων επιχειρηματιών ότι «καλός Λογιστής» είναι αυτός που θα μου βρει παράνομους τρόπους να πληρώσω λιγότερους φόρους όμως απαιτείται και η συνδρομή του Υπουργείου στην προσπάθεια αυτή.
    Ας μην αποτελούν οι πολλές ή λίγες «εξαιρέσεις», κακών συναδέλφων, τον κανόνα που θα χρησιμοποιήσει το Υπουργείο για την πιστοποίηση ενός ολόκληρου Κλάδου πολλών  χιλιάδων Συναδέλφων και ας ακούσει και εξετάσει χωρίς προκατάληψη την άποψη των εκπροσώπων του ώστε να μειωθούν και να εξαλειφθούν αυτές οι «εξαιρέσεις» προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας, των Επιχειρήσεων και του Κλάδου μας.
    Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου μπορεί να ισχύσει μόνον αν επιτρέπεται - και ελέγχεται από τις Δ.Ο.Υ., το Taxis και τα Κ.Ε.Π. (νυν ή νέα οικονομικά, φορολογικά) – η διενέργεια συναλλαγών μόνον από όσους ασκούν νόμιμα το Επάγγελμα και τότε θα υπάρχουν πολλαπλά οφέλη στην Ελληνική Οικονομία.
   
    Κανείς Συνάδελφος στην τοποθέτησή του δεν αποποιήθηκε των ευθυνών που έχει η άσκηση του Επαγγέλματος, ακόμη και σήμερα, με μια πλειάδα διατάξεων διάσπαρτη σε νόμους, όμως το γενικό συμπέρασμα είναι ότι «σαν Κλάδος δεν θα δεχθούμε να μας χρεώσουν ευθύνες που δεν μας ανήκουν» ενισχύοντας την πρόθεση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου που εκφράστηκε μέσα στην επισήμανση του Γεν. Γραμματέα στην δευτερολογία του όταν είπε : «Δεν σκοπεύουμε να ενοχοποιήσουμε τους Λογιστές για την φοροδιαφυγή που κάνουν οι άλλοι.»

Πιστεύουμε ότι έχουμε αποδώσει, πλήρως αυτά που ειπώθηκαν στην δημόσια συζήτηση που έγινε μεταξύ των εκπροσώπων του Υπουργείου, των Πολιτικών Κομμάτων των Επαγγελματικών Οργανώσεων και των Συναδέλφων, με την πλήρη απομαγνητοφώνηση που κάναμε.


Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

            
Πανίδης Ι. Αβραάμ                                                     Πατέλης Γ. Νικόλαος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης