Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διορθωτικές κινήσεις στο ν/σ για εργασιακά.

  • AΛΛAΓEΣ στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τις εργασιακές σχέσεις προανήγγειλε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέας Λοβέρδος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), προκειμένου να εκφράσει γνώμη επί του σχεδίου νόμου «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, όπως τόνισε ο κ. Λοβέρδος, υπάρχουν τρία σημεία προβληματισμού, τα οποία είναι υπό συζήτηση και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Αυτά είναι η αμοιβή του Σαββάτου, τα «μπλοκάκια» - παροχή υπηρεσιών και η κατάθεση καταστάσεων προσωπικού ξενοδοχείων εντός 48 ωρών. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το υπουργείο έχει ήδη αποφασίσει τις αλλαγές που θα γίνουν.
Διορθωτικές κινήσεις στο ν/σ για εργασιακά.            

AΛΛAΓEΣ στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τις εργασιακές σχέσεις προανήγγειλε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέας Λοβέρδος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), προκειμένου να εκφράσει γνώμη επί του σχεδίου νόμου «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, όπως τόνισε ο κ. Λοβέρδος, υπάρχουν τρία σημεία προβληματισμού, τα οποία είναι υπό συζήτηση και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Αυτά είναι η αμοιβή του Σαββάτου, τα «μπλοκάκια» - παροχή υπηρεσιών και η κατάθεση καταστάσεων προσωπικού ξενοδοχείων εντός 48 ωρών. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το υπουργείο έχει ήδη αποφασίσει τις αλλαγές που θα γίνουν.

Συγκεκριμένα ενδέχεται:

• Να αυξηθεί από τους 3 στους 6 μήνες το διάστημα μέσα στο οποίο θα μπορεί να απασχολείται ένας εργαζόμενος με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών αποκλειστικά στον ίδιο εργοδότη, χωρίς να τεκμαίρεται ότι έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας.

• Να περιοριστεί στο 50%, από 100%, το ποσοστό προσαύξησης της αμοιβής για όσους θα απασχολούνται το Σάββατο.

Με τις δύο παραπάνω αλλαγές, η ηγεσία του υπουργείου ικανοποιεί την εργοδοτική πλευρά, η οποία ζητούσε να θεσμοθετηθούν οι παραπάνω αλλαγές. Μάλιστα ο ΣΕΒ είχε επισημάνει ότι «το νομοσχέδιο είναι αντίθετο με το πνεύμα, τους στόχους και τα μέτρα του Προγράμματος Σταθερότητας, θα αυξήσει την ανεργία, θα ενθαρρύνει την παράνομη εργασία και θα επιτείνει το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της χώρας μας».

Υπενθυμίζονται τα βασικότερα σημεία του σχεδίου νόμου με τον τίτλο «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις», όπως έχουν κατατεθεί στη Βουλή:

Μερική απασχόληση: Κάθε συμφωνία για παροχή εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης υποβάλλεται εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης, αν υπάρχει ωράριο μικρότερο από το κανονικό, η εργασία θα παρέχεται συνεχώς και μία φορά την ημέρα και ο απασχολούμενος κάτω των 4 ωρών θα λαμβάνει αποδοχές προσαυξημένες κατά 7,5% και για παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης προσαύξηση 10%.

Μπλοκάκια: Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο θα τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη, για τρεις συνεχείς μήνες, αναφέρεται στο νομοσχέδιο.

Για την άδεια μισθωτού: Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας σε περισσότερες των δύο περιόδων ύστερα από αίτηση του μισθωτού.

Για την ενοικίαση εργαζομένων: Η ενοικίαση θα έχει διάρκεια 12 μηνών (μαζί με τις ανανεώσεις) και 18 μηνών (σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού), διαφορετικά θα μετατρέπεται η σύμβαση σε αορίστου χρόνου. Το ίδιο και αν δεν μεσολαβεί μεταξύ των ανανεώσεων διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Πρόστιμα 2.936-29.360 ευρώ θα προβλέπονται για κάθε παράβαση.

Εργασία τα Σάββατα: Η εργασία που παρέχεται την 6η ημέρα με παραβίαση πενθημέρου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, θα αμείβεται με προσαυξημένο κατά 100% ημερομίσθιο.

Τηλεργασία: Καθιερώνεται περίοδος προσαρμογής τριών μηνών, μετά την παρέλευση των οποίων εντός 15 ημερών ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς (κανονικής εργασίας).

Εκ περιτροπής εργασία: Σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητας, ο εργοδότης μπορεί, αντί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, να επιβάλει εκ περιτροπής απασχόληση έως 6 μήνες μέσα στο έτος (σήμερα δεν ισχύει κανένας χρονικός περιορισμός).

Διαθεσιμότητες: Το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ετησίως, θα αποφασίζεται υποχρεωτικά ύστερα από διαβούλευση (και υποχρεωτικά ύστερα από την έγκριση του υπουργού Εργασίας αν πρόκειται για ΔΕΚΟ) και σε περίπτωση παραβίασης η επιχείρηση θα καταβάλλει πλήρεις αποδοχές.
 
Πηγή Express


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης