Δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων υπόχρεων που αποκτούν εισόδημα από γεωργικά εισοδήματα καθώς και ομορρύθμων, ετερρορύθμων κ.λπ εταιρειών

Οικονομικές Ειδήσεις

23 Μάρτιος 2010
Με την απόφαση Δ12/1037797/19.3.2010 που εκδόθηκε απο το Υ.Ο. και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, καθώς και στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του οικ. Έτους 2010 που συνυποβάλλονται με αυτές Taxheaven.gr

Δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων  υπόχρεων που αποκτούν εισόδημα από γεωργικά εισοδήματα καθώς και  ομορρύθμων, ετερρορύθμων κλπ εταιρειών .

 

 

 

Με την απόφαση Δ12/1037797/19.3.2010 που εκδόθηκε απο το Υ.Ο. και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, καθώς και στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του οικ. Έτους 2010 που συνυποβάλλονται με αυτές.

 

Πιο συγκεκριμένα :

 

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που αποκτούν γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής, που έληγε  την 1η Απριλίου 2010, ορίστηκε  η 19η Απριλίου 2010. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την 19η Απριλίου 2010.

Επίσης η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, κοινοπραξίες, αστικές εταιρίες, συμμετοχικές και αφανείς εταιρίες, με τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1 και 2, που έληγαν την 1η και 6η Απριλίου 2010 αντίστοιχα, παρατείνεται μέχρι 7 Απριλίου 2010.

 

 

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Δ12/1037797/19.3.2010

 

 

Για την Taxheaven

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιο Πειραιώς

Λογιστής – Φοροτεχνικός