Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γενικό Λογιστήριο: Πτώση 77,3% στο έλλειμμα στο δίμηνο .

  • Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 13,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) για αύξηση κατά 11,7%.
Γενικό Λογιστήριο: Πτώση 77,3% στο έλλειμμα στο δίμηνο .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 13,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) για αύξηση κατά 11,7%.


Πτώση 77,3% σημείωσε στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού και  διαμορφώθηκε στα 904 εκατ. ευρώ από 3.986 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 13,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) για αύξηση κατά 11,7%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στην είσπραξη εσόδων ύψους 713 εκατ. € από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008 , στις αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών φορολόγησής τους, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 325 εκατ. € σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 9,6%, έναντι στόχου στο ΠΣΑ για μείωση κατά 3,5%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 9,3%, και οι δαπάνες για τόκους κατά 12,0%. Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για την Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 433 εκατ. € σε σχέση με τον αντίστοιχο περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών κατά 396 εκατ. €, και τέλος των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 93 εκατ. €.

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι περιορισμένες κατά 58,2%, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης