Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Ελλάδα 2.0» και ΑΑΔΕ: Νέος Κ.Φ.Δ. και κοινή ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών με την Αρχή - Εντοπισμός αποφάσεων ή εγκυκλίων που χρήζουν απλοποίησης ή εκσυγχρονισμού

15 Δεκέμβριου 2021 Σχόλια
«Ελλάδα 2.0» και ΑΑΔΕ: Νέος Κ.Φ.Δ. και κοινή ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών με την Αρχή - Εντοπισμός αποφάσεων ή εγκυκλίων που χρήζουν απλοποίησης ή εκσυγχρονισμού
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με την απόφαση Α 1252/2021 εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδύσεων και δράσεων της μεταρρύθμισης 16643, του Άξονα 4.1 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της Φορολογικής Νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά την ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:

Φάση/δραστηριότητα

Έναρξη

Λήξη

2. Κωδικοποίηση Πρωτογενούς Νομοθεσίας

1/1/2020

31/12/2023

2.1. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

1/12/2020

30/6/2023

Συντονισμός των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την εκ μέρους τους συγκέντρωση των υφιστάμενων αποφάσεων και εγκυκλίων του Κ.Φ.Δ. και ο εντοπισμός όσων αποφάσεων ή εγκυκλίων χρήζουν απλοποίησης ή εκσυγχρονισμού

1/12/2022

31/7/2022

Εισήγηση ενσωμάτωσης στον νέο Κ.Φ.Δ. του απλοποιημένου και εκσυγχρονισμένου κανονιστικού πλαισίου για δημόσια διαβούλευση

1/8/2022

31/3/2023

Υποβολή τελικής εισήγησης νομοθετικών διατάξεων εκσυγχρονισμού και απλοποίησης του Κ.Φ.Δ.

1/4/2023

30/4/2023

3. Ενοποίηση Δευτερογενούς Νομοθεσίας (αποφάσεων και εγκυκλίων)

1/1/22

31/12/24

5. Σύσταση νέα υπηρεσιακής δομής στην ΑΑΔΕ για την ενοποίηση της δευτερογενούς νομοθεσίας, τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και για τη διατήρηση και συντήρηση της δημόσιας βάσης δεδομένων φορολογικής νομοθεσίας.

1/10/2021

30/6/2022

5.1. Έκδοση απόφασης σύστασης

1/10/2021

31/1/2022


5.2. Ενεργοποίηση νέας υπηρεσίας

1/2/2022

30/6/2022

6. Συγγραφή ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού

1/7/2023

31/12/2025

7. Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Μεταρρύθμιση 16291, υποέργο 7Α)

1/4/2022

30/6/2024

7.1. Δημόσια Διαβούλευση Προδιαγραφών

1/7/2022

31/7/2022

7.2. Διαδικασία Δημοπράτησης

1/8/2022

31/1/2023

7.3. Υπογραφή Σύμβασης

23/2/2023

15/3/2023

7.4. Υλοποίηση - Παραλαβή Παραδοτέων

15/3/2023

30/6/2024

8. Δημιουργία και Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης

1/10/2021

31/12/2024

8.1. Υλοποίηση Σχεδίου Προδιαγραφών

1/10/2021

28/2/2022

8.2. Δημόσια Διαβούλευση Προδιαγραφών

1/3/2022

31/3/2022

8.3. Διαδικασία Δημοπράτησης

1/4/2022

30/10/2022

8.4. Υπογραφή Σύμβασης

1/11/2022

31/12/2022

8.5. Υλοποίηση - Παραλαβή Παραδοτέων

1/1/2023

31/12/2024

9. Δημιουργία δικτυακών τόπων σε εναρμόνιση με τη στρατηγική εξυπηρέτησης πολλαπλών καναλιών

1/1/2024

31/12/2025

9.1. Προσαρμογή Διαδικασιών Τηλεφωνικού Κέντρου

1/1/2024

31/12/2024

9.2. Προσαρμογή κοινού διαδικτυακού τόπου Υπουργείου Οικονομικών - ΑΑΔΕ

1/1/2024

30/6/2025

9.3. Προσαρμογή εσωτερικού ενδοδικτύου

1/1/2025

31/12/2025
Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης