Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επέκταση του Making Tax Digital σε όλες τις εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρήσεις με ΦΠΑ από τον Απρίλιο του 2022

Επέκταση του Making Tax Digital σε όλες τις εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρήσεις με ΦΠΑ από τον Απρίλιο του 2022Με ισχύ την 1η Απριλίου 2022, το Making Tax Digital (MTD)  θα επεκταθεί σε όλες τις εγγεγραμμένες στον ΦΠΑ επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου – ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και ανεξάρτητα εάν έχουν εγγραφεί στο καθεστώς ΦΠΑ προαιρετικά. Αυτό θα επηρεάσει περίπου 1,1 εκατομμύριο εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο ΦΠΑ οι οποίες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από το τρέχον όριο του  ΦΠΑ (το οποίο έχει οριστεί σε £85.000 έως τις 31 Μαρτίου 2024).

Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τέταρτο των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο που διαπραγματεύονται κάτω από το όριο ΦΠΑ έχουν ήδη επιλέξει οικειοθελώς να ενταχθούν στο MTD και να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ μέσω ενός API χρησιμοποιώντας φυσικό το κατάλληλο λογισμικό.

Η φορολογική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, HM Revenue & Customs (HMRC) θα στείλει σε περίπου 326.000 επιχειρήσεις (σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι καθώς, και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) ειδοποιήσεις, υπενθυμίζοντας τους τις υποχρεώσεις τους από την 1η Απριλίου 2022.

Για να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική επέκταση της λειτουργίας του MTD σε όλες τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, ο νόμος Finance 2021 έκανε μια μικρή τροποποίηση στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος 11 του νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του 1994.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης