Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και εργοδότες, μέσω της εθνικής πύλης ermis (www.ermis.gov.gr)

Εργατικά - Ασφαλιστικά

19 Μάρτιος 2010
Η πρώτη διαθέσιμη για τους ασφαλισμένους υπηρεσία μέσω της εθνικής πύλης ermis είναι η χορήγηση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Taxheaven.gr

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010

Δελτίο Τύπου

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και εργοδότες, μέσω της εθνικής πύλης ermis (www.ermis.gov.gr)

Η πρώτη διαθέσιμη για τους ασφαλισμένους υπηρεσία μέσω της εθνικής πύλης ermis είναι η χορήγηση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή, αφού εγγραφούν στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis και αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
  Εν συνεχεία για την πιστοποίησή τους απαιτείται η επίσκεψή τους σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:

    * Έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο),
    * Το όνομα χρήστη που έλαβαν κατά την εγγραφή τους στην Εθνική Πύλη
    * Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που να προκύπτει από βιβλιάριο υγείας ή Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή οποιοδήποτε παλαιότερο βιβλιάριο ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  Το απόσπασμα που μπορεί να λάβει ο ασφαλισμένος μέσω της διαδικτυακής πύλης δεν θα διαφέρει από αυτό που λαμβάνει από το Υποκατάστημα, εκτός εάν προκύψουν νέες εγγραφές στο λογαριασμό του, οι οποίες άμεσα θα εμφανίζονται στο υποκατάστημα, ενώ στη διαδικτυακή πύλη θα εμφανίζονται με καθυστέρηση δύο-τριών ημερών. Για το λόγο αυτό, τα αποσπάσματα που λαμβάνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης θα φέρουν ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του αρχείου.

  Τέλος σας ενημερώνουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμες μέσω της Εθνικής Πύλης οι υπηρεσίες:

    * Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για το ΑΣΕΠ.
    * Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον ΟΕΚ.
    * Μεταβολή μεταβλητών στοιχείων Μητρώου Ασφαλισμένων (π.χ. αλλαγή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού).ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   &    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ