Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη Βουλή ν/σ που αφορά Κοινοτική Οδηγία για τις υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά.

18 Μάρτιου 2010 Σχόλια
  • Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου "προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά και άλλες διατάξεις.
Στη Βουλή ν/σ που αφορά Κοινοτική Οδηγία για τις υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά.

Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου "προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά και άλλες διατάξεις.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/123 παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης της δυναμικής του τομέα των υπηρεσιών ενισχύοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επίσης, το σχέδιο νόμου περιέχει διατάξεις που τροποποιούν ή συμπληρώνουν άλλες ρυθμίσεις, όπως είναι η θεσμοθέτηση κινήτρων προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία κρίνεται ότι δεν χρειάζεται να παραμείνουν στο σκέλος του νόμου 3723/2008 που αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια όταν οι αγορές και οι συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος το επιτρέψουν.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα να παρατείνονται οι προθεσμίες του νόμου 3723/2008 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ενώ επεκτείνεται και για το 2009 η απαγόρευση διανομής μερισμάτων των τραπεζών που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης.

Πηγή ΑΠΕ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης