Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόταση Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων για την Πιστοποίηση του λογιστικού επαγγέλματος

  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων, εκπροσωπώντας τους οικονομολόγους και συμμετέχοντας με εκπροσώπους της στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στα πλαίσια του διαλόγου που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα για την πιστοποίηση του λογιστικού επαγγέλματος καταθέτει τις απόψεις και τις προτάσεις της για το μείζον αυτό θέμα:
Πρόταση Της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων  για την Πιστοποίηση του λογιστικού επαγγέλματος

Από: Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων

 Προς: Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

κ. Παπακωνσταντίνου  Γεώργιο

ΑΡ.ΠΡ. 4373/17/03/2010
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων, εκπροσωπώντας τους  οικονομολόγους και συμμετέχοντας με εκπροσώπους της στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας,  στα πλαίσια του διαλόγου που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα για την πιστοποίηση του λογιστικού επαγγέλματος καταθέτει τις απόψεις και τις προτάσεις της για το μείζον αυτό θέμα:

Φαίνεται ότι η πιστοποίηση του επαγγέλματος του φοροτέχνη - λογιστή, την οποία επί χρόνια παλεύουμε μέσα από τη δράση μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο, βρίσκει πλέον πρόσφορο έδαφος στην κοινωνία και στους κόλπους του νέου οικονομικού επιτελείου. Αναμένεται δε στο αμέσως επόμενο διάστημα να κατατεθεί από την κυβέρνηση το πλαίσιο πιστοποίησης του, μέσα από άρθρο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων θέλοντας να συμβάλει στην όσο γίνεται πληρέστερη διαμόρφωση των αρχών της πιστοποίησης του επαγγέλματος προτείνει σαν βασικές του αρχές τα εξής :

1. Αποκλειστικός φορέας πιστοποίησης του μητρώου Φοροτέχνη - Λογιστή πρέπει να είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Οι λόγοι που οδηγούν στην πρόταση αυτή είναι ότι :

 - Το Ο.Ε.Ε. είναι Ν.Π.Δ.Δ.

 - Είναι θεσμοθετημένος οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας και όχι συνδικαλιστικός φορέας

- Έχει θεσμοθετηθεί από την πολιτεία για την χορήγηση μέχρι σήμερα της άδειας Φοροτέχνη - Λογιστή

- Διαθέτει το απαραίτητο στελεχιακό προσωπικό καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να αντεπεξέλθει στην διαδικασία αυτή και μάλιστα χωρίς περαιτέρω οικονομικό κόστος για το κράτος

2. Η πιστοποίηση θα πρέπει να παρέχεται :

 - σε φυσικά πρόσωπα

 - σε προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.) με μέλη φυσικά πρόσωπα που θα έχουν όλοι πιστοποίηση Φοροτέχνη - Λογιστή

  - σε ανώνυμες εταιρείες με ονομαστικές μετοχές στις οποίες όλα τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και όλοι οι μέτοχοι θα έχουν πιστοποίηση Φοροτέχνη - Λογιστή.

            Οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση των εταιρειών θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιείτε στην Αρχή πιστοποίησης. Επίσης τυχόν μεταβιβάσεις μεριδίων ή μετοχών υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνονται μόνο σε άλλα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν πιστοποίηση Φοροτέχνη - Λογιστή.

3. Για την σωστή λειτουργία του νέου συστήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποχρεωτική ύπαρξη πιστοποιημένου Φοροτέχνη - Λογιστή σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ανεξαρτήτως τζίρου της κάθε επιχείρησης, Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να καταργηθεί  το άρθρο 38 του Νόμου 2873/2000  που προβλέπει όρια για την υπογραφή των βιβλίων από φοροτέχνη - λογιστή. 

4. Γενίκευση της εφαρμογής της νέας τεχνολογίας στο χώρο της οικονομίας προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική αναμόρφωση και βελτίωση του Φορολογικού Συστήματος.

- Το σύνολο των εργασιών  πρέπει να γίνονται μέσω της νέας τεχνολογίας ώστε ανά πάσα στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου να γνωρίζει ποιος πράττει , τι πράττει και ποιο αποτέλεσμα έχουν οι πράξεις του.

- Η εφαρμογή της τεχνολογίας στο χώρο της οικονομίας θα επιτρέψει τον αποτελεσματικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές και τον περιορισμό των φαινομένων της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Πολλά από τα στρεβλά φαινόμενα που παρατηρούνται σήμερα θα αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει  τους  από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα περιοριστούν οι επιπτώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο.

- Η εφαρμογή της τεχνολογίας θα επιτρέψει στις Δ.Ο.Υ. που σήμερα είναι υπηρεσίες  έκδοσης πιστοποιητικών και παραλαβής δηλώσεων να μετατραπούν σε πραγματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς , αρκεί επωφελούμενοι της γενίκευσης της τεχνολογίας να αποφασισθεί ότι πολλές από τις μέχρι σήμερα εργασίες θα γίνονται από τα πιστοποιημένα λογιστικά γραφεία που έχουν άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

5. Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται τα εξής :

- Η σύνδεση των μητρώων του Ο.Ε.Ε. με τις διαδικτυακές πύλες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών θα επιτρέψει στους πιστοποιημένους Φοροτέχνες - Λογιστές να εκτελούν μέσω της νέας τεχνολογίας αποκλειστικά , το σύνολο των μέχρι σήμερα εργασιών.

- Να υποβάλλουν  τις δηλώσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων να κάνουν την  εκκαθάριση αναλαμβάνοντας  την ευθύνη των πράξεων.

- Να υποβάλλουν το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ , παρακρατούμενων φόρων , φόροι ακίνητης περιούσιας κ.λ.π .

- Να εκδίδουν τις ανάλογες βεβαιώσεις και ενημερότητες καλύπτοντας οποιαδήποτε ανάγκη επιτηδευματιών και επιχειρήσεων. Από την στιγμή που τα μητρώα του ΟΕΕ έχουν συνδεθεί με τις διαδικτυακές πύλες του αρμόδιου Υπουργείου και οι εργασίες γίνονται μέσω της νέας τεχνολογίας δεν υπάρχει λόγος οι πολίτες , οι επιχειρηματίες και οι Λογιστές, να πηγαίνουν στις Δ.Ο.Υ.

- Μπορούν το σύνολο των πράξεων να εκτελούνται από τους Λογιστές , να σταματήσει η ταλαιπωρία του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών αφού οι πιστοποιημένοι Λ/Φ θα περαιώνουν και θα βεβαιώνουν τα αποτελέσματα των πράξεων των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων που με ευθύνη περαίωσαν.

 Οι παραπάνω βασικές προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για την ουσιαστική αναμόρφωση του όλου τρόπου λειτουργίας του οικονομικού και φορολογικού συστήματος στη χώρα μας.

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Κούκουνας Κωνσταντίνος                      Γκιόκας Νικόλαος

Δ/νση Επικοινωνίας

Γαμβέτα 4 Αθήνα                                                                          

Τηλ. 210-3826627
Fax  210-3826928
Εmail:  [email protected]
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης