Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή

17 Μάρτιου 2010 Σχόλια
  • Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».
Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις». Με το σχέδιο νόμου γίνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο πεδίο της εναρμόνισης της Ελληνικής στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο πεδίο της απελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 123 και με τις καινοτομίες που προβλέπονται από αυτή δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της δυναμικής του τομέα των υπηρεσιών, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από τη διαδικασία αυτή θα επωφεληθούν οι Έλληνες καταναλωτές από την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο χώρο των υπηρεσιών, αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις με την εισαγωγή νέων διοικητικών διαδικασιών, που διευκολύνουν την εγκατάσταση των φυσικών και των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα.

Το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου περιέχει διατάξεις που τροποποιούν ή συμπληρώνουν άλλες ρυθμίσεις, όπως τη θεσμοθέτηση κινήτρων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για τα οποία κρίνεται ότι δεν χρειάζεται να παραμείνουν στο σκέλος του νόμου ν. 3723/2008 που αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, όταν η αγορά και οι συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος το επιτρέψουν. Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα να παρατείνονται οι προθεσμίες του ν.3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας» με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ επεκτείνεται και για το 2009 η απαγόρευση διανομής μερισμάτων των τραπεζών που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης