Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος νόμος 4864/2021 - Στρατηγικές επενδύσεις, πρόστιμα απώλειας ΦΗΜ και μη τήρησης βιβλίων και ρύθμιση για την επιχορήγηση ΕΣΠΑ λογιστών

Νέος νόμος 4864/2021 - Στρατηγικές επενδύσεις, πρόστιμα απώλειας ΦΗΜ και μη τήρησης βιβλίων και ρύθμιση για την επιχορήγηση ΕΣΠΑ λογιστών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4864/2021 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.


Υπενθυμίζουμε ότι στο νόμο μεταξύ άλλων περιέχονται και οι ακόλουθες διατάξεις :

Άρθρο 69 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011

Άρθρο 70 Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4849/2021

Άρθρο 72 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» - Τροποποίηση του άρθρου 222 του ν. 4782/2021

Άρθρο 73 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

Άρθρο 89 Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών Πρακτικών (Forum on Harmful Tax Practices, FHTP) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των κερδών επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας - Αντικατάσταση του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013

Άρθρο 90 Καθορισμός ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση της διαδικασίας επιβολής και κοινοποίησης με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - Τροποποίηση του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013

Άρθρο 91 Μη εφαρμογή ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) - Τροποποίηση του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013
O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης