Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική «απόχη» κατά φοροδιαφυγής.

15 Μάρτιου 2010 Σχόλια
  • Στόχος τα αδήλωτα εισοδήματα από δεύτερη ή και τρίτη δουλειά.
Ηλεκτρονική «απόχη» κατά φοροδιαφυγής.

Στόχος τα αδήλωτα εισοδήματα από δεύτερη ή και τρίτη δουλειά.

«Ηλεκτρονική απόχη» για να συλλάβει εισοδήματα που δεν δηλώνουν στην Εφορία φορολογούμενοι που έχουν δεύτερη ή και τρίτη δουλειά στήνει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό αδήλωτων αλλά και πλαστών εισοδημάτων αποτελεί η οριστική δήλωση απόδοσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) που θα υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο στις Δ.Ο.Υ. όλες οι επιχειρήσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί.

Όπως ορίζεται στην απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου:

1. Από το οικονομικό έτος 2010 και μετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών, με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) και ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων μισθωτών ή των λαμβανόντων συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές.

2. Όσοι από τους πιο πάνω υπόχρεους προέβησαν σε διακοπή εργασιών μέσα στην χρήση 2009 ή μέσα στο έτος 2010 και μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και στερούνται πλέον των κωδικών πρόσβασης ή της δυνατότητας λήψης νέων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7) αυτών των υποχρέων, παρέχεται η ευχέρεια να υποβάλλουν τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ.(Έντυπο Ε7), ειδικά για το οικονομικό έτος 2010, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Οι δηλώσεις αυτές θα συνοδεύονται απαραίτητα με μαγνητικό μέσο.

3. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ λήγει στις 31 Μαρτίου.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης