Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2005 όσον αφορά τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 2 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2005 όσον αφορά τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 2

7 Ιούλιος 2005 -- Σχόλια
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2005 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 2
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone