Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Ε. προς τον Υπουργό Οικονομικών περί αλλαγής του χρόνου έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών Φ.Π.Α.

  • ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Ε.)
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Ε.)
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 22 - ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34100
ΤΗΛ. - FAX: 2221084530 - email: [email protected]

 
                                                                                                                                             
Χαλκίδα 10/03/2010

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κο ΓΕΩΡΓΙΟ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κοινοποίηση:
- Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών Κο ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ
- Γενικό Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων Κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
- Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
- Διεύθυνση – Δ14 – Φ.Π.Α.
- Γ.Γ.Π.Σ.
- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
- Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
- Ο.Ε.Ε.
- Ο.Ε.Ε.- 9ο Π.Τ.
- Επιμελητήριο Εύβοιας

Θέμα: Αλλαγή  χρόνου έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών Φ.Π.Α.

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Από τα μέλη και  συναδέλφους μας αλλά και από τις επιχειρήσεις  του χώρου αναφοράς μας ,δεχόμαστε συνεχείς εκκλήσεις και διαμαρτυρίες  σχετικά με την αλλαγή των συντελεστών Φ.Π.Α. στο μέσον φορολογικής περιόδου (15/03/2010) και όχι στην αρχή της ως μήνα και τριμήνου και συγκεκριμένα την 01/04/2010, όπως είχε συμβεί την προηγούμενη ανάλογη μεταβολή (01/04/2005).
Λόγοι όπως η απαραίτητη εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο επαρκής χρόνος για τις αναγκαίες μεταβολές στα μηχανογραφικά συστήματα και ΗΦΤΜ και μηχανισμούς των, η ποθητή ελαχιστοποίηση του σχετικού οικονομικού και όχι μόνο κόστους κλπ ,ορίζουν τις παραπάνω μαζικές εκκλήσεις ως εύλογο αίτημα προς εσάς.

Παρακαλούμε μετά από αυτά ,για την αλλαγή του χρόνου έναρξης ισχύος των νέων αυξημένων συντελεστών Φ.Π.Α. από την 15/03/2010 στην 01/04/2010. Αλλαγή που θα διευκολύνει και μειώσει και την σχετική απασχόληση των υπηρεσιών του Υπουργείου σας σε μια περίοδο ιδιαίτερα φορτωμένης για τις ίδιες αλλά και για τον κλάδο μας .


Με τιμή,
                                
Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                            
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΣΠΥΡΟΥ                                                 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΧΡ. ΛΑΜΠΡΟΥ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης