Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πιο ελαστικές μορφές εργασίας συστήνει ο ΟΟΣΑ στην Ελλάδα .

  • Προτεραιότητα στην τόνωση της απασχόλησης, στον ανταγωνισμό και στη φορολογική μεταρρύθμιση .
Πιο ελαστικές μορφές εργασίας συστήνει ο ΟΟΣΑ στην Ελλάδα .

Προτεραιότητα στην τόνωση της απασχόλησης, στον ανταγωνισμό και στη φορολογική μεταρρύθμιση .

Την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, με χαλαρότερη προστασία της απασχόλησης και καλύτερη εκμετάλλευση του παραγωγικού δυναμικού -με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων και των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, είναι ένα από τα μέτρα που συστήνει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, στην έκθεσή του «Οδεύοντας προς την Ανάπτυξη» (Going for Growth).

Προτείνοντας δράσεις -προτεραιότητες σε όλα τα κράτη-μέλη του, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκαμψη, ο ΟΟΣΑ παρατηρεί πως το χάσμα εισοδήματος στην Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες που έχουν καλύτερες επιδόσεις έχει μεν περιοριστεί την τελευταία 10ετία, πλην όμως, παραμένει μεγάλο- αντικατοπτρίζοντας έλλειμμα παραγωγικότητας. «Υπάρχει προοπτική βελτίωσης της εκμετάλλευσης παραγωγικού δυναμικού, με τον περιορισμό της ανεργίας μεταξύ των νέων και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας», επισημαίνει η έκθεση.

Σε έναν από τους θεωρούμενους ως τομείς προτεραιότητας για την Ελλάδα - η μεταρρύθμιση στη νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης, στο πλαίσιο της οποίας προτείνεται να περιοριστεί το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις αποζημιώσεις των ανώτερων στελεχών και του κατώτερου προσωπικού των επιχειρήσεων - με δραστική περικοπή των αποζημιώσεων των πρώτων, ο ΟΟΣΑ τονίζει πως δεν έχει υπάρξει ακόμη δράση.Άλλο μέτρο που κρίνει αναγκαίο, είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία, με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή, ούτως ώστε να περιοριστεί η μαύρη οικονομία και η φοροδιαφυγή.

Ο οργανισμός αναγνωρίζει πως τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για να αποτραπεί η πρόωρη συνταξιοδότηση, να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στην εργασία και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα στις βιομηχανίες δικτύου είτε υποδομών είτε διανομής, αλλά θεωρεί πως τούτοι οι τομείς θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα της Ελλάδας, συστήνοντας περαιτέρω δράση.

Πηγή ΗμερησίαΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης