Ιταλία - Τι αλλάζει από 1.1.2022 στην ηλεκτρονική τιμολόγηση - Τα πρόστιμα για τη μη διαβίβαση

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

25 Νοέμβριος 2021
Taxheaven.grΣτην Ευρώπη, η Ιταλία πρωτοπορεί όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Ήταν μια από τις πρώτες χώρες της ΕΕ που εισήγαγε την ηλεκτρονική τιμολόγηση και είναι σήμερα η μόνη που απαιτεί τη χρήση της τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η Ιταλία επέβαλε την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια προσπάθεια να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ (VAT GAP). Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θεσπίστηκε για πρώτη φορά  το 2014 για συναλλαγές B2G. Το 2019, η φορολογική διοίκηση επέκτεινε την απαίτηση στις συναλλαγές B2B και B2C, καθιστώντας τις υποχρεωτικές σε ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Το 2020, η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική για τις διασυνοριακές συναλλαγές B2B, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022.

Οι κανόνες ηλεκτρονικής τιμολόγησης από 1.1.2022 θα επηρεάσουν τις συναλλαγές των επιχειρήσεων της Ιταλίας με επιχειρήσεις που δεν έχουν έδρα στην Ιταλία, δηλαδή αυτούς που δεν είναι κάτοικοι ή εγκατεστημένοι στη χώρα και δεν έχουν ιταλικό ΑΦΜ. Προηγουμένως, αυτή η ομάδα εξαιρούνταν από τις υποχρεώσεις της  ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Από το 2022, τα δεδομένα που σχετίζονται με τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε φορολογικές επιχειρήσεις εκτός Ιταλίας πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, Sistema di Interscambio (SDI), σε μορφή XML. Τα τιμολόγια πρέπει να διαβιβάζονται εντός 12 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Ως αποτέλεσμα αυτού του νέου συστήματος, οι ιταλικές επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν αναφορά πωλήσεων και αγορών (Esterometro) για συναλλαγές στο εξωτερικό. Αντίθετα, τα πάντα θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας SDI.

Αγορές από προμηθευτές εξωτερικού (ενδοκοινοτικές ή τρίτων χωρών)

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από προμηθευτές που δεν έχουν την έδρα τους στην Ιταλίας πρέπει επίσης να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην SDI.
Αυτά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να υποβληθούν στο SDI έως τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο:
- Λαμβάνεται ένα έντυπο τιμολόγιο που έχει εκδοθεί από τον αλλοδαπό προμηθευτή. ή
- Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του ΦΠΑ. Για τα αγαθά, αυτή είναι συνήθως η ημερομηνία παράδοσης, ενώ για τις υπηρεσίες, είναι η ημερομηνία πληρωμής.

Ποινές για μη συμμόρφωση


Για να διασφαλίσει ότι τα τιμολόγια αναφέρονται σωστά, η κυβέρνηση έχει ορίσει κυρώσεις ύψους 2 ευρώ για κάθε τιμολόγιο που δεν υποβάλλεται στο SDI, έως και 400 ευρώ ανά ημέρα. Ωστόσο, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει το τιμολόγιο στο SDI εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%.