ΠΟΦΕΕ: Αναγκαία ολιγοήμερη παράταση υποβολής της Υ.Δ. εργοδότη για τα tests COVID-19

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

23 Νοέμβριος 2021
Taxheaven.gr


Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): [email protected]

Email(2): [email protected]


Προς
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Την Γενική Γραμματέα Εργασίας
κα. Άννα Στρατινάκη

Κοινοποίηση

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων
κα. Βασιλική Τσιώλη

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 221
 
Θέμα: Αναγκαία ολιγοήμερη παράταση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη «περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 κατά την εβδομάδα αναφοράς»

Τις τελευταίες εβδομάδες, στα πλαίσια των προσπαθειών περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, ώστε να αποφευχθεί ένα νέο καθολικό lockdown, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομικοκοινωνική συνέχεια της Χώρας, έχει νομοθετηθεί η υποχρέωση υποβολής, δύο φορές την εβδομάδα, των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19», εντός της εβδομάδας αναφοράς.

Αν και η παραπάνω δήλωση είναι αποκλειστικά ευθύνη της επιχείρησης – εργοδότη, στα πλαίσια της εύρυθμης συνεργασίας μεταξύ του Λογιστή – Φοροτεχνικού και των επιχειρήσεων που εξυπηρετεί, συνάδελφοι ανέλαβαν και αυτό το δηλωτικό βάρος, ανάμεσα στις αμέτρητες άλλες τακτικές και έκτακτες δηλωτικές υποχρεώσεις.

Δυστυχώς όμως, λόγω του μεγάλου όγκου της συγκεκριμένης  εργασίας και των προβλημάτων επικοινωνίας του θέματος, μας έχουν έρθει αναφορές για επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση εντός της εβδομάδας αναφοράς, παρόλο που οι σχετικοί διαγνωστικοί έλεγχοι των εργαζομένων τους έχουν διενεργηθεί και υποβληθεί από τα διαγνωστικά κέντρα κανονικά στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταλογιστεί πρόστιμο 2.000€ για τη μη υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης σε επιχειρήσεις, που οι εργαζόμενοι τους υποβλήθηκαν κανονικά και στον χρόνο που είχαν υποχρέωση σε διαγνωστικά τεστ, και που μπορεί να επαληθευτεί από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, όπου φαίνεται τόσο ο χρόνος διενέργειας του τεστ, όσο και το αποτέλεσμα του.

Γνωρίζουμε ότι έχετε ήδη παρατείνει την προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης «περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 κατά την εβδομάδα αναφοράς», έως και την Κυριακή 14/11, για τις εβδομάδες αναφοράς 18-24 Οκτωβρίου,  25-31 Οκτωβρίου και 1-7 Νοεμβρίου, αλλά θεωρούμε απαραίτητη μια εκ νέου ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή από την μεριά των επιχειρήσεων αρχικών και τροποποιητικών των υπεύθυνων δηλώσεων για τη διενέργεια PCR και rapid test στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που να καλύπτει όλες τις εβδομάδες αναφοράς, καθώς όπως προαναφέραμε μπορεί να γίνει η επαλήθευση των ορθών ημερομηνιών διενέργειας των τεστ από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, και να μην επιβαρυνθούν επιχειρήσεις με άδικα πρόστιμα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, ενώ προσπαθούν ακόμα να ορθοποδήσουν έπειτα από ένα εξάμηνο lockdown, αλλά και να διασχίσουν το έκρυθμο τοπίο που διαμορφώνεται από τα νέα μέτρα που νομοθετούνται.

Μελλοντικά, και προς αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων θα προτείναμε την απευθείας διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ώστε να αντλούνται και να διασταυρώνονται αυτόματα τα στοιχεία, και να απαιτείται συμπλήρωση μόνο σε περιπτώσεις λόγου εξαίρεσης του εργαζόμενου από τα τεστ, πχ. απουσία λόγω άδειας ή σε περίπτωση που ο εργαζόμενος τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Εναλλακτικά να δίνεται στους εργοδότες – επιχειρήσεις η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης υπεύθυνης δήλωσης ή εκπρόθεσμης τροποποιητικής της αρχικής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που να άρει τον καταλογισμό του προστίμου των 2000€, εφόσον ο χρόνος διενέργειας του τεστ των εργαζομένων τους συμφωνεί με την εβδομάδα αναφοράς.


Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος