Ουγγαρία -Δεύτερη αναβολή για προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

12 Νοέμβριος 2021
Taxheaven.gr


Η ουγγρική φορολογική και τελωνειακή αρχή, NAV, δήλωσε ότι θα καθυστερήσει και πάλι την εισαγωγή των προ-συμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ, eVAT.
Mε βάση το καθεστώς αναφοράς τιμολογίων RTIR (real time invoicing reporting) σε πραγματικό χρόνο που εισήχθη τον Ιούλιο του 2018, η προ-συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ (eVAT) θα αναβληθεί για μια ακόμη φορά. Το πρώτο σχέδιο των προ-συμπληρωμένων  δηλώσεων ΦΠΑ στην Ουγγαρία, θα είναι πλέον διαθέσιμο για το 1ο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με δηλώσεις του  Υπουργού Οικονομικών.

Η NAV (φορολογική αρχή της Ουγγαρίας) καθυστερεί την πρώτη εφαρμογή του eVAT καθώς στοχεύει σε μια πιο άρτια βάση δεδομένων με την σταδιακή εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα μέχρι το τέλος του έτους, έτσι ώστε να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να προετοιμαστούν καλύτερα για τις (αρχικά) προαιρετικές προ-συμπληρωμένες δηλώσεις. Οι βελτιώσεις που σχεδιάζει η Ουγγρική Φορολογική διοίκηση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τη βελτίωση στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της NAV (φορολογική αρχή της Ουγγαρίας) και των λογιστικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών.
Με το νέο έτος και μετά τις αλλαγές που προωθούνται από την NAV, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγχουν το προσχέδιο της δήλωσης τους και την κατάσταση εγχώριων φύλλων (M SHEET1), διαδικτυακά και να κάνουν όποιες προσαρμογές επιθυμούν. Πρέπει φυσικά να τηρούν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ (20η του επόμενου μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο αναφοράς).

Δεδομένου ότι ο ΦΠΑ για τις εισαγωγές δεν θα περιλαμβάνεται στις προ-συμπληρωμένες δηλώσεις τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2023,  θα πρέπει οι φορολογούμενοι να τον προσθέτουν μαζί με τυχόν τιμολόγια πωλήσεων ή αγορών που λείπουν από τις δηλώσεις.--------

1 Από την 1η Ιουλίου 2020, όλα τα εγχώρια εισερχόμενα τιμολόγια υπόκεινται σε αναλυτική αναφορά στις δηλώσεις ΦΠΑ. Οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα τιμολόγια προμηθευτών στην εγχώρια ανακεφαλαιωτική τους κατάσταση που υποβάλλεται ως μέρος της δήλωσης ΦΠΑ, στα φύλλα Μ.

Οι κατατεθειμένες καταστάσεις συνδυάζονται με τα στοιχεία από το σύστημα NAV Online Invoice στο πληροφοριακό σύστημα της εφορίας. Τυχόν αποκλίσεις που εντοπίζονται, ως μέρος της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου, ενδέχεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην έναρξη διαδικασίας συμμόρφωσης ή φορολογικού ελέγχου.