Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από σήμερα θα ισχύουν τα περισσότερα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας

  • Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης, τα νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας θα ισχύουν ως εξής.
Από σήμερα  θα ισχύουν τα περισσότερα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας
 
 Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης, τα νέα  μέτρα για την διάσωση της οικονομίας θα ισχύουν ως εξής.
 
 
 1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 αρχίζει από 1.1.2010.
 (Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα)

 
 2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 5 και 6 αρχίζει από 1.3.2010.
 
 -Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών,
 -Έκτακτη οικονομική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα
 -Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης
 
 3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 12 έως και 17 αρχίζει από 4.3.2010 με εξαίρεση την περίπτωση κα) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 15, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 2.5.2010.
 
 -Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.
 -Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού
 -Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης
 -Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων
 -Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης
 -Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας
 
 
 4. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 -Τρόπος τιμολόγησης φαρμάκων
 -Προγράμματα απασχόλησης ανέργων
 -Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013
 -Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010
 -Δαπάνες μετακινήσεων
 -Λοιπές μισθολογικές ρυθμίσεις
 -Εισοδηματική πολιτική έτους 2010
 -Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης ΟΑΠ –ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ
 
 
 Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η αύξηση του ΦΠΑ πιθανών να ξεκινήσει από 15/3/2010.
 
 Σε κάθε περίπτωση και από την στιγμή που το σχέδιο νόμου αναφέρει ως ημερομηνία ισχύς της αύξησης των συντελεστών, την 4η Μαρτίου 2010, το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να εκδώσει κατά την διάρκεια της ημέρας, σχετική ανακοίνωση με οδηγίες για την μεταβολή των συντελεστών στις Ταμειακές μηχανές και στα Μηχανογραφικά συστήματα των εταιριών.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης