Νέος νόμος 4850/2021 - Οδηγώντας με ασφάλεια

Νομοθετικές επισημάνσεις

6 Νοέμβριος 2021
Taxheaven.gr


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος  4850/2021 Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Δείτε ακολούθως το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: