Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λουκέτα για εισφοροδιαφυγή και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας από ΙΚΑ & Επιθεώρηση Εργασίας

3 Μάρτιου 2010 Σχόλια
  • Αυστηρά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ αλλά και λουκέτο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ασφαλιστική και εργασιακή νομοθεσία προβλέπει το τελικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα εργασιακά, το οποίο εντός των προσεχών ημερών τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.
Λουκέτα για εισφοροδιαφυγή και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας από ΙΚΑ & Επιθεώρηση Εργασίας
   
Αυστηρά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ αλλά και λουκέτο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ασφαλιστική και εργασιακή νομοθεσία προβλέπει το τελικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα εργασιακά, το οποίο εντός των προσεχών ημερών τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει σήμερα Η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», αποτελείται από 25 άρθρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ αλλά και για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευέλικτα απασχολουμένων.

Το υπουργείο Εργασίας, μαζί με νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προωθηθούν αργότερα για τη λειτουργία του ΣΕΠΕ (Επιθεωρητές Εργασίας), θα επιδιώξει να βάλει φραγμό στην ασυδοσία που επικρατεί στην αγορά εργασίας με δεδομένο ότι η άγρια λιτότητα και η ανεργία οδηγούν όλο και περισσότερους σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης (ξεπερνούν το 1 εκατ.) καθώς και σε αναζήτηση δεύτερης ή και τρίτης δουλειάς. Είναι γεγονός, ότι η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό παράνομης ευελιξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του ΣΕΠΕ, το ποσοστό ανασφάλιστων που απασχολούνται στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 20%-22% (7 στους 10 είναι Έλληνες). Παράλληλα παρατηρείται εκτεταμένη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων σε όλο το φάσμα της εργατικής νομοθεσίας (ύψος μισθού, καταβολή δεδουλευμένων, ωράρια, πληρωμή υπερωριών, χορήγηση αδειών κ.λπ.).

14 βασικά σημεία
Τα 14 βασικά σημεία του νομοσχεδίου, με τον τίτλο «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις», προβλέπουν τα εξής:

1Μερική απασχόληση: Κάθε συμφωνία για παροχή εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης υποβάλλεται εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης, αν υπάρχει ωράριο μικρότερο από το κανονικό, η εργασία θα παρέχεται συνεχώς και μία φορά την ημέρα και ο απασχολούμενος κάτω των 4 ωρών θα λαμβάνει αποδοχές προσαυξημένες κατά 7,5% και για παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης προσαύξηση 10%.

2Μπλοκάκια: Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο θα τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη, για τρεις συνεχείς μήνες, αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Η ηγεσία του υπουργείου συζητά ωστόσο να ισχύσει το εξάμηνο.

3Για την άδεια μισθωτού: Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας σε περισσότερες των δύο περιόδων ύστερα από αίτηση του μισθωτού.

4Για την ενοικίαση εργαζομένων: Στις συμβάσεις που θα συναφθούν ή θα ανανεωθούν μετά τη ψήφιση του νέου νόμου, η ενοικίαση εργαζομένων θα γίνεται με τους ίδιους όρους εργασίας (αμοιβές, ωράρια, ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κ.α.) που έχει το προσωπικό του έμμεσου εργοδότη και σε καμία περίπτωση κατώτερες από εκείνες της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η ενοικίαση θα έχει διάρκεια 12 μηνών (μαζί με τις ανανεώσεις) και 18 μηνών (σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού), διαφορετικά θα μετατρέπεται η σύμβαση σε αορίστου χρόνου. Το ίδιο και αν δεν μεσολαβεί μεταξύ των ανανεώσεων διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Πρόστιμα 2.936- 29.360 ευρώ θα προβλέπονται για κάθε παράβαση.

5Βιβλία: Όλες οι επιχειρήσεις (και όχι μόνο οι βιομηχανικές και βιοτεχνίες) θα τηρούν βιβλίο υπερωριών (χωρίς υποχρέωση θεώρησής του) και θα το φυλάσσουν για πέντε έτη. Σε περίπτωση αλλαγής ωραρίου εργαζομένου θα ενημερώνουν το ΣΕΠΕ την ίδια ημέρα και για άλλες αλλαγές (επωνυμίας, προσλήψεις κ.ά.) εντός 15 ημερών.

6Εργασία τα Σάββατα: Η εργασία που παρέχεται την 6η ημέρα με παραβίαση πενθημέρου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, θα αμείβεται με προσαυξημένο κατά 100% ημερομίσθιο, σύμφωνα με το αρχικό κείμενο (το υπουργείο συζητά προσαύξηση 50%).

7Τηλεργασία: Καθιερώνεται περίοδος προσαρμογής τριών μηνών, μετά την παρέλευση των οποίων εντός 15 ημερών ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς (κανονικής εργασίας).

8Εκ περιτροπής εργασία: Σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητας, ο εργοδότης μπορεί, αντί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, να επιβάλει εκ περιτροπής απασχόληση έως 6 μήνες μέσα στο έτος (σήμερα δεν ισχύει κανένας χρονικός περιορισμός).

9Διαθεσιμότητες: Το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ετησίως, θα αποφασίζεται υποχρεωτικά ύστερα από διαβούλευση (και υποχρεωτικά ύστερα από την έγκριση του υπουργού Εργασίας αν πρόκειται για ΔΕΚΟ) και σε περίπτωση παραβίασης η επιχείρηση θα καταβάλλει πλήρεις αποδοχές.

10Διευθέτηση του χρόνου εργασίας: Για να εφαρμοστούν ελαστικά ωράρια εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία των συνδικάτων (τον λόγο θα έχουν τα κλαδικά σωματεία ή οι ομοσπονδίες σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 άτομα).

11Πρόστιμο 500- 50.000 ευρώ θα επιβάλλουν οι επιθεωρητές Εργασίας σε εργοδότες που αρνούνται τον έλεγχο, ενώ λουκέτα θα αποφασίζει και ο υπουργός.

12Καθιερώνεται για απασχόληση παρανόμως διαμένοντος στη χώρα αλλοδαπού νέο πρόστιμο 3.000-15.000 ευρώ.

13Προσαυξημένες κατά 70% εισφορές θα καλούνται να πληρώσουν όσοι υποβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) χωρίς να έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

14Συγκροτείται τμήμα παρακολούθησης των οικονομικών συναλλαγών ακόμη και μέσω των τραπεζών των οφειλετών.

Πηγή Τα Νέα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης