Πορτογαλία: Οι απαιτήσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης από το 2022

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

20 Νοέμβριος 2021
Taxheaven.grΗ Πορτογαλία άλλαξε τους σχεδιασμούς της λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης για να διευκολύνει την υιοθέτηση νέων απαιτήσεων που ανακοινώθηκαν από το AT - Autoridade Tributária e Aduaneira.

Οι νέες απαιτήσεις σχετικά με το ηλεκτρονικά τιμολόγια και τις δηλώσεις SAF-T θα καταστούν υποχρεωτικές το 2022.

Συγκεκριμένα από 1 Ιανουαρίου:

- Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια σε PDF πρέπει να περιλαμβάνουν ψηφιακή υπογραφή για να είναι έγκυρα. Οι εταιρείες που επιλέγουν να τιμολογούν ηλεκτρονικά πρέπει να περιλαμβάνουν σύστημα που να διασφαλίζει την εγκυρότητα του παραστατικού από τις 31 Δεκεμβρίου.
- Τα σχετικά τιμολόγια και φορολογικά έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν τον κωδικό παραστατικού ATCUD και τον κωδικό QR.
- Για να συμπεριληφθεί ο κωδικός ATCUD και ο κωδικός QR είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μια λύση λογισμικού πιστοποιημένη από την Autoridade Tributária e Aduanera (AT) και να ληφθεί κωδικός επικύρωσης που αποστέλλεται από τη φορολογική αρχή.


Μαζική υιοθέτηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου συναλλαγών B2G.

Στην Πορτογαλία καθ' όλη τη διάρκεια του 2020 και του 2021, οι μεγάλες εταιρείες και οι ΜΜΕ υποχρεώθηκαν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 οι μικρές εταιρείες πρέπει επίσης να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης.


Το 2022 θα καταστεί υποχρεωτική η αναφορά του λογιστικού εγγράφου SAF-T.

Το λογιστικό έγγραφο SAFT-PT είναι ένα αρχείο στη μορφή Standard Audit File for Tax, ένα διεθνές πρότυπο που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή λογιστικών και φορολογικών πληροφοριών με τη φορολογική διοίκηση αλλά και εξωτερικούς ελεγκτές.

Τα λογιστικά συστήματα πρέπει να καταχωρούν πληροφορίες για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λογιστικού αρχείου SAFT-PT.
Το αρχείο αυτό θα δημιουργείται μηνιαία ή ετήσια και θα πρέπει να περιλαμβάνει καταλόγους ειδών, πελατών και προμηθευτών καθεστώτα ΦΠΑ, το λογιστικό σχέδιο καθώς και λογιστικές εγγραφές.
Σκοπός του αρχείου SAFT-PT είναι να ενημερώνονται ηλεκτρονικά και αυτόματα ορισμένες δηλώσεις των φορολογουμένων.