Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενθαρρύνονται τα επιχειρηματικά δάνεια στις τράπεζες της Ευρωζώνης σύμφωνα με την ΕΚΤ

26 Οκτώβριου 2021
Ενθαρρύνονται τα επιχειρηματικά δάνεια στις τράπεζες της Ευρωζώνης σύμφωνα με την ΕΚΤ


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven


Αμετάβλητα παρέμειναν σε γενικές γραμμές τα κριτήρια για την έγκριση επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα κριτήρια έγιναν αυστηρότερα για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, ενώ έμειναν σταθερά για τα καταναλωτικά δάνεια.

Για το τέταρτο τρίμηνο, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα πιστωτικά κριτήρια θα γίνουν αυστηρότερα για τα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια και θα χαλαρώσουν λίγο για την καταναλωτική πίστη.

Περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών

Η πρόσβαση των τραπεζών της Ευρωζώνης σε χρηματοδότηση από τη χονδρική αγορά συνέχισε να βελτιώνεται στο τρίτο τρίμηνο. Επίσης, οι τράπεζες ανέφεραν ότι το έκτακτο πρόγραμμα αγορών ομολόγων της ΕΚΤ (PEPP) και ο τρίτος γύρος στοχευμένων μακροπρόθεσμων δανείων της (TLTRO III) συνέχισαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ρευστότητά τους και στις συνθήκες χρηματοδότησης στην αγορά.

Αύξηση της ζήτησης δανείων

Η ζήτηση δανείων ή χρήσης πιστωτικών γραμμών από τις επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρά στο τρίτο τρίμηνο καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες τους για πάγιες επενδύσεις συνέβαλαν θετικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Παράλληλα, η ζήτηση στηρίχθηκε από τις χρηματοδοτικές ανάγκες των εταιρειών αποθέματα και κεφάλαια κίνησης, συγχωνεύσεις και εξαγορές, για αναχρηματοδοτήσεις και αναδιαρθρώσεις καθώς και από το χαμηλό γενικό επίπεδο επιτοκίων. Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες ανέφεραν ότι η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εσωτερικές και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότηση είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση για δάνεια.

Η ζήτηση στεγαστικών δανείων και καταναλωτικών πιστώσεων ή άλλων δανείων στα νοικοκυριά αυξήθηκε, ενισχυμένη από τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων.

Επιπλέον, οι προοπτικές της στεγαστικής αγοράς συνέβαλαν θετικά στη ζήτηση στεγαστικών δανείων και οι αυξημένες δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά συνέβαλαν θετική στη ζήτηση καταναλωτικών πιστώσεων.

Για το τέταρτο τρίμηνο, οι τράπεζες αναμένουν περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τα αρνητικά επιτόκια επηρεάζουν την αρνητική κερδοφορία

Οι τράπεζες σημείωσαν ότι οι αγορές ομολόγων της ΕΚΤ και το αρνητικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία τους, κυρίως λόγω της επίπτωσής τους στα καθαρά έσοδα από τόκους. Η επίπτωση αυτή μετριάστηκε, πάντως, από το σύστημα δύο βαθμίδων στα επιτόκια της ΕΚΤ και το πρόγραμμα TLTRO III.

Οι αγορές ομολόγων και το αρνητικό επιτόκιο καταθέσεων είχαν ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των όρων δανεισμού και επηρέασαν θετικά το ύψος των χορηγήσεων δανείων, κυρίως των επιχειρηματικών.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης