Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων των ΦΚΑ για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

26 Οκτώβριου 2021
Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων των ΦΚΑ για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Προδικαστικό ερώτημα με την 104/2021 απόφ. Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης αν το πρώτο άρθρ. παρ. ΙΑ υποπαράγρ. 6 περ. 2 ν. 4093/2012 περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών εφαρμόζεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητος του εισπράξαντος.

26/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΤΜΗΜΑ Α'
 
Αριθ. καταθέσεως: 750/2021
Βοηθός Εισηγ. : Σεραφειμίδη Αθανασία

 
Η Πρόεδρος του Α' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
 
Έχοντας υπόψη: α) τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8) καθώς και το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213) β) την από 11.9.2019 έφεση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατά του Χ.Σ. και της με αριθμό 382/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, γ) την επί της ανωτέρω εφέσεως εκδοθείσα απόφαση με αριθμό 104/2021 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το εξής προδικαστικό ερώτημα: «Εάν η διάταξη του πρώτου άρθρου παρ. ΙΑ υποπαράγρ. 6 περ. 2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, εφαρμόζεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητος του εισπράξαντος αυτές ασφαλισμένου ή μήπως και στην περίπτωση αυτή είναι εξεταστέα η καλή πίστη (έλλειψη υπαιτιότητας) αυτού, οπότε η αναζήτηση της παροχής είναι επιστρεπτέα μόνον εντός ευλόγου χρόνου» και δ) την 1663/2021 απόφαση του Α' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υποθέσεως στις 28/6/2021, ώστε να επαναληφθεί η προδικασία και να εκδοθεί νέα πράξη της Προέδρου του Α΄ Τμήματος του Δικαστηρίου για ορισμό δικασίμου και εισηγητή.

Εισάγει την ανωτέρω έφεση στην επταμελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητας.

Ορίζει δικάσιμο την 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., και εισηγητή την Σύμβουλο κ. Κόμβου Ταξιαρχία.

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα της πράξεως αυτής στους: 1) Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και 2) Χ.Σ.

Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξεως αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
 
Αθήνα, 19/10/2021
 
Η Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος
Σπ. Χρυσικοπούλου

Η Γραμματέας του Α΄ Τμήματος
Ειρ. Δασκαλάκη
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης