Δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Ε9 και ΕΤΑΚ νομικών προσώπων

Οικονομικές Ειδήσεις

26 Φεβρουάριος 2010
Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. Δ12 1025692/25-2-2010 που κοινοποιήθηκε σήμερα, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών Taxheaven.gr

Δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Ε9 και ΕΤΑΚ νομικών προσώπων.


Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. Δ12 1025692/25-2-2010 που κοινοποιήθηκε σήμερα, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής των  δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών. Πιο συγκεκριμένα η παράταση αφορά τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ξεκινούσε την 1η Μαρτίου 2010. Με την απόφαση αυτή ορίζεται πλέον η 12η Απριλίου 2010 ως καταληκτική για του υπόχρεους με Α.Φ.Μ. 1. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. Με την  ίδια απόφαση ορίζεται ότι στις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες υποβάλλονται και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των παραπάνω υπόχρεων.

Επίσης με την ίδια απόφαση παρατάθηκε και η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.

Επίσης με την απόφαση ΠΟΛ.1015/26-2-2010 που κοινοποιήθηκε κι αυτή σήμερα δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των   δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων 2009 των νομικών προσώπων  που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 και η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 26η Μαρτίου 2010.

Οι σχετικές αποφάσεις παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους:

Δ12 1025692/25-2-2010

ΠΟΛ.1015/26-2-2010


Για την TaxHeaven
Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής- Φοροτεχνικός.