Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΣΠΑ - Ενημέρωση σχετικά με τις διορθωτικές υποβολές για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών

26 Φεβρουάριου 2010 Σχόλια
  • Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών, ολοκληρώθηκε η Α φάση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων μητρώου των δυνητικών δικαιούχων, όπως προβλέπεται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης του Προγράμματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

Ενημέρωση σχετικά με τις διορθωτικές υποβολές για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών -

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών, ολοκληρώθηκε η Α’ φάση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων μητρώου των δυνητικών δικαιούχων, όπως προβλέπεται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης του Προγράμματος.

Κατά τον έλεγχο αυτό προέκυψαν ανακολουθίες. Οι δυνητικοί δικαιούχοι στις αιτήσεις των οποίων εντοπίστηκαν ανακολουθίες, θα κληθούν να προχωρήσουν σε διορθωτική υποβολή από τις 10/02/2010 έως 10/3/2010. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η επενδυτική πρόταση να ταυτοποιηθεί, θα πρέπει τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ. και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων να ταυτίζονται απολύτως.

Διαδικασία Ταυτοποίησης

Τα στοιχεία μητρώου, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση έδρας, Διεύθυνση υλοποίησης πρότασης και Ημερομηνία Τελευταίας Έναρξης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος, που συμπληρώθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους, ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Περιπτώσεις λαθών

Δεδομένου του γεγονότος ότι δεν γίνεται οπτική ταυτοποίηση αλλά ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα πρέπει τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία να συμφωνούν επακριβώς με αυτά των Δ.Ο.Υ.

Τα λάθη που έχουν εντοπιστεί για κάθε επένδυση έχουν επισημανθεί στο ηλεκτρονικό μήνυμα που σας έχει αποσταλεί από το [email protected], με θέμα «Αποτελέσματα ταυτοποίησης των στοιχείων μητρώου των δυνητικών δικαιούχων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας». Tα λάθη εντοπίζονται στο συγκεκριμένο πεδίο που επισημαίνεται για κάθε επένδυση και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν άλλα πλην αυτών.

Δείτε περιπτώσεις λαθών (νέο αρχείο 25/02/2010)

Σε περίπτωση λάθους στο Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ θα πρέπει να ακολουθηθεί η γραφή των παραπάνω όπως δηλώνονται στην Δ.Ο.Υ.

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται περιπτώσεις λαθών προκειμένου να γίνει κατανοητή η διόρθωσή τους:

  • Στο Όνομα, το Πατρώνυμο και το Επώνυμο
Πρόβλημα Συμπλήρωση των στοιχείων από το Δυνητικό Δικαιούχο Στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Διαφορετική ή λανθασμένη γραφή ονόματος ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡ'ΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΙΟΠΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΠΗ
Παράλειψη γραμμάτων ή περιπτώσεις αναγραμματισμού ή αναλφαβητισμού ΔΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΚΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ
ΒΕΤΙΤΣΑ ΒΕΝΕΤΙΤΣΑ
ΔΙΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Χρήση αριθμητικών χαρακτήρων εντός του επωνύμου ή του ονόματος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Χρήση λατινικών χαρακτήρων SOTIRIOS ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑ5 ΝΙΚΗΤΑΣ
GEORGE ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κενά μεταξύ των γραμμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χρήση συμβόλων στίξης ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
  • Στον Α.Φ.Μ.

Έγινε χρήση του ΑΦΜ νομικών προσώπων αντί του ΑΦΜ των φυσικών προσώπων που αιτούνταν.

  • Στο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή σε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης

- Παράλειψη γραμμάτων.

- Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την αλλαγή του Α.Δ.Τ.

Επίσης, όποιο φυσικό πρόσωπο διαθέτει δύο επώνυμα, αυτά θα πρέπει να είναι διακριτά τόσο στο Πληροφοριακό Σύστημα όσο και στην Δ.Ο.Υ.

  • Περίπτωση λάθους στη Διεύθυνση έδρας και Τόπου εγκατάστασης

Α) Αν η Διεύθυνση έδρας και ο Τόπος εγκατάστασης είναι η ίδια, τότε υπάρχει πρόβλημα σε κάποιο από τα στοιχεία: Οδός, Αριθμός και Ταχυδρομικός Κώδικας. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμφωνούν ακριβώς με την Δ.Ο.Υ. (μέχρι τελείας). Η αλλαγή κατά την διορθωτική υποβολή θα πρέπει να γίνει και στα δύο σημεία.

Β) Αν η Διεύθυνση Έδρας και ο Τόπος εγκατάστασης είναι διαφορετικά θα πρέπει να έχουν δηλωθεί και τα δύο στην Δ.Ο.Υ. και να συμφωνούν ακριβώς (μέχρι τελείας) με τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα λαθών στην διεύθυνση έδρας και τον τόπο εγκατάστασης:

Πρόβλημα Συμπλήρωση των στοιχείων από το Δυνητικό Δικαιούχο Στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  ΧΡ. ΞΥΛΟΥΡΗ ΧΡ ΞΥΛΟΥΡΗ
  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΑΣΣΟΥ ΚΩΝ.ΦΑΣΣΟΥ
  ΑΝΤ.ΠΑΝ. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΝΤΙ/ΧΟΥ ΠΑΝΑΓ ΒΛΑΧΑΚΟΥ
Χρήση συμβόλων ΙΕΡ.ΑΝΤ.ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΙΕΡ ΑΝΤΩΝ ΙΩΣΗΦΙΔΗ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 7 & ΓΡΑΜΜΟΥ ΕΜΜ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ ΓΩΝΙΑ
  Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π Π ΓΕΡΜΑΝΟΥ
  ΝΕΪΓΥ ΝΕΙΓΥ
  Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΛΕΩΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Διαφορετική αναγραφή 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ν ΡΥΣΙΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Ι ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
  • Περίπτωση λάθους στην ημερομηνία έναρξης

Ως ημερομηνία έναρξης επιχείρησης θεωρείται αυτή κατά την οποία έχει γίνει η πρώτη έναρξη (αρχική) του συγκεκριμένου επαγγέλματος για το οποίο υποβάλλεται η πρόταση.

Ως τρέχουσα ημερομηνία έναρξης θεωρείται η έναρξη της επιχείρησης μόνο σε περίπτωση που είχε προηγηθεί διακοπή. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε ημερομηνία μεταβολής της κατάστασης του μητρώου του επιτηδευματία (βλέπε αλλαγή έδρας, επέκταση ΚΑΔ, εξειδίκευση ΚΑΔ, αντιστοίχηση ΚΑΔ). Αν έχει χρησιμοποιηθεί μία τέτοια ημερομηνία θα πρέπει να διορθωθεί και να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης του επιτηδευματία.

Όσοι επιτηδευματίες έχουν ενημερωθεί για πρόβλημα ταυτοποίησης το οποίο σχετίζεται με την ημερομηνία έναρξης επιχείρησης η οποία αναγράφει ως έτος το 1900 προκειμένου να προβούν σε διορθωτική υποβολή θα πρέπει να προσκομίσουν στο τμήμα μητρώου της οικείας Δ.Ο.Υ. πρωτότυπο σημείωμα έναρξης ή αν αυτό δεν υπάρχει θα πρέπει να αιτηθούν από το τμήμα Κ.Β.Σ. της Δ.Ο.Υ. την καρτέλα θεώρησης από όπου προκύπτει η ημερομηνία πρώτης θεώρησης η οποία και θα τεθεί και σαν ημερομηνία έναρξης από το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

  • Περίπτωση λάθους Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π) / Άξονα

Η δυνατότητα αλλαγής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος /Άξονα θα είναι εφικτή μόνο μετά από αίτημα του επενδυτή στο [email protected] Σημειώνεται ότι η αλλαγή θα γίνεται με ευθύνη του επενδυτή και θα πρέπει μετά την αλλαγή αυτή η Περιφέρεια στην οποία ανήκει ο Τόπος Εγκατάστασης της επένδυσης να είναι συνεπής με το ΠΕΠ/Άξονα στο οποίο υποβάλει την αίτηση. Δεν θα δίνεται νέα δυνατότητα διόρθωσης / αλλαγής"

Οδηγίες Διορθωτικής Υποβολής

Η διορθωτική υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ως εξής:

- Ο κάθε χρήστης εισέρχεται στο www.ependyseis.gr/mis με τα στοιχεία που διαθέτει.

- Στη συνέχεια κάνει είσοδο στο σύνδεσμο «Οι διορθωτικές υποβολές μου».

-Κατόπιν, επιλέγει «Νέα εγγραφή» και στη συνέχεια «Επεξεργασία». Αφού διορθώσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν και συμπληρώσει τη φόρμα, κάνει τον απαραίτητο «Έλεγχο ορθότητας» και στο τέλος πατάει το κουμπί «Υποβολή».

Για περισσότερη βοήθεια υπάρχει διαθέσιμο το αρχείο Οδηγίες διορθωτικής υποβολής στο μενού «Πληροφορίες».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής θεωρεί ότι τα στοιχεία που συμπλήρωσε στην αρχική του υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)  είναι σωστά και διαπιστώσει ότι το πρόβλημα σε στοιχείο της ταυτοποίησης είναι στην Δ.Ο.Υ. τότε:

α) Θα κάνει την αλλαγή στην Δ.Ο.Υ.

β) Εφόσον θεωρεί ότι δεν υπάρχει ζήτημα αλλαγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) με ευθύνη του και μόνο μπορεί να μη προχωρήσει σε διορθωτική υποβολή.
Μετά τη διαδικασία διορθωτικής υποβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), θα ακολουθήσει η φάση της αξιολόγησης των προτάσεων. Με το πέρας της αξιολόγησης, οι επενδυτές που θα εγκριθούν προς χρηματοδότηση θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα με απαντητική επιστολή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 10, της ΥΑ.
Σε περίπτωση λάθους κατά την διαδικασία διορθωτικής υποβολής θα πρέπει να υπάρξει αίτημα προς την Τεχνική Υποστήριξη προκειμένου να αρθεί η οριστικοποίηση.
Για συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις επισκεφθείτε το σύνδεσμο:  http://www.ependyseis.gr/sub/epag/faqs.htm

Τηλέφωνα επιχειρησιακής εξυπηρέτησης: 210 3742068, 210 3742076, 210 3742082, 210 3742086 (10:00 – 16:00)

Για τεχνική υποστήριξη: Απευθυνθείτε στο [email protected]Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης