Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με ελέγχους διασταύρωσης στοιχείων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε συνδυασμό με ακίνητη περιουσία (ΕΤΑΚ)

25 Φεβρουάριου 2010 Σχόλια
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στη διενέργεια ενός νέου ειδικού ελέγχου, που αφορά φορολογούμενους με σημαντικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο.
Ανακοίνωση σχετικά με ελέγχους διασταύρωσης στοιχείων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε συνδυασμό με ακίνητη περιουσία (ΕΤΑΚ)

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στη διενέργεια ενός νέου ειδικού ελέγχου, που αφορά φορολογούμενους με σημαντικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (ν. 3763/2009), για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Ο νέος έλεγχος αφορά φορολογούμενους με σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κεφάλαιο, που βεβαιώθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, και για τους οποίους δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο, σε συνδυασμό με την ακίνητη περιουσία τους. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί πόσοι από αυτούς διαθέτουν ακίνητη περιουσία, ώστε να βοηθηθούν τα τμήματα δικαστικού των ΔΟΥ στην έγκαιρη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της είσπραξης του χρέους.

Από τη διασταύρωση των στοιχείων προέκυψαν 26.165 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμο ποσό σε κεφάλαιο 519.766.576 ευρώ που έχουν δηλώσει 103.290 ακίνητα (κτίσματα και οικόπεδα εντός σχεδίου), των οποίων η συνολική αξία  ΕΤΑΚ  αυτών είναι περίπου 5.229.000.000 ευρώ.

Οι καταστάσεις ελέγχου έχουν προωθηθεί στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και με σχετική εντολή στις ΔΟΥ και τις επιθεωρήσεις.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης