Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

1 Οκτώβριος 2021
Taxheaven.grΣυζήτηση και ψηφοφορία στο ΕΚ επί προτάσεων για την αντιμετώπιση ανησυχητικών πρακτικών που διευκολύνουν τη φοροαποφυγή, υπονομεύουν τον ανταγωνισμό και βλάπτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Το ψήφισμα, το οποίο θα συζητηθεί την Τετάρτη και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη, εστιάζει στο απαρχαιωμένο υφιστάμενο σύστημα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, του οποίου μέλημα είναι η καταπολέμηση της προσφοράς ευνοϊκών συντελεστών σε συγκεκριμένες εταιρείες εις βάρος άλλων, αγνοώντας όμως παράλληλα τα επιζήμια γενικά φορολογικά καθεστώτα που γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα σε πολλές χώρες.

Σημαντικό είναι ότι το προσχέδιο κειμένου περιέχει λεπτομερείς προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της «Ομάδας για τον κώδικα δεοντολογίας», ενός άτυπου οργάνου του Συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την αξιολόγηση των φορολογικών μέτρων που ενδέχεται να ενθαρρύνουν τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό. Οι ευρωβουλευτές έχουν επανειλημμένα επικρίνει το πεδίο εφαρμογής και τις μεθόδους εργασίας του εν λόγω οργάνου, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κατάλληλα για τις σύγχρονες προκλήσεις.


Συζήτηση: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου

Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα -


Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές