Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών θεμάτων

  • Θέμα: Ανανέωση-επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ οικοδομικών επιχειρήσεων χρήσης 2006.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Ιουλιανού 42-46, 10434, Αθήνα, Τηλ.: 2108253445, Fax: 2108253446, e-mail: [email protected], website: www.pofee.gr

Προς τον:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Κο Γεωργακόπουλο Δημήτριο
Κοινοποίηση:
Διεύθυνση – Δ14 – Φ.Π.Α.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2010
Αρ. Πρωτοκ. Εξερχομένου 006


Θέμα: Ανανέωση-επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ οικοδομικών επιχειρήσεων χρήσης 2006.

   
Από όλη την Ελλάδα δεχθήκαμε ενοχλήσεις και ερωτήσεις για το παραπάνω θέμα και κρίνοντας το εξαιρετικά επείγον σας το κοινοποιούμε:
   
Οι οικοδομικές επιχειρήσεις έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια μεγάλο πλήγμα από την Διεθνή οικονομική κρίση με αποτέλεσμα να υπάρχουν χιλιάδες απούλητα ακίνητα που  προέρχονται κυρίως από οικοδομικές  άδειες μετά την 01/01/2006.
   
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2859/2000 και για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από την 1/1/2006 ισχύει το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στις οικοδομικές επιχειρήσεις  και στα ακίνητα τα οποία ανεγείρουν.
   
Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις για την χρήση του 2006, των παραπάνω επιχειρήσεων, δόθηκαν μετά τις 20/02/2007 οπότε η 3ετία παραγραφής του, τυχόν υπάρχοντος, παραπάνω πιστωτικού υπολοίπου θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας για πληθώρα επιχειρήσεων του κλάδου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική τους επιβάρυνση σε μια περίοδο που γίνεται προσπάθεια στήριξής τους.
   
Οι Ειδικές Δηλώσεις  του ΦΠΑ ακινήτων λειτουργούν για τις ανάγκες του ΦΠΑ ως έκτακτες πληρωμές με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος  μη ανανέωσης του Πιστωτικού υπολοίπου της χρήσης 2006 και μετά.
   
Καθώς πρόκειται για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του μέτρου του Φ.Π.Α. στα ακίνητα (μετά από συνεχείς αναβολές της εφαρμογής του) παρακαλούμε να μας απαντήσετε αν είναι δυνατόν άμεσα (λόγω συμπλήρωσης ημερομηνιών  παραγραφής) για την ορθή διαδικασία και τον ορθό υπολογισμό του  ποσού προκειμένου  να ζητηθεί από τις παραπάνω επιχειρήσεις σαν επιστροφή, λόγω μη δυνατότητας συμψηφισμού σύμφωνα  με το άρθρο 6 της ΠΟΛ.1043/2004 ή εναλλακτικά να παραταθεί το δικαίωμα συμψηφισμού.   Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                                            
               
Πανίδης  Αβραάμ                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Πατέλης Γ. Νικόλαος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης