Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 540 (αναθεωρημένο) - Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων και σχετικών γνωστοποιήσεων

27 Σεπτέμβριου 2021 Σχόλια
Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 540 (αναθεωρημένο) - Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων και σχετικών γνωστοποιήσεων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. αποφ. 202/9 του ΔΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ σχετικά με την έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 540 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ).


Το κείμενο μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 540 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:


ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 540
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(Ισχύει για ελέγχους χρηματοοικονομικών καταστάσεων για περιόδους που ξεκινούν την 15η Δεκεμβρίου 2019 ή αργότερα)O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης