Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 540 (αναθεωρημένο) - Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων και σχετικών γνωστοποιήσεων

27 Σεπτέμβριος 2021
Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 540 (αναθεωρημένο) - Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων και σχετικών γνωστοποιήσεων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. αποφ. 202/9 του ΔΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ σχετικά με την έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 540 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ).


Το κείμενο μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 540 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:


ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 540
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(Ισχύει για ελέγχους χρηματοοικονομικών καταστάσεων για περιόδους που ξεκινούν την 15η Δεκεμβρίου 2019 ή αργότερα)O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης