Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαζει ο χάρτης των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ε.Ε. για να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης

23 Σεπτέμβριου 2021
Αλλαζει ο χάρτης των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ε.Ε. για να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης
  • Αναθεωρούνται οι κανόνες Solvency II και βελτιώνεται η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Στη βελτίωση των κανόνων που διέπουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών της Ε.Ε προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις ημέρες. Χθες έγιναν οι τελευταίες διερευνητικές επαφές με την Insurance Europe και σήμερα προχωρά στη συνολική επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τις ασφαλίσεις, ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να αυξήσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημίας της COVID-19.

Ως γνωστόν οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές διαχειρίζονται κεφάλαια άνω του 1 τρις ευρώ στις επενδύσεις τους οι οποίες είναι κυρίως σε ομόλογα, επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε υποδομές και μικρότερα ποσοστά σε μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και εναλλακτικές επενδύσεις.

Ο στόχος της ευρωπαϊκής επιτροπής είναι να μπορέσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες χωρίς το άγχος των Solvency II να τοποθετήσουν περισσότερα κεφάλαια σε επενδύσεις υποδομών που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση προς τους αναπτυξιακούς ρυθμούς στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Η επανεξέταση αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- Νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας Φερεγγυότητα II (οδηγία 2009/138/ΕΚ)·
ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ·
- νομοθετική πρόταση για μια νέα οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
- Συνολική επανεξέταση της οδηγίας Φερεγγυότητα II

Στόχος της σημερινής επανεξέτασης είναι να ενισχυθεί η συνεισφορά των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, στην πρόοδο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και στη διοχέτευση κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Βραχυπρόθεσμα, θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην ΕΕ κεφάλαια εκτιμώμενου ύψους 90 δισ. ευρώ. Αυτή η σημαντική αποδέσμευση κεφαλαίων θα βοηθήσει τους (αντ)ασφαλιστές να αυξήσουν τη συνεισφορά τους ως ιδιωτών επενδυτών στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση λόγω της COVID-19.

Τα βασικά σημεία της σημερινής δέσμης μέτρων είναι:

- Οι  αλλαγές θα προστατεύσουν καλύτερα τους καταναλωτές και θα διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παραμείνουν ακλόνητες, ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους·
- Οι ασφαλισμένοι θα ενημερώνονται καλύτερα για την οικονομική κατάσταση του ασφαλιστή τους·
- Οι ασφαλισμένοι να προστατεύονται καλύτερα όταν αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα σε άλλα κράτη μέλη χάρη στη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών·
- Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν περισσότερο σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια για την οικονομία·
- Η οικονομική ισχύς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη ορισμένους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το κλίμα, και θα είναι λιγότερο ευαίσθητη στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς·
- Καλύτερη εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητά του.

Διαχείριση κρίσεων με συντονισμό εποπτικών αρχών

Στόχος της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αρμόδιες αρχές στην ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένες σε περιπτώσεις σημαντικών χρηματοοικονομικών δυσχερειών.

Θα εισαγάγει μια νέα διαδικασία εύρυθμης εξυγίανσης, η οποία θα προστατεύει καλύτερα τους ασφαλισμένους, καθώς και την πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και, τελικά, τους φορολογούμενους. Οι εθνικές αρχές θα είναι καλύτερα εξοπλισμένες σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Μέσω της σύστασης σωμάτων εξυγίανσης, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές και οι αρχές εξυγίανσης θα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν συντονισμένες, έγκαιρες και αποφασιστικές δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο διασυνοριακών (αντ)ασφαλιστικών ομίλων, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους αντισυμβαλλόμενους και την ευρύτερη οικονομία.

Οι σημερινές προτάσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τεχνικές συμβουλές που παρέχονται από την EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων). Ευθυγραμμίζονται επίσης με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο επί του θέματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες.

Τι δήλωσαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό και δυναμικό ασφαλιστικό τομέα για να επενδύσει στην οικονομία μας και να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Ο ασφαλιστικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην Πράσινη Συμφωνία και στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, χάρη στον διττό ρόλο του προστάτη και του επενδυτή. Οι σημερινές προτάσεις διασφαλίζουν ότι οι κανόνες μας παραμένουν κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό, καθιστώντας τους πιο αναλογικούς.»

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, επίτροπος αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα πρόταση θα βοηθήσει τον ασφαλιστικό τομέα να αναπτυχθεί και να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του στην οικονομία της ΕΕ. Παρέχουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων για την ανάκαμψη και την πορεία μετά από αυτή. Προωθούμε τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, με την παροχή μακροπρόθεσμων επενδύσεων που θα είναι τόσο ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Η αναπτυσσόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών μας είναι ουσιαστικής σημασίας για το πράσινο και το ψηφιακό μας μέλλον. Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στον καταναλωτή· οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα προστατεύονται καλύτερα στο μέλλον σε περίπτωση που ο ασφαλιστής τους αντιμετωπίσει δυσκολίες.»Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης