Οι απαλλαγές από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όπως ισχύουν σήμερα. Τι αναμένεται να νομοθετηθεί

Επισημάνσεις

19 Οκτώβριος 2021
Taxheaven.grΕπιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε συνοπτικά τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, βάσει των διατάξεων που έχουν νομοθετηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

 

Φ.Έτος

Απαλλάσσονται

20201 → Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότηταλ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
→ Εισόδημα από κεφάλαιοερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
20212 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού τομέα (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από μπλοκάκι, λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.)
→ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότηταλ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
→ Εισόδημα από κεφάλαιοερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
20223 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού τομέα


 

Φ.Έτος

Δεν απαλλάσσονται

20201 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα  (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από μπλοκάκι, λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.)
→ Συντάξεις, ασφάλισμα (διότι αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία)
20212 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Δημοσίου τομέα
→ Συντάξεις, ασφάλισμα (διότι αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία)
20223 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Δημοσίου τομέα
→ Συντάξεις, ασφάλισμα (διότι αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία)
→ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότηταλ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
→ Εισόδημα από κεφάλαιοερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

1 Η παρ. 49 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. ισχύει όπως προστέθηκε με το άρθρο 298 ν. 4738/2020 (Ε.2204/2020).
2 Η παρ. 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. ισχύει όπως προστέθηκε με άρθρο 298 ν. 4738/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 121 του ν. 4799/2021.(Ε.2204/2020)
3 Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. ισχύει όπως προστέθηκε με το άρθρο 121 του ν. 4799/2021 (Ε.2125/2021).Σε ό,τι αφορά στην απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των μερισμάτων, διευκρινίζεται ότι στο εκάστοτε φορολογικό έτος (2020 και 2021 μέχρι σήμερα) περιλαμβάνονται αυτά για τα οποία ο φορολογούμενος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στα έτη αυτά (ήτοι μέχρι στιγμής στα φορολογικά έτη 2020, 2021) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. και την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Δείτε αναλυτικά για ποια μερίσματα έχει δοθεί απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης.


Φορολογικό έτος 2020 Φορολογικό έτος 2021
✔ Α.Ε. -  Προμερίσματα τα οποία δόθηκαν από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2020.
✔ Α.Ε. - Μερίσματα  χρήσης 2019 τα οποία εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2020.
✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. - Προσωρινές απολήψεις κερδών που πραγματοποιήθηκαν  από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2020.
✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα εταίρων χρήσης 2019 τα οποία εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις μέσα στο 2020.
✔ Ο.Ε.-Ε.Ε. - (απλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2020. Χρόνος κτήσης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
✔ Ο.Ε.-Ε.Ε.  - (διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2019. Θεωρείται πως δόθηκαν σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορ. εισοδήματος του Ν.Π. δηλαδή εντός του 2020.
✔ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα διαχειριστικής περιόδου 01.07.2018 έως 30.06.2019, εφόσον εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν  χώρα από 01.07.2020 έως 31.12.2020.
✔ Α.Ε. -  Προμερίσματα τα οποία δόθηκαν από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2021.
✔ Α.Ε. - Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2020 τα οποία εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2021.
✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. - Προσωρινές απολήψεις κερδών που πραγματοποιήθηκαν  από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2021.
✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα εταίρων κλειόμενης χρήσης 2020 τα οποία εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις μέσα στο 2021.
✔ Ο.Ε.-Ε.Ε.  - (διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2020. Θεωρείται πως δόθηκαν σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορ. εισοδήματος του Ν.Π. δηλαδή εντός του 2021.
✔ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα διαχειριστικής περιόδου 01.07.2019 έως 30.06.2020, εφόσον εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν ή θα λάβουν χώρα από 01.07.2021 έως 31.12.2021.
 


Επισημάνσεις:

1. Οι ανωτέρω απαλλαγές παρουσιάζονται σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα από τις διατάξεις που έχουν ήδη ψηφιστεί.
Σε ό,τι αφορά στις απαλλαγές του 2022, το υπ. Οικονομικών στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναφέρει ότι  «1ον. Επεκτείνεται για το 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με δημοσιονομικό κόστος 767 εκατ. ευρώ, Η απαλλαγή αυτή αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες».

Συνεπώς αναμένεται νέα νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση των απαλλαγών για το 2022 και στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και στα εισοδήματα από ακίνητα. Με ερωτηματικό παραμένει η απαλλαγή των εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, για τα οποία ο χρόνος κτήσης είναι το φορολογικό έτος 2022.

2. Ε
ργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι μόνο όσοι εργάζονται σε φορείς εκτός δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης (βλ. και άρθρο 31 παρ. 1 ν. 4756/2020 ).

3. Α
ντιστοίχως με τα οριζόμενα για το φορολογικό έτος 2020 και 2021, ορίζεται ότι αν στο φορολογικό έτος 2022 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περ. α' παρ. 1 άρθρο 34), προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο εισόδημα αυτό, πρέπει τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2020 και 2021), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, η απαλλαγή στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων χορηγείται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία από τον ιδιωτικό τομέα.