Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1367/2021 - Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προσβολής επί ακυρώσει της αποφάσεως με την οποία θεσπίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010

20 Σεπτέμβριος 2021
ΣτΕ 1367/2021 - Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προσβολής επί ακυρώσει της αποφάσεως με την οποία θεσπίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣτΕ Ολ. 1367/2021. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προσβολής επί ακυρώσει της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας (Β΄ 5278/2020), με την οποία θεσπίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010.

Πρόεδρος: Ειρ. Σαρπ
Εισηγητής: Φρ. Γιαννακού

 
Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προσβολής επί ακυρώσει της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας (Β΄ 5278/2020), με την οποία θεσπίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010.
 
Με την απόφαση της Ολομ. 1367/2021 απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία, ως απαράδεκτη, αίτηση ακυρώσεως της, εκδοθείσας κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), υπ’ αριθμ. 136042 ΕΞ 2020/30.11.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας (Β΄ 5278), με την οποία θεσπίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130). Συγκεκριμένα,  κρίθηκε ότι ούτε από την ιδιότητα των αιτούντων ως Ελλήνων πολιτών ούτε από μόνη την ιδιότητά τους ως δικηγόρων που χειρίζονται υποθέσεις του ν. 3869/2010 απορρέει ο απαιτούμενος εκ του νόμου (άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989, Α΄ 8) ιδιαίτερος δεσμός τους με τις διατάξεις της προσβαλλομένης κ.υ.α.

Ενόψει τούτου και δεδομένου ότι οι αιτούντες δεν επικαλούνται ότι υφίστανται οι ίδιοι βλάβη στα δικαιώματα ή στα έννομα συμφέροντά τους από την εφαρμογή της προσβαλλομένης αποφάσεως ούτε προσδιορίζουν κατά τρόπον ειδικό και συγκεκριμένο τη βλάβη την οποία τυχόν επιφέρουν οι προσβαλλόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις σε αυτούς κατά την ενάσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, αλλά επιδιώκουν να θεμελιώσουν το έννομο συμφέρον τους σε ενδεχόμενη βλάβη των εντολέων τους από την εφαρμογή της ως άνω αποφάσεως, η αίτηση ακυρώσεως απορρίφθηκε ως ασκηθείσα άνευ εννόμου συμφέροντος.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης