Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Από τις διατάξεις του ν. 27/1975 δεν προβλέπεται περίπτωση μείωσης φόρου λόγω αργίας

31 Αύγουστος 2021
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Από τις διατάξεις του ν. 27/1975 δεν προβλέπεται περίπτωση μείωσης φόρου λόγω αργίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Με πρόσφατο έγγραφο που επικαλείται η Δ.Ε.Δ. σε υποθέσεις που αφορούν στη μείωση φόρου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, προκύπτει ότι από τις διατάξεις του ν. 27/1975 δεν προβλέπεται περίπτωση μείωσης φόρου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής λόγω αργίας.

Οι αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. που επικαλούνται το έγγραφο αναφέρουν τα εξής:

"Επειδή, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Γ 1065569 ΕΞ 2021/29-7-2021 με θέμα: «Διευκρινίσεις για την αργία ιδιωτικού πλοίου αναψυχής» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης - Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας - Τμήμα Γ' Φόρου Πλοίων (...) αναφέρεται ότι:

«[...] Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 27/1975 ορίζονται οι προϋποθέσεις μείωσης του φόρου πλοίων στην περίπτωση πλήρως αποδεδειγμένης αργίας των πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του νόμου αυτού.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 27/1975, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία και βάσει του άρθρου 12 του ίδιου νόμου ορίζεται ο υπολογισμός του φόρου για τα πλοία αυτά.

Ακόμη, οι διατάξεις της παρ.1.ε. του άρθρου 1 του ν.4256/2014 (Α ' 92) ορίζουν ότι ιδιωτικό πλοίο αναψυχής είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.

Περαιτέρω, με την Ε7572/1403/ΠΟΛ 32/3.6.1975 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή σκάφους στην ειδική φορολογία των πλοίων είναι, μεταξύ άλλων, η ικανότητα θαλασσοπλοΐας και χρησιμοποίησή του προς άσκηση ναυτιλιακής επιχειρήσεως.

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις προκειμένου πλοίο να τεθεί σε αργία είναι το πλοίο να εμπίπτει στον ν.27/1975, να ασκείται ναυτιλιακή επιχείρηση, η εκμετάλλευση του πλοίου να έχει επαγγελματικό χαρακτήρα και όχι ιδιωτικό και να αφορά περίοδο ενεργούς λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.

Συνεπώς από τις διατάξεις του ν. 27/1975 δεν προβλέπεται περίπτωση μείωσης φόρου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής λόγω αργίας".


Σχετικές οι ΔΕΔ Α 2254/2021, 2255, ΔΕΔ Α 2258/2021, 2259, 2260/2021.
Ακολουθήστε το taxheaven.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα οικονομικά νέα

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης