Πιέσεις σε ΔΟΥ για αύξηση των εισπράξεων

Οικονομικές Ειδήσεις

2 Φεβρουάριος 2010
Ο ετήσιος στόχος αύξησης των εσόδων από τις ΔΟΥ για το 2010 είναι 10,6%, ενώ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, ο ετήσιος στόχος διαμορφώνεται στο 20,3% επί του εισπράξιμου υπολοίπου. Taxheaven.gr

Ανακοίνωση σχετικά με τους στόχους που θέτει το Υπουργείο για την αύξηση των εσόδων και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Με αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, το Υπουργείο Οικονομικών θέτει ετήσιους στόχους αύξησης φορολογικών εσόδων ανά Δ.Ο.Υ. και ορίζονται οι στόχοι είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο.

Ο ετήσιος στόχος αύξησης των εσόδων από τις ΔΟΥ για το 2010 είναι 10,6%, ενώ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, ο ετήσιος στόχος διαμορφώνεται στο 20,3% επί του εισπράξιμου υπολοίπου.

Ειδικότερα, για τον ορισμό των επιμέρους στόχων αύξησης των εσόδων οι ΔΟΥ έχουν κατανεμηθεί σε πέντε ομάδες:

    *
      Ομάδα Α: Οι 4 μεγάλες Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιρειών με ετήσιο στόχο 11,5%

    *
      Ομάδα Β: Οι Δ.Ο.Υ. που το 2009 είχαν εισπράξεις πάνω από 50 εκ. ευρώ και θετική πορεία, με ετήσιο στόχο 9,5%

    *
      Ομάδα Γ: Οι Δ.Ο.Υ. που το 2009 είχαν εισπράξεις πάνω από 50 εκ. ευρώ αλλά με αρνητική πορεία, με ετήσιο στόχο 10,5%

    *
      Ομάδα Δ: Οι  Δ.Ο.Υ. που το 2009 είχαν εισπράξεις κάτω από 50 εκ. ευρώ και θετική πορεία, με ετήσιο στόχο 7,5%

    *
      Ομάδα Ε: Οι Δ.Ο.Υ. που το 2009 είχαν εισπράξεις κάτω από 50 εκ. ευρώ αλλά με αρνητική πορεία, με ετήσιο στόχο 9,0%

Για τον ορισμό των στόχων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών οι Δ.Ο.Υ. έχουν κατανεμηθεί σε τρεις ομάδες:

    *
      Ομάδα Α: Με ετήσιο στόχο 19%

    *
      Ομάδα Β: Με ετήσιο στόχο 23%

    *
      Ομάδα Γ: Με ετήσιο στόχο 21%

Η επίτευξη των στόχων θα εξασφαλιστεί με την αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών και με την εφαρμογή της νέας φορολογικής νομοθεσίας που θα ενισχύσει σημαντικά τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα του φορολογικού συστήματος.

Με τα μέτρα αυτά το Υπουργείο Οικονομικών, εξειδικεύει και προχωρά άμεσα στην υλοποίηση των στόχων για τα έσοδα του Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.