Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 09-08-2021 έως 14-08-2021

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 09-08-2021 έως 14-08-2021


Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.
Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα η ανασκόπηση δημοσιεύεται Κυριακή.


 

Δηλώσεις εισοδήματος - Παράταση δηλώσεων


Γιώργος Χριστόπουλος στην ΕΡΤ: Για τις δηλώσεις εισοδήματος, συνδυαστικά με την πύρινη κόλαση της Χώρας

ΠΟΦΕΕ: Το κρίσιμο ζήτημα των φορολογικών δηλώσεων συνδυαστικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις καταστροφικές πυρκαγιές

  Κοινή επιστολή ΟΕΕΤΑΚ και Συλλόγων Οικονομολόγων - Λογιστών Φοροτεχνικών Ανατ. Κρήτης για παράταση των φορολογικών δηλώσεων

  Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Χαλκιδικής: Αίτημα παράτασης στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 έως 30/09

  Σύλλογος Λογιστών και Φοροτεχνικών Ν. Χαλκιδικής: Αναστολή εργασιών Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων για το διάστημα από 13 έως 20 Αυγούστου

Κοινή ανακοίνωση των συλλόγων Λογιστών Ζακύνθου - Κεφαλληνίας - Κέρκυρας: Αίτημα παράτασης υποβολής των Δηλώσεων έως 30/09

Σύλλογος Λογιστών Χαλκιδικής: Ενημέρωση συναδέλφων και ενέργειες σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος της ΑΑΔΕ ενόψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.


Είπαν :  "Η βλακεία ενός γέρου έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι σοφία. Ενός ενήλικου, εμπειρία. Και ενός νέου, ιδιοφυΐα."
 

 

Επί του Πιεστηρίου


Ποιοι εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και πως δίνεται η απαλλαγή [ Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021]

Η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από 16.8 μέχρι 23.8 [ Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/13.8.2021]


 

Είπαν :  "Ένα αστείο είναι κάτι πολύ σοβαρό."
 

Πυρκαγιές - Μέτρα στήριξης


Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τα μέτρα για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές

Σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τους πληγέντες από τις πυρκαγιές η ΠΝΠ προβλέπει :

 • →  Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή

  →  Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής.
  πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής παρέχεται ως εξής:


  α) Για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου, παρέχεται στον, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ιδιοκτήτη των κτιριακών εγκαταστάσεων και ανέρχεται:
  αα) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων,
  αβ) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, και
  αγ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν καθιστούν αδύνατη την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.
  β) Για ζημιές σε κατοικίες και λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν πληγεί από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου, παρέχεται στους, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ιδιοκτήτες και ανέρχεται:
  βα) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση,
  ββ) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση,
  βγ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση.
  Το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.

  Η έκτακτη ενίσχυση παρέχεται για ζημιές σε ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

  Λοιπές λεπτομέρειες δείτε στο άρθρο δέκατο της ΠΝΠ

  →  Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής

  Η ενίσχυση πρώτης αρωγής για αποζημίωση οικοσκευής ανέρχεται:
  α) στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση,
  β) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση,
  γ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες οι οποίες δεν την καθιστούν ακατάλληλη για χρήση.

  Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση αυτή  χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ακίνητα, ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία έχει πληγεί από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου και είναι πλήρεις κύριοι ή επικαρπωτές ή μισθωτές, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

  Λοιπές λεπτομέρειες δείτε στο άρθρο ενδέκατο της ΠΝΠ

  →  Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών

  Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021, παρέχεται σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν υποστεί υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης ζώων και ανέρχεται:
  α) για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, με εγκαταστάσεις:
  αα) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  αβ) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  αγ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που δεν καθιστούν μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, και
  β) για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις τους ή δεν έχουν εγκαταστάσεις, και έχουν υποστεί υλικές ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες:
  βα) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, για καλλιέργειες, στις οποίες έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των πενήντα (50) στρεμμάτων,
  ββ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, για καλλιέργειες, στις οποίες έχουν πληγεί εκτάσεις δέκα (10) ως πενήντα (50) στρεμμάτων και
  βγ) στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, για μικρότερες καλλιέργειες.

  Λοιπές λεπτομέρειες δείτε στο άρθρο Δωδέκατο  της ΠΝΠ

  Η ΠΝΠ προβλέπει επίσης :

  → Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό
  Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
  Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες
  Απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Τροποποίηση του ν. 4223/2013 (Δείτε εδώ αναλυτικά)
  Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας
  Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν
  Αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων
  Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

  Τέλος περιέχει και μέτρα γι την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντοςΠαράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού μέχρι και την 03-02-2022

 • Δημοσιεύθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για τις περιοχές των πυρόπληκτων στην Εύβοια με τις οποίες δίνεται παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως τιs 3.2.2022

  Αναλυτικά η απόφαση Α.1183/2021 προβλέπει :
  1. Παρατείνονται μέχρι και την 03-02-2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που λήγουν ή έληξαν από 03-08-2021 μέχρι και 03-02-2022. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσε-ων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

  2. Αναστέλλεται μέχρι και την 03-02-2022 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 03-08-2021 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.


  Η απόφαση Α.1184/2021 προβλέπει αναλυτικά :

  1. Παρατείνονται μέχρι και την 03-02-2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που λήγουν ή έληξαν από 03-08-2021 μέχρι και 03-02-2022. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

  2. Αναστέλλεται μέχρι και την 03-02-2022 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 03-08-2021 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

   

 

Πυρκαγιές: Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών όλων των ταμείων υποχρεωτικής ασφάλισης για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ.Εργασίας με την οποία προβλέπεται η ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  Η ρύθμιση εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στους Δήμους Ιστι-αίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός του μηνός Αυγούστου 2021, ανεξαρτήτως επέλευσης υλικής ζημιάς ή όχι στις εγκαταστάσεις τους.

  Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, που οφείλονται από τα πρόσωπα του άρθρου 1 προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, ρυθμίζονται ως εξής:

  α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31 Ιουλίου 2021, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.

  β) Αναστέλλεται για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου 2021, η καταβολή των τρε-χουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιλαμβανομένων όσων καθίστανται απαιτητές μετά την ημερομηνία αυτή, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει για μη μισθωτούς από εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός του διαστήματος αναστολής. Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

  Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, η καταβολή τυχόν ασφαλιστικών εισφορών που προσδιορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α' 43), των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός του ανωτέρω διαστήματος αναστολής, αναστέλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

  Σε περίπτωση που σε βάρος των προσώπων του άρθρου 1 καταλογιστούν εισφορές που ανάγονται σε απασχόληση χρονικής περιόδου μέχρι το τέλος του εξαμήνου για το οποίο ισχύει η αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα προκύψουν από καταγγελία ή από διαφορές εισφορών κατά τον τακτικό έλεγχο, αναστέλλεται η καταβολή των καταλογισθεισών εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για τις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση για υπαγωγή στο διακανονισμό μπορεί να υποβληθεί, μέχρι και το τέλος του μήνα λήξης καταβολής της τελευταίας εκ των δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε επιχείρηση, εργοδότη ή ασφαλισμένο, με βάση τα προβλεπόμενα από το εδάφιο β της περ. γ του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, με την προϋπόθεση καταβολής όλων των απαιτητών δόσεων μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών εκπρόθεσμης καταβολής.

  γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές των περιπτώσεων α' και β' εξοφλούνται, κατ' επιλογή του οφειλέτη, σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω εξάμηνη αναστολή. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

  2. Προκειμένου να τύχουν των ρυθμίσεων της παρούσας, τα πρόσωπα του άρθρου 1 πρέπει να υποβάλλουν στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό σχετική αίτηση. Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας μπορεί να υποβληθεί εντός του εξαμήνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.


   


  ΟΑΕΔ: Ολοκληρώθηκε η αυτόματη ανανέωση των δελτίων ανεργίας και των δηλώσεων παρουσίας στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας Ευβοίας

  ΥΠΑΑΤ: Παράταση προσωρινής απασχόλησης εργατών γης για επιπλέον 90 ημέρες

  ΕΛΓΑ: Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων για τις πυρκαγιές

  Άνοιγμα του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής για την κατάθεση δωρεών με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών

  ΕΕΤ: Ενέργειες Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

  Σχέδιο στήριξης για τις πυρόπληκτες τουριστικές επιχειρήσεις από το Υπουργείο Τουρισμού

   Τριαντόπουλος: Έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός και το στήσιμο των νέων ψηφιακών πλατφορμών, προς διευκόλυνση των συμπολιτών μας, επιτάχυνση των διαδικασιών και ταχύτατη παροχή των πόρων της στήριξης.

  Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΑ στα άτομα που τραυματίστηκαν λόγω των πυρκαγιών - Περίθαλψη και παροχή φαρμάκων στους εγκαυματίες

   Τα 9 μέτρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την στήριξη των πυρόπληκτων

  Όλα τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων - Απαλλαγές από ΕΝΦΙΑ, οικονομικές ενισχύσεις, αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων

   ΔΕΗ: Διαγραφή οφειλών για όσους έχουν υποστεί ολική καταστροφή περιουσίας

  Στεγαστική συνδρομή έως 150.000 ευρώ και άμεση ενίσχυση έως 20.000 ευρώ στους πυρόπληκτους

  ΕΛΕΠΑ: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους

  ΤτΕ: Διάθεση πέντε εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές

 


 

Covid-19 θέματα


Για όλα τα θέματα που μας αφορούν και σχετίζονται με τον covid-19 μπορείτε να βλέπετε πάντα τα ακόλουθα άρθρα του κόμβου που επικαιροποιούνται σχεδόν καθημερινά :
 
✻  Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων, δομών, εργασιών, κ.λπ. σε όλη την περίοδο της πανδημίας (αναλυτικά διαστήματα, Κ.Α.Δ., αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λπ.). Συνεχής ενημέρωση
Παρατάσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Πλήρης οδηγός
Υποχρεώσεις και προθεσμίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην πλατφρόμα supportemployees καθώς και σε λοιπές πλατφόρμες στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον κορωνοϊό
Υποχρεωτικοί έλεγχοι self test, rapid test, ασθένεια από covid, άδεια για covid test, άδεια καραντίνας, άδεια γονέων λόγω νόσησης τέκνων - Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι
 

Είπαν :  "Τον βλάκα μπορείς να τον καταλάβεις από δυο ενδείξεις: μιλάει για πράματα που είναι γι’ αυτόν άχρηστα και εκφράζει γνώμη για κάτι που κανένας δεν τον ρωτάει."
Πλάτων

 

1. Αναστολές/αποζημιώσεις ειδικού σκοπού/δηλώσεις

Ναυτικοί - Αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον Ιούνιο

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με αριθμ. 2242.10/57636/2021 Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Ιούνιο 2021.

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 (Α’ 15), παρατείνεται για έναν (1) μήνα και συγκεκριμένα για το μήνα Ιούνιο 2021.

  Η απόφαση : 2242.10/57636/2021/9.8.2021.


2. Αποφάσεις σχετικά με τον covid-19


 Υπ. Ανάπτυξης: Επανέναρξη λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων από 1/9 με συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο - Το πρωτόκολλο λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ

 Ερωτήσεις απαντήσεις για τα μέτρα που ισχύουν από 09.08.2021 έως 16.08.2021 στον τουρισμό, τις μετακινήσεις με πλοία, αεροπλάνα, σκάφη, κ.λπ. καθώς και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ) εντός τουριστικών καταλυμάτων

 Δ1α/Γ.Π.οικ.50285/11.8.2021 Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 59589/11555/10.8.2021 Ενθάρρυνση εμβολιασμού προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑμεΑ - Άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού από 16.08.2021

 Δ1α/ΓΠ.οικ. 50137/10.8.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 1019/4/24-ε'/8.8.2021 Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 1019/4/24-α'/6.8.2021 Εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ. 15910/9.8.2021 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (55η εγκύκλιος)Είπαν
:  "Κάποιος κάθεται στη σκιά σήμερα, επειδή κάποιος άλλος φύτεψε ένα δέντρο πολλά χρόνια πριν.".
 

 

 

Αρθρογραφία κόμβου


→  Άρθρα Η Εορτή της 15ης Αυγούστου

→ Άρθρα 6 (Έξι) Είδη Δαπανών και Αγορών Παγίων οι οποίες «πριμοδοτούνται» φορολογικά
 

Νομοθεσία

ΠΝΠ13.08.2021/2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.08.2021 Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις.

 


Είπαν
:  "Όσο πιο πολύ θέλεις να ψηλώσεις, τόσο πιο καλά πρέπει τα πόδια σου να στηρίζονται στη γη. Κάθε δέντρο το ξέρει αυτό"
 

 

Τα νέα του e-ΕΦΚΑ


e-ΕΦΚΑ: Έναρξη εκπαίδευσης δικηγόρων και λογιστών και διεύρυνση του αριθμού των συμμετεχόντων

Η απασχόληση τον Ιούλιο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
 

 

Φορολογικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

 

  Ρύθμιση φορολογικών οφειλών -Προθεσμία υποβολής αίτησης, καταβολή πρώτης δόσης και υπαγωγή στη ρύθμιση

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1179/2021 σχετικά με τον καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α' 134), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α' 207), καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της.

  Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν Ε9

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1176/2021 για την έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων.

  Η απόφαση εκδόθηκε προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να προχωρήσουν σε έκδοση εκτιμώμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καθώς σημαντικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δεν υπέβαλε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, παρότι υπήρχε σχετική υποχρέωση.

  Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη απόφαση (η Α.1262/2020) είχε εκδοθεί από την ΑΑΔΕ μόνο όμως για το έτος 2015.

  Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  Α.1178/2021 Έκδοση πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα, καθώς σύμφωνα με την απόφαση, φυσικά πρόσωπα, κατά τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα, δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, παρότι υπήρχε η σχετική υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
  Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδίδεται για εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που λαμβάνονται από:

  α) τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα,

  β) διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του ΚΦΕ, τα οποία αποστέλλονται ετησίως δυνάμει της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε. ή

  γ) ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην Α.Α.Δ.Ε. και δύνανται να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας ή

  δ) εν γένει κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (εφεξής ΚΦΔ), η οποία εξυπηρετεί την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων εισοδημάτων, των παρακρατούμενων φόρων ή των δαπανών.
   

  Νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας ν.27/1975

 • Δημοσιεύθηκε η απόφαση με αριθμ. Α.1174/2021 με την οποία τροποποιείται η Α.1093/2020 και αντικαθίστανται οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, με ελληνική σημαία και με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, που αφορούν στην εκμετάλλευση πλοίων από 1.1.2020 και μετά.

  Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων για τις ανάγκες του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α

 •   Με την απόφαση αυτή ορίζονται τα στοιχεία που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του φόρου, καθώς και τα στοιχεία που δεν συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων, γιατί δεν επηρεάζουν τον ορθό υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  Επιπλέον δίνονται διευκρινίσεις και για λοιπά πληροφοριακά στοιχεία του πιστοποιητικού που είται ταυτίζονται είτε όχι με τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (διευθύνσεις, προσόψεις, είδος κατοικίας, έτος κατασκευής, κ.λπ.).

  Προσδιορισμός φόρου και εισφοράς σε περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού αργίας για επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια

 • Με την εγκύκλιο Ε.2160/2021 δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με τον προσδιορισμό φόρου και εισφοράς σε περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού αργίας για επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια του ν. 4256/2014 (Α' 92) για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιβλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας λόγω covid -19.

  Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

  1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 27/1975 (Α'77) επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνική σημαία πλοίων.

  2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι ο φόρος που επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις αυτού εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οποιουδήποτε τύπου από τον φόρο εισοδήματος, όσον αφορά στα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου.

  3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.27/1975 ορίζεται ότι στην περίπτωση πλήρως αποδεδειγμένης αργίας του πλοίου λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας ή οιασδήποτε άλλης αιτίας, ο φόρος μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες αργίας, για πλοία της δευτέρας κατηγορίας εφ' όσον η αργία διήρκεσε επί συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι ημερών, κατά το έτος της φορολογίας.

  4. Επιπλέον, με την περ. β' της παρ.2 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι η μείωση από τον φόρο λόγω αργίας για τα πλοία αυτά, πραγματοποιείται με αίτηση του υπόχρεου εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση βεβαίωσης του φόρου.

  5. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 27/1975 η αργία του πλοίου θεωρείται πλήρως αποδεδειγμένη, εφόσον βεβαιώνεται με πιστοποιητικό από την αρμόδια Ελληνική ή προξενική Αρχή ή ελλείψει αυτών με πιστοποιητικό αλλοδαπής Αρχής του τόπου ναυλοχίας του πλοίου επίσημα μεταφρασμένο και σε περίπτωση έλλειψης όλων των ανωτέρω Αρχών, με θεωρημένο αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου.

  6. Επίσης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3133.2-1/53197/2021/21-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δόθηκαν οδηγίες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού αργίας για το έτος 2020. Ειδικότερα, διευκρινίσθηκε ότι με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις: υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18170 (Β' 860/15-03-2020) και επόμενες έως την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32909 (Β' 2028/28-05-2020), καθώς και την υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342 (Β' 4899/06-11-2020) και επόμενες που παρατάθηκαν και μετά τις 31.12.2020, για τα χρονικά διαστήματα: από 15.03.2020 έως και 28.05.2020, καθώς και από 06.11.2020 έως και 31.12.2020 επιβλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης της επαγγελματικής δραστηριότητας στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Ως εκ τούτου, το πιστοποιητικό αργίας για το έτος 2020 δύναται να χορηγηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει προηγούμενη αίτηση για καταχώριση εγγραφής στο Βιβλίο αργούντων πλοίων του υπό την πλοιοκτησία του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ίδιο έγγραφο.

  7. Κατόπιν των ανωτέρω, και για τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο χρονικά διαστήματα για τα οποία επιβλήθηκαν με κρατική εντολή μέτρα απαγόρευσης της επαγγελματικής δραστηριότητας των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων του ν.4256/2014, η αργία λόγω της κρατικής εντολής (άλλη αιτία) , θεωρείται πλήρως αποδεδειγμένη, εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό αργίας από την αρμόδια Λιμενική Αρχή (άρθρο 5 παρ.3 του ν. 27/1975).

  8. Σε όσες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια του ν. 4256/2014 για το φορολογικό έτος 2020 και μέχρι την έκδοση της παρούσας δεν έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά αργίας από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για τα πιο πάνω χρονικά διαστήματα, για λόγους χρηστής διοίκησης, δύναται τα πιστοποιητικά αυτά να υποβάλλονται με αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή τους. Τα πιστοποιητικά αυτά και οι σχετικές αιτήσεις δύναται να αποστέλλονται με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι επίσης δυνατή η κατάθεσή τους και προς το γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός φακέλου. Ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

  Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι' αυτόν αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και του πιστοποιητικού και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

  Μετά την κατά τα ανωτέρω υποβολή του πιστοποιητικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα διαστήματα της αργίας και τα ποσά φόρου που βεβαιώθηκαν με την αρχική πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και αναλογούν στα διαστήματα αυτά, διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

  9. Οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου πλοίων που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 κατά περίπτωση.
   

  Κοινοποίηση της με αριθ. 70/2021 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. για την φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλει το Ευρωκοινοβούλιο στους Έλληνες Ευρωβουλευτές.

 • Με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, γίνεται δεκτό ότι οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία αλλοδαπής προελεύσεως και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, ενώ πιστώνοντας τον φόρο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που παρακρατήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, δεν θίγεται ο όρος της 2005/684/ΕΚ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περί της μη διπλής φορολόγησης, όρος που έτσι κι αλλιώς ρυθμίζεται ρητά και στην εσωτερική μας νομοθεσία, με το άρθρο 9 του ΚΦΕ. Συνακόλουθα, επιβάλλεται σε αυτές ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 43Α του ΚΦΕ).
  Συνεπώς με την εγκύκλιο Ε.2160/2021 διευκρινίζεται ότι οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνονται στους κωδικούς 389-390 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επιλέγοντας ως χώρα προέλευσης, τη χώρα προσωρινής διαμονής κατά τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους. Αντίστοιχα, το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπληρώνεται στους κωδικούς 651-652 του ως άνω εντύπου, με επιλογή της ένδειξης «Λοιπές περιπτώσεις».
   

  Αντικατάσταση λόγω ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από άτομα με αναπηρία με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης - Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001

 • Με την απόφαση αυτή κοινοποιείται η διάταξη του άρθρου 53 του νόμου 4818/2021 με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 8Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 η οποία προβλέπει : |
  - α' : η δυνατότητα αντικατάστασης με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του ολοσχερώς κατεστραμμένου αυτοκίνητου που είχε παραληφθεί με απαλλαγή από άτομα με αναπηρίες και

  - β' : η χορήγηση του δικαιώματος αντικατάστασης με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης άπαξ ανά δικαιούχο υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή:

  βα) αίτηση για την παραλαβή νέου αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης,
  ββ) ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων της οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει την ολική καταστροφή,
  βγ) πράξη οριστικής διαγραφής από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του αυτοκινήτου που καταστράφηκε,
  βδ) βεβαίωση ότι το αυτοκίνητο που καταστράφηκε έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου μέσω τελωνειακής αρχής και,
  βε) βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε., ότι το αυτοκίνητο που εγκαταλείφθηκε σύμφωνα με την περ. δ' έχει χαρακτηριστεί ως Όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ. Κ.Ζ.). 

  Παροχή οδηγιών σχετικά με την τελωνειακή μεταχείριση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε

 • Με την εγκύκλιο αυτή δίνονται περεταίρω διαυκρινίσεις σχετικά με την τελωνειακή μεταχείριση, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διακίνησή τους στα Ενωσιακά Θαλάσσια ύδατα, σε συνέχεια των εγκυκλίων .Ε.2210/29-12-2020, Ε.2050/01-03-2021, Ε.2067/26-03-2021, Ε.2119/02-06-2021.
  Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι σκάφη (ανεξαρτήτου σημαίας) που έχουν κατασκευαστεί στο ΗΒ ή σε Τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο ΗΒ και ήταν ελλιμενισμένα στο ΗΒ στις 31.12.2020 ή σε Τρίτη χώρα, όταν εισέρχονται στην ΕΕ μετά την 01.01.2021, δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν ως επανεισαγόμενα. Αντιθέτως, σκάφη (ανεξαρτήτου σημαίας) που έχουν κατασκευαστεί σε Κράτος μέλος της ΕΕ27 (πλην ΗΒ) ή σε Τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος μέλος της ΕΕ27 (πλην ΗΒ) και μεταφέρθηκαν και παρέμειναν ελλιμενισμένα στο ΗΒ στις 31.12.2020, όταν εισέρχονται στην ΕΕ μετά την 01.01.2021, δύνανται να αντιμετωπιστούν ως επανεισαγόμενα.
  Δείτε επιπλέον παραδείγματα στην σχετική εγκύκλιο.

  Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1154/30-06-2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 2969) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα “Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο
 
 • Με την εγκύκλιο αυτή κοινοποιείται Α.1154/30-06-2021 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε με την οποία αντικαταστάθηκαν οι περιπτώσεις ε) της παραγράφου Α.2. και δ) της παραγράφου Β.2 του άρθρου 2 της αριθμ. πρωτ. Α.1293/23.12.2020 Απόφασης. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, είτε βεβαίωση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο οργανισμό σύμφωνα με τις αριθμ. 4113.311/01/2013 (Β’ 3049) ή 4113.297/01/2012 (Β’ 334) Αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το Π.Δ.99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.» Σε περίπτωση υποβολής των ως άνω βεβαιώσεων οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου γενικής διάταξης του πλοίου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση των δεξαμενών.

   Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 9, 13, 14, 15, 20, 29 και 32 του ν. 4816/2021 (Α' 118) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 • Με την απόφαση αυτή κοινοποιούνται τα σχετικά άρθρα του ν. 4816/2021 τα οποία αφορούν :

  1. Άρθρο 5 «Βασικά αδικήματα - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Άρθρο 2 περί του ορισμού εγκληματικών δραστηριοτήτων της Οδηγίας 2018/1673)»

  Με το ως άνω άρθρο τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων και η περ. ιστα) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α' 139), ώστε για τους σκοπούς του ν. 4557/2018 (Α' 139) να νοούνται ως βασικά αδικήματα και τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α' 170) με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5, και της διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του άρθρου 23 του ν. 4689/2020 (Α' 103).

  2. Άρθρο 9 «Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων - Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 (Άρθρο 9 περί δήμευσης της Οδηγίας 2018/1673)»

  Με το ως άνω άρθρο αντικαταστάθηκε το άρθρο 42 του ν. 4557/2018 (Α' 139). Στο β' εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 42 προβλέπεται, ότι «Τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία που συλλέγονται νόμιμα από την Αρχή, αποτελούν στοιχεία της τυχόν σχηματισθείσης ποινικής δικογραφίας που σχετίζονται με τα αδικήματα που αναφέρει η Αρχή και λαμβάνονται υπόψιν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου.».

  3. Άρθρο 13 «Κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για διαφορές ουσίας - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας»

  Με το ως άνω άρθρο, προστέθηκε νέα περ. ε' στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999. Α' 97) περί της αρμοδιότητας εκδίκασης των διοικητικών διαφορών ουσίας, ως εξής: «ε) αν πρόκειται για φορολογικές διαφορές από πράξεις ελεγκτικών Αρχών που εδρεύουν στην Αθήνα, αλλά η αρμοδιότητα ελέγχου τους εκτείνεται και πέραν της Αττικής, αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ή κατοικεί το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο».

  4. Άρθρο 14 «Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές του άρθρου 216 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας»

  Με το ως άνω άρθρο τροποποιείται το β' εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97) και προσδιορίζεται ότι αρμόδιο δικαστήριο για κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων είναι μόνο το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη. Η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο σε πρώτο βαθμό είναι, σε περίπτωση ανακοπής κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης, το δικαστήριο όπου εδρεύει η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση ανακοπής, το δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης. Ειδικώς, όταν πρόκειται για κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη».

  5. Άρθρο 15 «Εξουσία του δικαστηρίου - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 5 του άρθρου 224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας»

  Με το ως άνω άρθρο, προστέθηκε β' εδάφιο στην παρ. 5 του άρθρου 224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97). Η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση, μπορούν να προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως. Ισχυρισμοί που αφορούν παραγραφή της αξίωσης του Δημοσίου για επιβολή φόρου ή τέλους μπορούν επίσης να προβληθούν με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής για πρώτη φορά, εφόσον δεν έχουν προταθεί και κριθεί από άλλο δικαστήριο με ισχύ δεδικασμένου».

  6. Άρθρο 20 «Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων»

  Στο ως άνω άρθρο προβλέπεται, ότι τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του νόμου 4816/2021, καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις, που δεν έχουν συζητηθεί, οι οποίες παραπέμπονται στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 34Α του π.δ. 18/1989 (Α' 8) και του άρθρου 126Α του ν. 2717/1999 (Α' 97).

  7. Άρθρο 29 «Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας»

  Στο β' εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 προβλέπεται ότι η παροχή που χορηγείται με το α' εδάφιο της ίδιας διάταξης στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας που μετακινούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α' 176) σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και εξαντλούν το χρονικό διάστημα της μετακίνησης, είναι μεταξύ άλλων ακατάσχετη και αφορολόγητη.
   

  ΔΤΔ Α 1068375 ΕΞ 2021 Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων

  Α.1180/2021 Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτων υλών των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ’ εφαρμογή της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001.

  98135 ΕΞ 2021 Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων αναφορικά με την παροχή του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) στους ευάλωτους οφειλέτες που μεταβίβασαν και επαναμισθώνουν την κατοικία από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

  Α.1182/2021 Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολο-γικών γραφείων, για το έτος 2021.

➤  304000/9.8.2021 Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας ως χρόνου ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4670/2020

➤  301553/6.8.2021 Καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2021 (Β' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους


  149/16/29.7.2021 Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία μεταφοράς εκκρεμοτήτων νομικού ελέγχου από καταργούμενα έμμισθα υποθηκοφυλακεία στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 

Τα νέα της ΑΑΔΕ


ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για δηλώσεις ΦΠΑ υπηρεσίας μιας στάσης ηλεκτρονικού εμπορίου
 

 

Λοιπές ενδιαφέρουσες ειδήσεις
 

 Σύντομος οδηγός για εκδόσεις κοινών ομολογιακών δανείων

 e-ΕΦΚΑ: Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2021

 ΠΟΜΙΔΑ για τις πυρκαγιές: Κωδικοποίηση των κρατικών μέτρων στήριξης των ιδιοκτητών κτιρίων

Υπ. Εργασίας: Προσωρινά αποτελέσματα των voucher βρεφονηπιακών

Θ. Σκυλακάκης: Μπήκαν στους λογαριασμούς του Ελληνικού Δημοσίου 4 δισ. ευρώ ως προκαταβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

 

Προθεσμίες υποχρεώσεις

Δείτε τις υποχρεώσεις της εβδομάδας από το φορολογικό ημερολόγιο του κόμβου


16/08 2021 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιουλίου
 
16/08 2021 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιουλίου
 
18/08 2021 Υποβολή αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών υπαγωγής στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου
 
20/08 2021 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου

20/08 2021 Απώτατη ημερομηνία υποβολής προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
20/08 2021 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
 
20/08 2021 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Ιούλιο
 
20/08 2021 Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα
 
20/08 2021 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιουλίου
 
20/08 2021 Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί (μονομερείς), για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Μαΐου 2021
 
20/08 2021 Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη από τις επιχειρήσεις - εργοδότες, υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον μήνα Ιούλιο 2021 (Β' φάση)
 
 20/08 2021 Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί (μονομερείς), για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου 2021

Δείτε επίσης για όλο τον Αύγουστο : Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2021

Καλή συνέχεια και Χρόνια πολλά.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης