Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόταση Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) για το Φορολογικό Σύστημα.

  • Η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας, εκπροσωπώντας χιλιάδες οικονομολόγους ελεύθερους επαγγελματίες και συμμετέχοντας με εκπροσώπους του στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στα πλαίσια του διαλόγου που αναπτύσσετε για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος θεωρεί υποχρέωση της να κατάθεση τις κάτωθι προτάσεις.

Αριθ. Πρωτ. 932/20/01/2010
Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2010

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας
Γαμβέττα 4,  Αθήνα
Τηλ. FAX.: 2103813942
e-mail:[email protected]

Προς:Υπουργό Οικονομικών
Κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

        

Πρόταση  Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) για το Φορολογικό Σύστημα.

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας, εκπροσωπώντας χιλιάδες οικονομολόγους ελεύθερους επαγγελματίες και συμμετέχοντας με εκπροσώπους του στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας,  στα πλαίσια του διαλόγου που αναπτύσσετε για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος θεωρεί υποχρέωση της να κατάθεση τις κάτωθι προτάσεις.

Η οποιαδήποτε αλλαγή στο φορολογικό σύστημα που δεν ξεκινά από την γενίκευση της νέας τεχνολογίας στο χώρο της οικονομίας δεν πρόκειται να συμβάλλει στη ουσιαστική αναμόρφωση και βελτίωση του Φορολογικού Συστήματος.

Το σύνολο των εργασιών  πρέπει να γίνονται μέσω της νέας τεχνολογίας ώστε ανά πάσα στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου να γνωρίζει ποιος πράττει , τι πράττει και ποιο αποτέλεσμα έχουν οι πράξεις του.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας στο χώρο της οικονομίας θα επιτρέψει τον αποτελεσματικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές και τον περιορισμό των φαινομένων της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Πολλά από τα στρεβλά φαινόμενα που παρατηρούνται σήμερα θα αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει  τους  από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα περιοριστούν οι επιπτώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας θα επιτρέψει στις Δ.Ο.Υ. - που σήμερα είναι υπηρεσίες  έκδοσης πιστοποιητικών και παραλαβής δηλώσεων - να μετατραπούν σε πραγματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς , αρκεί επωφελούμενοι της γενίκευσης της τεχνολογίας να αποφασισθεί ότι πολλές από τις μέχρι σήμερα εργασίες να γίνονται από τα πιστοποιημένα λογιστικά γραφεία που έχουν άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Η σύνδεση των μητρώων του ΟΕΕ μα τις διαδικτυακές πύλες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών θα επιτρέψει στους πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτέχνες να εκτελούν μέσω της νέας τεχνολογίας αποκλειστικά , το σύνολο των μέχρι σήμερα εργασιών. Να υποβάλλουν  τις δηλώσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων να κάνουν την  εκκαθάριση αναλαμβάνοντας  την ευθύνη των πράξεων. Να υποβάλλουν το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ , παρακρατούμενων φόρων , φόροι ακίνητης περιούσιας κ.λ.π . Να εκδίδουν τις ανάλογες βεβαιώσεις και ενημερότητες καλύπτοντας οποιαδήποτε ανάγκη επιτηδευματιών και επιχειρήσεων. Από την στιγμή που τα μητρώα του ΟΕΕ έχουν συνδεθεί με τις διαδικτυακές πύλες του αρμόδιου Υπουργείου και οι εργασίες γίνονται μέσω της νέας τεχνολογίας δεν υπάρχει λόγος οι πολίτες , οι επιχειρηματίες και οι Λογιστές, να πηγαίνουν στις Δ.Ο.Υ. Μπορούν το σύνολο των πράξεων να εκτελούνται από τους Λογιστές , να σταματήσει η ταλαιπωρία του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών αφού οι πιστοποιημένοι Λ/Φ θα περαιώνουν και θα βεβαιώνουν τα αποτελέσματα των πράξεων των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων που με ευθύνη περαίωσαν.

Φυσικά αυτός ο τρόπος λειτουργίας επιβάλλει η πολιτεία να βάλει στο επίκεντρο των προσπαθειών της την αναβάθμιση και στήριξη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μέσω της οποίας, μεταξύ των άλλων, θα γίνονται και οι υποβολές και θα αποτελεί βασικό στοιχείο ελέγχου.

Πρέπει να ξεπεράσουμε τις μέχρι σήμερα λογικές στο χώρο της οικονομίας. Πρέπει να γενικεύσουμε την χρήση της νέας τεχνολογίας.

Πρέπει να αναδιανείμουμε τους ρόλους .

Ο επιχειρηματίας είναι για να επιχείρηση και όχι να τρέχει στους δαιδαλώδους διαδρόμους των Δ.Ο.Υ.

Ο Λ/Φ είναι για να εφαρμόζει την υπάρχουσα νομοθεσία , προστατεύοντας τον επιχειρηματία και την επιχείρηση και διασφαλίζοντας τα έσοδα του Ελληνικού Δημόσιου.

Οι εργαζόμενοι στις Δ.Ο.Υ. είναι για να ελέγχουν αν σωστά εφαρμόζονται οι νόμοι από τους επιχειρηματίες και του συμβούλους τους και να διασφαλίζουν τα έσοδα του Ελληνικού Δημόσιου.

Αν με σαφήνεια δεν αναδιανείμουμε και επανακαθορίσουμε τους ρόλους στο χώρο της οικονομίας πάντα με την χρήση της νέας τεχνολογίας οποιαδήποτε αλλαγή και αν επέλθει στο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα σημαντικό.

Με εκτίμηση

Ο εκπρόσωπος της  Α.ΚΙ.Ο.Ε

Παναγιώτης Αλεβιζάκης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης